Conducere autovehicul pe drumurile publice cu alcoolemie peste limite legale.Fapta care prezinta pericol specific infractiunii

Decizie din 02.03.2010


Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr. 873 pronunţată la data de 3.11.2009 de Judecătoria Buzău, în  baza art.87 al.1 din O.U.G. nr.195/2002, republicată, cu aplicarea art.74 al.1 lit. a, c, art.76 al.1 lit. d Cod penal a condamnat pe inculpatul B. D. la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o îmbibaţie alcoolică ce depăşea limita legală, la data de 21.02.2009.

În baza art.81 Cod penal cu referire la art.82 Cod penal s-a  dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate pe durată de 2 ani si 6 luni ce constituie termen de încercare pentru inculpat.

În baza art.359 Cod procedură penală  s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor a căror nerespectare are ca efect revocarea suspendării respectiv asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare.

În baza art.71 Cod penal . au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 al.1 lit. a (teza a II-a) si b Cod penal .

În baza art.71 al.5 Cod .penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, a fost suspendată  si executarea pedepselor accesorii.

În baza art.191 Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la plata sumei de 460 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare în care este inclusă si suma de 200 lei onorariu apărător din oficiu avansată Baroului de Avocaţi Buzău din fondul special al Ministerului Justiţiei .

Pentru a hotărî astfel  prima instanţă a reţinut următoarele :

La data de 21.02.2009, în jurul orelor 09,05 lucrătorii din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Buzău care  exercita  serviciul de supraveghere  si  control pe  DJ 203K  pe raza localităţii Mărăcineni  a  depistat în  trafic  pe inculpatul B. D.la volanul  autoutilitarei cu  număr  de  înmatriculare  PH 31 CPR  aflata  in  proprietatea  Direcţiei  de  Poşta  Ploieşti.

După  verificarea documentelor  personale , precum şi  cele  ale autovehiculului , deoarece  prezenta  halena  alcoolică  a fost testat în prezenţa martorului B. C., cu aparatul „DRAGER” care a indicat că  avea o concentraţie de 0,45mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Urmare acestui rezultat, inculpatul a fost condus de organul de poliţie la Spitalul Judeţean Buzău pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge, unde probele de sânge au fost recoltate cu trusa standard prevăzută de Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 376/2006, sigilată cu sigiliul seria 0014204.

Conform buletinului de analiză toxicologică nr. 140 din 24.02.2009 rezultă că la prima probă recoltată la ora 09,30 alcoolemia a fost de 0,95 g/litru, iar la cea de a doua probă recoltată la ora 10,30 alcoolemia a fost de 0,80 g/litru.

Situaţia de fapt astfel reţinută s-a stabilit prin coroborarea declaraţiilor inculpatului cu  toate celelalte probe administrate în cauză respectiv rezultatul testului cu aparatul „DRAGER”, buletinul de analiză clinică, buletinul de analiză toxicologică şi declaraţiile martorilor audiaţi la urmărirea penală.

În drept, fapta inculpatului B. D.  de a conduce un autovehicul pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 87, alin. 1 din  OUG nr. 195/2002, republicată.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul  criticând-o pentru netemeinicie , solicitând ca inculpatul  să fie achitat  şi să se dispună aplicarea unei sancţiuni  cu caracter administrativ.

Analizând sentinţa  atacată prin prisma  actelor şi  lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente  cauzei  , a motivelor de apel invocate , tribunalul  va respinge apelul de faţă pentru următoarele considerente :

Instanţa de fond  a dat o corectă încadrare juridică faptelor comise de către inculpat , care în dimineaţa zilei  de 21.02.2009 , in jurul orelor  9,oo a fost depistat de organele de  poliţie conducând autoutilitara marca  „Dacia  1304” cu numărul de înmatriculare  PH 31 CPR  , pe  drumul judeţean  203 K , ulterior constatându-se că , la acel moment avea  în sânge o  alcoolemie de 0,95 gr.

Iniţial inculpatul  a fost testat cu un aparat etilotest , model „Drager Printer” constatându-se  o concentraţie de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat.  Ulterior inculptul  a fost condus la Spitalul  Judetean de Urgenţă Buzau , unde i s-au prelevat două prize de sânge  , la interval de o oră între ele. 

Potrivit  buletinului de analiză toxicologică –alcoolemie nr. 140/24.02.2009  eliberat de Serviciul Judeţean de Medicină Legala Buzău , în urma efectuării  examenelor de laborator  s-a stabilit că la ora 9,30  inculpatul avea  în sânge o îmbibaţie alcoolică  de 0,95 gr%o, iar la cea de-a doua probă  biologică s-a constatat o alcoolemie de  0,80  gr %o, aceasta aflându-se  in resorbţie  , deci în curbă descendentă..

In faza de urmărire penală , la cererea inculpatului , s-a dispus  efectuarea unei  expertize medico-legale, având ca obiectiv  evaluarea retroactivă a alcoolemiei învinuitului , în vederea determinării gradului de concentraţie alcoolică  pe care conducătorul auto a avut-o în sânge . 

Institutul National de Medicină Legală  „Mina Minovici”  - Comisia pentru interpretarea  alcoolemiei , prin raportul de expertiză nr. 1626/i/09 a concluzionat că in data de 21.02.2009, ora 9,05 inculpatul ar fi putut avea o alcoolemie teoretică in descreştere de  cca. 1,oo g %o.

Apărarea inculpatului  în sensul că fapta nu prezintă  pericolul social al unei infracţiuni  nu poate fi reţinută.

Potrivit art.  181 Cod penal  nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală , dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret , fiind lipsită în mod vădit de importanţă  , nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni.  La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul si mijloacele  de săvârşire a faptei , de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă , de urmarea produsă sau care s-ar fi putut  produce, precum si de persoana si conduita făptuitorului.

Tribunalul  apreciază că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art.181 Cod penal  având în vedere împrejurările în care a fost săvârşită si urmările care s-ar fi putut produce datorită alcoolemiei mult peste limita legală pe care acesta a avut-o la momentul opririi în trafic.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că sentinţa atacată este  legală şi temeinică , tribunalul , in baza art. 379 pct.1 lit b Cod procedură penala , va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat.

1