Sechestru asigurator în materie comercială. Întrunirea cumulativă a condiţiilor de admisibilitate

Hotărâre 51/com din 25.03.2009


Prin încheierea din camera de consiliu nr. 51/25.03.2009 Tribunalul Iaşi. Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a respins cererea de sechestru asigurator formulată de creditoarea SC FI SRL în contradictoriu cu debitoarele SC BG SRL şi SC CR SRL, cerere vizând înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor evidenţiate în factura fiscală nr. 104/15.10.2008, factura fiscală nr. 105/15.10.2008, factura fiscală nr. 106/15.10.2008 şi factura fiscală nr. 107/15.10.2008 emise de către CR („facturile fiscale), respectiv:

(1)Factura fiscală nr. 104/15.10.2008 în valoare totală de 219.269,66 lei privind:

-„Amenajare spaţii închiriate” în valoare de 26.877,68 lei;

-1 bucată „cuptor pizza MOF-PIZZYOUOG în valoare de 844,95 lei;

-1 bucată „Malaxor cu spirală DOM-MIX 20” în valoare de 361,63 lei

-1 bucată „Maşină de gătit electrică 70/70 cfe în valoare de 793,77 lei

-1 bucată „Masă refrigerată” HIPN999 în valoare de 705,04 lei

-1 bucată „Cuptor gastronomic EMMB 10-11” în valoare de 4.249,62 lei

-1 bucată „Maşină de spălat farfurii SIN207033” în valoare de 694,08 lei;

-1 bucată „Aparat cuburi gheaţă SCO – AC 56 M” în valoare de 482,66 lei

(2)Factura fiscală nr.105/15.10.2008 în valoare totală de 21.455,80 lei privind:

-1 bucată „Grătar electric NOR-CHIOS 1” în valoare de 598,15 lei

-1 bucată „Masă dulap MET-TAV/20 în valoare de 418,85 lei

-1 bucată „Maşină tăiat legume LAROMANGNC”, în valoare de 280,00 lei;

-1 bucată „Spălător MET BG 6/19” în valoare de 352,22 lei

-1 bucată „Hotă peste SME 12” în valoare de 357,90 lei

-1 bucată „Masă refrigerată TF02EKOGN” în valoare de 504,83 lei

-1 bucată „Hotă motor încorporat 1350 MC” în valoare de 566,04 lei;

-1 bucată „Vitrină ingr. Pizza HINW179” în valoare de 348,13 lei.

(3)Factura fiscală nr. 106/15.10.2008 în valoare totală de 15.295,90 lei privind:

-5 bucăţi de „canapea colţ cu 4 locuri” în valoare de 2.134,75 lei;

-1 bucată „Comodă Av 2+3 sertare”, în valoare de 307,45 lei

(4)Factura fiscală nr. 107/15.10.2008 în valoare totală de 15.295,90 lei privind obiecte de inventar în valoare totală de 30.112,95 lei.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că în fapt la data de 15 martie 2007, F şi B au încheiat Contractele de închiriere cu privire la spaţiul comercial S 20 + T 20 în suprafaţă de 130 metri pătraţi şi spaţiul comercial S 21 + T 21 în suprafaţă de 100 metri pătraţi („Spaţiile comerciale”) din cadrul G C F Iaşi. La data de 17.02.2009, având în vedere încălcarea în mod continuu de către B a obligaţiilor contractuale care îi revin şi faţă de ignorarea tuturor somaţiilor transmise în acest sens de către F, reclamanta a trimis către B notificarea de reziliere a Contractelor de închiriere prin care a informat pârâta după cum urmează:

-F înţelege să înceteze de drept Contractele de închiriere prin operarea pactului comisoriu de gradul 4 prevăzut de dispoziţiile art. 11.1 coroborat cu dispoziţiile art. 11.2 a Secţiunii I „Termeni şi Condiţii Generale” din Contractele de Închiriere;

-F înţelege să-şi exercite dreptul de retenţie, în condiţiile stabilite prin Contractele de Închiriere, asupra tuturor bunurilor B aflate în spaţiile deţinute în cadrul G C F, pentru asigurarea recuperării debitelor restante;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, F a solicitat în contradictoriu cu B şi CR:

a)în temeiul disp. art. 969 şi art. 1073 Cod civil, obligarea B la plata către F a sumei în valoare de 287.068,36 lei, reprezentând contravaloarea facturilor neachitate şi a penalităţilor calculate potrivit prevederilor contractelor de închiriere încheiate cu F pentru folosirea spaţiilor comerciale PP şi PB situate în cadrul GC F

b)în temeiul disp. art. 975 şi art. 966 Cod civil, constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare („Contractul de vânzare-cumpărare” încheiat între B şi CR executat prin factura fiscală nr. 104/15.10.2008, factura fiscală nr. 105/15.10.2008, factura fiscală nr. 106/15.10.2008 şi factura fiscală nr. 107/15.10.2008 emise de către CR

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Iaşi a reţinut că, potrivit art 591 c.pr.civ Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţa este constatata prin act scris si este exigibila, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeşte ca a intentat acţiune. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni in cuantumul fixat de către instanţa. Acelaşi drept il are si creditorul a cărui creanţa nu este constatata in scris, daca dovedeşte ca a intentat acţiune si depune, o data cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamata.

Instanţa reţine că S.C. FI SRL are calitatea de creditor doar în raport cu debitoarea S.C.B SRL ( în baza Contractelor de închiriere, facturilor fiscale aferente pentru debitul reprezentând chirie şi accesorii, existând deci o creanţă constată printr-un act scris şi exigibilă ) nu şi faţă de debitoarea S.C. CR SRL cu care nu a încheiat nici un fel de raport juridic, neexistând vreo creanţă constată în scris. De asemenea s-a făcut dovadă că reclamanta a intentat acţiune pentru recuperarea creanţei de la B, neexistând vreo acţiune privind vreo creanţă faţă de CR SRL, în raport cu care s-a formulat doar o acţiune în constatare.

Pentru a se putea dispune înfiinţarea unui sechestru textul de lege prevede însă ca şi condiţie obligatorie ca bunurile asupra cărora se instituie măsura să aparţină debitorului, deci acesta trebuie să aibă calitatea de proprietar. Or în cauză facturile fiscale şi totodată copii ale Jurnalului pentru vânzări pe luna octombrie anul 2008, copii ale Balanţei sintetice pe luna octombrie 2008 şi copii de Jurnalul pentru cumpărări pe luna octombrie 2008 fac dovada transferului de proprietate în favoarea S.C. CR SRL, societate faţă de care reclamanta nu are calitate de creditoare. Instanţa nu poate constata pe această cale că respectivul contract de vânzare-cumpărare încheiat între B şi CR executat prin factura fiscală nr. 104/15.10.2008, factura fiscală nr. 105/15.10.2008, factura fiscală nr. 106/15.10.2008 şi factura fiscală nr. 107/15.10.2008 emise de către CR este lovit de nulitatea absolută, în absenţa unei hotărâri irevocabile în acest sens prin care s-ar dispune totodată şi repunerea părţilor în situaţie anterioară şi revenirea deci în patrimoniul debitoarei a respectivelor bunuri.

Prin urmare, constatând că nu sunt întrunite toate condiţiile  prevăzute de art 591 c.pr.civ, condiţii ce trebuie a fi îndeplinite cumulativ în raport de fiecare debitor în parte.