Civil - grăniţuire - ieşire din indiviziune

Hotărâre 4674 din 25.05.2011


Prin cererea inregistrata la data de 08.04.2010 pe rolul Judecatoriei Tg. Mures sub nr. 4910/320/2010 reclamanta FG a chemat in judecata pe paratul FV solicitand iesirea din indiviziune. In motivare a aratat faptul ca dupa decesul mamei sale, FV, paratul a ocupat intreg imobilul, curtea si gradina desi nu era facuta iesirea din indiviziune sau dezmembrarea. Fara a avea vreun fel de autorizatie sau acord a trecut la dărâmarea unui perete, la desfiintarea camarii, a sobei de teracota, si a sustras vana, cu toate ca aceasta era bun comun. Aceasta vana a revopsit-o si si-a facut o baie proprie. Tot fara acte in regula a introdus incalzire centrala, a plantat pomi si a dezlegat cainele –lup pentru ca ea si fiica ei sa nu mai poata intra in imobil. Pentru aceste motive a solicitat iesirea din indiviziune, proba testimoniala cu martori, proba cu inscrisuri si cheltuieli de judecata si deplasare.

Prin rezolutia pusa la inregistrarea cererii de chemare in judecata, instanta a dispus citarea reclamantei cu mentiunea de a preciza bunurile supuse partajarii si valoarea acestora.

Prin inscrisul inregistrat la dosar la data de 25 iunie 2010 reclamanta a indicat bunurile supuse partajarii ca fiind casa parinteasca din Tg Mures str. Remetea nr. 13 cu 3 camere, hol, bucatarie, baia comasata cu camara, garaj nefinalizat si 2/8 de teren. De asemenea a indicat valoarea totala aproximativa de 2,5 miliarde de lei vechi si separat 2,2 miliarde lei -casa, 200 milioane lei- 2/8 teren si 100 milioane lei- garajul, cu precizarea ca sumele sunt aproximative urmand a se stabili printr-o expertiza .

Paratul a formulat intampinare prin care a aratat ca sustinerile reclamantei nu sunt adevarate deoarece dupa moartea mamei reclamanta a fost aceea care a inceput sa imparta casa fara acordul lui, ca nu se face vinovat de distrugerea imobilului, iar aspectele legate de baie si centrala sunt lucruri personale care nu o intereseaza pe reclamanta. A sustinut ca reclamanta nu spune adevarul si ca declansarea acestui proces ar fi o reactie a reclamantei fata de faptul ca exista in derulare un alt proces avand ca obiect actiune in declararea simulatiei, ca reclamanta are chei de la toate intrarile, inclusiv de la poarta si intra in imobil fara acordul lui. Ulterior, la 10 septembrie 2010, paratul a formulat o completare la intampinare prin care a reiterat aspectele invocate in intampinare si a redat un incident petrecut in data de 04.08.2010 in legatura cu accesul in imobil, incident in care a fost implicate atat partile cat si fiica si ginerele reclamantei. A depus in probatiune acte medicale si un set de 9 fotografii.

In probatiune au fost depuse de catre parti la dosar urmatoarele inscrisuri: cupon de pensie ( f. 16, 72), dovada plata rata credit ( f.17), certificat de deces FV ( f. 19, 81), copie carte de identitate ( f. 20), extras de informare CF 199 Remetea ( f. 21), acte medicale ( f. 29-33 ),  un set de 9 fotografii ( f. 34-38), plangere penala ( f. 43-47), adrese arhitect sef Mun. Tg. Mures ( f. 48, 49),  adresa E-on Gaz ( f. 50), certificate medico- legale ( f. 51-52), lista cheltuieli intretinere ( f. 73), ordin de incasare BCR ( f. 74), chitanta Electrica ( f. 75), factura fiscala Electrica ( f. 76, 77), factura RDS ( f. 78), somatie Directia economica- Serviciul executari silite Mun. Tg. Mures ( f.79, 80), declaratie pe proprie raspundere ( f. 82), adresa DGFP Mures ( f. 83), adresa Directia economica Mun. Tg. Mures ( f. 84), certificat de mostenitor nr. 6/2010 emis de notar public Balgaradean E. Stela ( f. 97).

La termenul din 28 iunie 2010 instanta a stabilit in sarcina reclamantei obligatia achitarii unei taxe judiciare de timbru de 6711 lei si timbru judiciar de 5,3 lei calculate la valoarea precizata de reclamanta.

La data de 30 iunie 2010 reclamanta a formulat o cerere de scutire de la plata taxei de timbru depunand in probatiune dovada veniturilor sale si extras CF 199 Remetea cu privire la imobilul obiect al prezentului litigiu de iesire din indiviziune.

La 10 septembrie 2010 reclamanta a inregistrat o precizare de actiune prin care a invederat ca valoarea totala a bunurilor cu privire la care se solicita iesierea din indiviziune este de 1,85 miliarde lei vechi. 

La 13 septembrie 2010 reclamanta a formulat o cerere de recuzare a judecatorului investit cu solutionarea cauzei si a depus acte in probatiune.

Judecatorul investit cu solutionarea cauzei a formulat declaratie de abtinere, admisa prin incheierea din 14 septembrie 2010. Prin aceeasi incheiere s-au mentinut actele indeplinite in prezenta cauza pana la momentul respectiv.

Dosarul a fost reinregistrat sub nr. 4910.1/320/2010 fiind repartizat spre solutionare completului C8.

Cererea de ajutor public judiciar formulata de catre reclamanta in temeiul dispozitiilor OUG nr. 51/2008 a fost admisa prin incheierea sedintei din camera de consiliu din 23 februarie 2011, reclamanta fiind scutita de achitarea taxei judiciare de timbru de 6711 lei si timbru judiciar de 5,3 lei.

La termenul de judecata din 25 mai 2011 ca urmare a precizarilor exprese ale reclamantei care a aratat ca nu intelege sa cheme in judecata cel de-al treilea coproprietar asupra imobilului inscris in CF 199 Remetea, obiect al cererii de iesire din indiviziune instanta a invocat din oficiu şi pus în  discuţie, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive integrale a paratului FV.

Cu privire la această excepţie, instanţa reţine următoarele:

Conform art. 137 alin. 1 C. proc. civ. instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos in totul sau in parte cercetarea in fond a pricinii. De aceea instanta se va pronunta cu prioritate asupra exceptiei invocate din oficiu.

Art. 47 C. proc. civ. prevede ca mai multe persoane pot fi impreuna reclamante sau parate daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna sau daca drepturile sau obligatiile lor au aceasi cauza.

Dispozitia legala mentionata reglementeaza litisconsortiu sau coparticiparea procesuala care in conformitate cu pozitia partilor poate fi activa, pasiva sau mixta. Desi in principiu, in functie de rolul vointei partilor in formarea sa, coparticiparea procesuala are un caracter facultativ, sunt situatii in care datorita naturii litigiului coparticiparea procesuala este obligatorie sau necesara. Este si cazul proceselor privitoare la sistarea starii de indiviziune, litigiu unde trebuie sa participe toti coproprietarii intrucat in caz contrar partajul este nul ( art. 797 C. civ.). Intr-adevar, calitatea de coproprietar asupra unui bun presupune exercitarea concomitent cu ceilalti coproprietari a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unei cote matematice abstracte si nu asupra unei parti din bun privit in materialitatea lui. De aceea, sistarea starii de indiviziune presupune in mod obligatoriu crearea de loturi aferent cotei detinute de fiecare dintre coproprietari ( sau calcularea unor sulte corespunzatoare in situatia in care bunul nu este partajabil in natura), nefiind deci posibila sistarea starii de indiviziune doar intre o parte dintre coproprietari.

  Asadar, litigiul avand ca obiect sistarea starii de indiviziune asupra unui bun aflat in coproprietatea a cel putin 3 persoane, litigiu inceput doar de unul dintre coproprietari,  presupune in mod obligatoriu coparticiparea procesuala pasiva a celorlalti coproprietari. Improcesuarea doar a unuia dintre acestia incalca regula litisconsortiului necesar instituit prin art. 47 C. proc. civ., paratul improcesuat neavand el singur capacitate procesuala pasiva integrala.

  In speta de fata, reclamanta a solicitat sistarea starii de indiviziune asupra imobilului inscris in CF 199 Remetea chemand in judecata doar pe paratul Frincian Liviu, cu toate ca din extrasul de carte funciara aflat la fila 21 din dosar reiesea ca, in afara paratului Frincian Liviu, asupra constructiilor si terenului exercita un drept de coproprietate si numita Farcas Brindusa ( 7/8 parte din teren si 1/8 parte din constructii). Desi instanta in virtutea rolului activ a invederat reclamantei necesitatea improcesuarii si celui de-al treilea coproprietar, aceasta a fost ferma in sensul chemarii in judecata doar a paratului Frincian Liviu. Conform principiului disponibilitatii care guverneaza procesul civil reclamantul este cel care stabileste cadrul procesual, astfel incat instanta nu putea din oficiu sa improcesueze cel de-al treilea coproprietar asupra imobilului cu privire la care s-a solicitat iesirea din indiviziune.

Pentru aceste considerente instanta urmeaza sa admita  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive integrale a paratului FV si sa respinga cererea formulata de catre reclamanta FG impotriva paratului FV ca inadmisibila.

  Fata de solutia data asupra exceptiei sus mentionate care a condus la respingerea ca inadmisibila a actiunii, reclamanta nu mai este indreptatita la cheltuieli de judecata asa cum a solicitat prin actiunea introductiva.