Contestatie la executare

Sentinţă civilă 4490 din 14.06.2010


operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA Nr. 4490

Sedinta publica de la 14 Iunie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE LILIANA-MARIA CRUCERU

Grefier MIHAELA SIRBU

Pe rol fiind solutionarea contestatiei la executare formulata de contestatorul ..... în contradictoriu cu intimatii BEJ ..... , ...... si Casa de Pensii Gorj.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns contestatorul , lipsa fiind intimatii, intimatul ...... fiind reprezentat de avocat .....

Procedura completa.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, se ia un interogatoriu contestatorului, ce a fost atasat la dosarul cauzei,  dupa care, constatându-se cauza în stare de judecata s-a acordata cuvântul pe fond.

Contestatorul a solicitat admiterea contestatiei , cu cheltuieli de judecata , întrucât creditorul nu a vrut sa primeasca banii.

Avocat  ...., pentru creditor solicita respingerea actiunii , cu cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A

Prin contestatia la executare înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu  sub  nr.11247/318/2009 contestatorul .... a solicitat ca, în contradictoriu cu intimatii BEJ ..... si ....., Casa de Pensii Gorj sa se constate ca prescrisa executarea titlului executoriu sc nr. 1069/16.11.2004 pronuntata de Judecatoria Bailesti  si sa se dispuna anularea formelor de executare emise de intimatul BEJ ....  în dosar de executare nr. 65/E/2009;solicitând ca în baza art. 403 alin. 1 C.p.c sa e dispuna suspendarea executarii silite .

În motivarea contestatiei, a aratat  contestatorul ca  prin sentinta civila nr. 1069/16.11.2004 pronuntata de Judecatoria Bailesti , ramasa definitiva si irevocabila, la data de 05.04.21005 a fost obligat la plata unei sume de bani în valoarea de 32.040.250 lei vechi în favoarea creditorului ......

A aratat contestatorul ca în cauza sunt aplicabile disp.art. 405 alin.1 C.p.c potrivit carora dreptul creditorului de a cere executarea silita se prescrie în termen de 3 ani, în prezenta cauza termenul de prescriptie fiind îndeplinit

În dovedire a depus somatia  emisa de  executor  si titlu executoriu  sc 1069/16.11.2004.

Prin încheierea de sedinta din 06.10.2009 instanta a admis cererea contestatorului si a dispus suspendarea executarii silite initiate în dosarul nr. 65/E/2009 aflat pe rolul BEJ .......

La dosarul cauzei a fost atasat în original dosarul de executare.

Prin s.c nr. 6207/2009 s-a admis contestatia la executare, constatându-se prescrisa executarea titlului executoriu s.c 1069/2004, anulându-se formele de executare emise de BEJ .... în dosar 65/E/2009. Urmare a recursului declarat de creditorul , prin decizia 307/2010, s-a admis recursul, s-a casat sentinta si s-a trimis spre rejudecarea formându-se dosarul 3252/318/2010.

În cauza s-a administrat proba cu interogatoriul contestatorului si proba cu înscrisuri, respectiv, adresa nr.141356/23.04.2010, depunându-se la dosar bilete de transport ale creditorului.

Analizând actele si lucrarile dosarului  instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1069/16.11.2004 pronuntata de Judecatoria Bailesti a fost admisa actiunea civila de partaj succesoral formulata de ..... în contradictoriu cu ..... , ...... , ..........  si .......... instanta stabilind loturile partilor , pârâtul ..... fiind obligat sa restituie reclamantului ..... mai multe bunuri mobile sau contravaloarea acestora în suma de 23.000.500 lei .

Potrivit mentiunilor de pe titlul executoriu, hotarârea a ramas irevocabila prin decizia nr. 637/05.04.2005 pronuntata de Tribunalul Dolj.

Urmare a cererii de executare a creditorului ..... la BEJ ....  se formeaza dosarul de executare silita 162/E/2005, se someaza contestatorul si se înfiinteaza poprirea în 24.03.2006 la Casa Judeteana de Pensii  solicitând indisponibilizarea sumei de 4227 lei( filele 18-20 din dosarul de executare). Urmare a contestatie la executare formulata de ..... prin d.c 1277/2006 se admite contestatia la executare, se dispune anularea formelor de executare întocmite în dosarul 128/E/2005 al BEJ ....., motivat de faptul ca domiciliul contestatorului era în judetul Gorj si nu în judetul Dolj, mentionând si unele aspecte cu privire la o caruta de lemn cu roti de cauciuc. În acest sens executorul judecatoresc în 01.10.2007 solicita Casei Judetene de Pensii sistarea popririi. Instanta constata ca aceasta poprire a fost sistata într-adevar în luna octombrie 2007, fiind înfiintata din luna iunie 2006 într-un cuantum de 100 lei lunar cum rezulta din adresa 141356/23.04.2010 emisa de Casa Judeteana de Pensii Gorj (fila 14).

Din interogatoriul contestatorului( filele 11si 31) , petentul recunoaste debitul fata de creditor, în sensul ca ar avea un rest de plata de 1400 lei, însa nu doreste efectuarea unei expertize pentru a se constata daca debitul solicitat este corect calculat. Astfel având în vedere disp.art. 16 alin.1 lit. a din Decretul 167/1958 coroborat cu disp. art. 405 si urm.  C.p.c, instanta retine ca prescriptia fost întrerupta prin plata lunara a sumei de 100 lei pâna în luna octombrie 2007, de la aceasta data curge o noua prescriptie al carui  termen este de 3 ani si care se împlineste în octombrie 2010.

Cum creditorul formuleaza o noua cerere de executare silita înauntrul acestui termen , tinând cont ca petentul recunoaste ca ar mai avea o anumita suma de bani de dat creditorului, observând chiar din cuprinsul titlului executoriu s.c 1069/2004 ca suma ce trebuia restituita creditorului era în cuantum de 3204,025 lei neactualizata, instanta apreciaza ca suma solicita prin executare este corect determinata, fiind aceeasi cu cea din primul dosar de executare.

Având în vedere întreg materialul probator întocmit în cauza, instanta urmeaza sa respinga contestatia la executare.

Vazând si disp. art.274 C.p.c, instanta urmeaza sa oblige contestatorul la plata sumei de 496,5 lei catre intimatul creditor .......... ,reprezentând cheltuieli de judecata conform chitantelor depuse la dosar, respectiv, taxa judiciara de timbru , cheltuieli cu transportul si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge  contestatia la executare  formulata de contestatorul .....  domiciliat în ..............  în contradictoriu cu intimatii Bej .......... cu sediul în ........., ......... domiciliat în ......si Casa Judeteana de Pensii Gorj.

Obliga contestatorul la plata sumei de 496,5 lei catre intimatul creditor ......... reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata  in sedinta publica din 14 iunie 2010 la Judecatoria Tg-Jiu

Presedinte,

LILIANA-MARIA CRUCERU Grefier,

MIHAELA SIRBU

Red. LC/tehn. MS/02.07.2010/6 ex.