Actiune in regres.

Sentinţă comercială 1317 din 05.10.2009


Dosar nr. Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA COMERCIALA Nr. 1317

Sedinta publica de la 05 Octombrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE .........................

Grefier ...................

Pe rol fiind judecarea actiunii comerciale formulata de reclamanta A.T.A.S.  S.A., în contradictoriu  cu  pârâtii B.T. si D.M., având  ca  obiect  actiune in regres.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns reprezentanta reclamantei  -consilier juridic NC si martorul VGR, lipsa fiind pârâtii.

Procedura de citare este  legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care  in conformitate cu disp. art. 193 Cpc a fost ascultat martorul VGR, declaratia consemnata fiind atasata la dosarul cauzei.

 Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, se constata cauza în stare de judecata si se acorda cuvântul pe fond.

 Consilier juridic NC pentru reclamanta a solicitat admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

JUDECATA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu Jiu la data de 18.03.2009, sub nr dosar ......., reclamanta A.T.A.S.  S.A., în contradictoriu  cu  pârâtii B.T. si D.M.,,in calitate de parinti ai numitului B.I.T., solicitand instantei obligarea acestora la plata sumei de 3.538,36 lei, reprezentând contravaloarea despagubirii achitate în favoarea asiguratului M. Ifn SA,  cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, s-a aratat ca în data de 31.08.2006 a avut loc un accident de circulatie în care au fost implicati VGR, conducând auto marca Fiat cu nr. de înmatriculare ......., proprietatea M. Ifn SA si B.I.T., fiul lui T si M - conducând motoscuterul ........

Mentioneaza ca M. Ifn SA avea la data accidentului încheiata la societatea reclamanta polita pentru avarii si furt nr. ........., iar in urma instrumentarii dosarului de dauna nr. ............., ATAS SA a achitat despagubirea în suma de 3.538,36 lei. Se mai arata ca din procesul verbal seria AY nr. ......... încheiat de Politia .... rezulta ca accidentul s-a produs din culpa exclusiva a lui B.I.T., care nu a adaptat viteza de deplasare si a patruns pe contrasens avariind auto ...... care circula regulamentar.

Arata ca societatea reclamanta în calitate de asigurator, subrogat legal în drepturile asiguratului, în conformitate cu prevederile art. 22 din 136/1995, urmeaza a recupera suma achitata de la cel vinovat.

Solutionarea regresului pe cale amiabila nu s-a efectuat deoarece pârâtii nu s-au prezentat la sediul societatii reclamante în urma primirii adresei de conciliere potrivit art. 720 C. Proc. Civ.

In drept, cererea a fost intemeiata pe disp art. 1000, 998, 999 C.civ ,Legea nr. 136/1995.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei urmatoarele înscrisuri: polita pt. avarii si furt nr. .......,proces verbal seria AY nr. 1541677, factura fiscala nr. ......., comanda nr. ..........,  cererea de despagubire din 17.10.2006, avizare dauna auto din 04.09.2006, certificat înmatriculare ........, O.P. nr. ........, poze, adresa de conciliere nr. ............ si confirmarea de primire.

Pârâta D.B. a formulat întâmpinare prin care a aratat ca, in urma divortului,  fiul acestora B.I.T. a fost încredintat spre crestere si educare tatalui si considera ca acesta trebuie sa raspunda pentru fapta copilului.

Pârâtul B.T. a solicitat în aparare proba cu înscrisuri, respectiv cu cartea tehnica a motoscuterului.

La termenul de judecata din 22.06.2009 instanta a decazut pârâtul din proba cu înscrisuri, intrucât acesta nu le-a depus in termenul procedural.

Din oficiu, a fost audiat martorul VGR , soferul autoutilitarei cu care numitul B.I.T. a intrat in coliziune.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

Astfel cum rezulta din procesul verbal de constatare a contraventiei seria AY nr. ........... intocmit la data de 31.08.2006 de IPJ ....- SPR(f.6), la aceeasi data, in timp ce conducea motoscuterul ...  pe str. .... , intr-o curba, nu a adaptat viteza de deplasare si a patruns pe contrasens , izbindu-se de autoutilitara ..., care circula regulamentar din sens opus.

Proprietarul autoutiliatarei avariate, marca .... cu nr. de inmatriculare .. este M., care la data producerii accidentului avea incheiata  la societatea reclamanta S.C. ATAS S.A polita pentru avarii si furt nr. ...........

În baza acestei polite,  asiguratorul a platit  asiguratului suma de 3 538,36 lei, reprezentând contravaloarea pieselor avariate si a reparatiilor efectuate, fiind constituit dosarul de dauna nr...........

Potrivit art.22 din Legea nr.136/1995, în limitele indemnizatiei platite în asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

În cauza de fata, reclamanta S.C. ATAS SA, in temeiul art.22 din Legea nr.136/1995, subrogându-se în drepturile asiguratului sau s-a regresat împotriva pârâtilor B.T. si BM , in calitate de parinti ai persoanei minore raspunzatoare de producerea pagubei, B.I.T..

Potrivit art 1000 lin 2 C civ. "tatal si mama sunt responsabili de prejudiciul cauzat de copiii lor minori".

Reclamanta, prin probele administrate, a facut dovada cu privire la existenta prejudiciului, existenta faptei ilicite  a minorului si a raportului de cauzalitate intre fapta ilicita a minorului si prejudiciu. Celelalte conditii ale raspunderii si care se refera la parinti sunt prezumate de lege , respectiv existenta faptei ilicite a acestora constand in neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor care le reveneau privind supravegherea si educatia sau cresterea minorului, existenta raportului de cauzalitate dintre aceasta fapta ilicita si comiterea de catre minor a faptei ilicite cauzatoare de prejudicii si existenta vinei parintilor pentru neindeplinirea ori indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor ce le reveneau potrivit legii.

In speta, parintii minorului raspunzator de producerea pagubei sunt divortati, iar prin sentinta civila nr. ... a Judecatoriei Tg Jiu (fila 28), minorul a fost reincredintat spre crestere si educare paratului B.T..In aceasta situatie, principiul este ca pentru fapta minorului va raspunde parintele caruia acesta i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca intrucat acesta exercita cu privire la minor drepturile parintesti.

Intrucat paratul B.T.  nu a reusit sa faca dovada in cauza ca n-a putut impedica faptul prejudiciabil , in baza art 22 din Legea nr.136/1995 si art 1000 alin 2 C civ, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa oblige paratul B.T. sa plateasca reclamantei suma de 3538,36 lei cu titlu de despagubiri .

Avand in vedere ca la data producerii accidentului , minorul era incredintat spre crestere si educare paratului B.T., instanta va respinge cererea formulata impotriva paratei DB.

In baza art 274 C. pr civ, retinand culpa procesuala a paratului, instanta il va obliga sa plateasca reclamantei suma de 292 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand timbrajul actiunii.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea  formulata de  reclamanta A.T.A.S.  S.A., cu sediul procesual ales  in .......,  în contradictoriu  cu  pârâtul B.T.,  domiciliat  în localitatea ..........

Obliga  pârâtul B.T. sa plateasca  reclamantei  suma  de  3538,36 lei reprezentând  despagubiri.

Respinge actiunea formulata împotriva pârâtei DM, cu domiciliul in .........

Obliga pârâtul B.T. sa achite reclamantei suma de 292 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de  15 zile  de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 5.10.2009.

Presedinte,  Grefier,

MP DGC

Red jud M.P/tehn. D.C.

5 ex/20.10.2009

1