Contestatie lege favorabila

Sentinţă penală 1435/18.10.2013 din 11.06.2013


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 17.02.2014 sub nr. 240/284/2014  condamnatul D. E. a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile cu referire la condamnare pronuntata prin sentinta penala nr. 170/11.06.2013 a Judecatoriei Racari in dosarul nr. 2259/284/2012 definitiva prin decizia penala nr. 1435/18.10.2013 a Curtii de Apel Ploiesti prin care a fost condamnat la 3 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei in baza art. 184 alin. 2 si alin. 4 Cod penal cu art. 71, 64 lit. a teza a II-a si b Cod penal, art. 74 lit. a si c si art. 76 lit. e Cod penal.

In motivare, a aratat ca, prin sentinta penala s-a retinut ca in urma accidentului auto partea vatamata D E a avut nevoie de 90-120 zile ingrijiri medicale, ca acest numar de zile specificat in certificatul medico-legal nr. 550/v/31.10.2011 eliberat de SML Dambovita este foarte evaziv si interpretabil in sensul ca, se poate interpreta ca se putea vindeca si dupa trecerea a 90 zile de ingrijiri medicale. Arata ca, exista principiul ca dubiul se interpreteaza in favoarea inculpatului, astfel ca se poate interpreta ca i-au fost necesare partii vatamate 90 zile de ingrijiri medicale, ori in aceasta situatie art. 196 alin. 1 Noul Cod penal incrimineaza numai fapta savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea uneia activitati ce consituie prin ea insasi infractiune, situatie in care nu se afla si fapta apare ca dezincriminata, solicitand apliacrea art. 4 NCP.

In drept, a invocat art. 595 NCPP si art. 4 NCP

Prin SP nr........ instanța a respins contestația considerând că nu sunt indeplinite conditiile 595 NCPP si art. 4 NCP. Instanța a reținut că fapta savarsita de inculpat sub legea veche este cea reglementata de art. 184 alin. 2 si alin. 4 Cod penal cu raportare la art. 182 alin. 1 – mai mult de 60 de zile de ingrijiri medicale. Vatamarea corporala din culpa – art. 184 vechiul cod penal are corespondent in incriminarea cu aceeasi denumire marginala – art. 196 NCP, noua reglementare facand trimitere la prevederile art. 193 alin. 2 NCP, respectiv la art. 194 alin. 1 NCP.

S-a mai reținut că pentru fapta din alin. 1 al art. 196 NCP , elemental material al laturii obiective se realizeaza in conditiile prevazute in art. 193 alin. 2 NCP – cel mult 90 zile de ingrijiri medicale, insa fapta consituie infractiune daca, in momentul savarsirii acesteia, faptuitorul se afla in una din cele trei imprejurari alternative: sub influenta bauturilor alcoolice,  sub influenta unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce consituie prin ea insasi infractiune. S-a constatat că în speta de fata, instanta care l-a condamnat pe petent nu a retinut niciuna dintre imprejurarile expuse.

In aplicarea principiului „ in dubio pro reo”- sub aspectul ca persoanei vatamate i-ar fi fost suficiente 90 zile de ingrijiri medicale, potrivit art. 4 alin. 2 NCPP, instanta a apreciat că trebuie, in prealabil sa fi administrat intreg probatoriul in cauza.

In dosarul de fond atasat,  desi initial a solicitat proba cu expertiza medico-legala, ulterior inculpatul a  renuntat la administrarea ei, instanta retinand in baza certificatului medico-legal nr. 550/v/31.10.2011 eliberat de SML Dambovita ca partea vatamata a avut nevoie de 90-120 zile de ingrijiri medicale pentru vindecare.

Prin urmare, s-a considerat că instanta nu poate face noi aprecieri asupra probatoriului administrat in cauza initiala, fapta fiind cea retinuta in hotararea de condamnare, in acele conditii, astfel ca nu se poate aplica in aceasta cauza principiul enuntat.

Numarul de zile de ingriji medicale se determina prin probe stiintifice, astfel ca, instanta nu poate stabili un numar maxim de 90 zile de ingrijiri medicale, astfel cum solicita condamnatul, in conditiile in care, pe baza de proba stiintifica, instanta de fond a retinut un numar de 90-120 zile, practic peste 90 zile.