Simulatie

Sentinţă civilă 2574/284/2012 din 19.11.2012


 Dosar 2574/284/2012- simulatie

Prin sentinta civila s-a dispus respingerea actiunii, instanţa apreciind ca nu poate reţine că între părţi, respectiv reclamanta şi pârâţi a intervenit o simulaţie, ci cel mult o nerespectare de către promitentul vânzător a obligaţiei asumate faţă de promitentul cumpărător.