Suplinire acord; refuz abuziv; dreptul de a refuza trebuie apreciat ca fiind sau nu exercitat in scopul de a vatama sau pagubi pe solicitantul acordului ori intr-un mod excesiv si nerezonabil , contrar bunei credinte.

Sentinţă civilă 9605 din 02.06.2014


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de …… sub nr……., reclamanta ASOCIAŢIA S A in contradictoriu cu pârâţii S A, D C, D D, R T F, G G, G M, G A,  G C a solicitat instantei pronuntarea unei hotărâri care sa tina loc de acordul vecinilor.

In motivare a aratata ca functioneaza la adresa din ………….. unde detine un imobil format din teren intravilan cu o suprafata de 379,85 m.p. si constructie formata din subsol, parter, etaj . Pentru constructia deja existenta a aratat ca doreste sa demareze lucrari de reabilitare si reamenajare constand in construirea unui corp nou care va avea functiunea de spatiu destinat desfasurarii activitatii de protectie a copilului, respectiv activitati de zi pentru copii si tineri cu dizabilitati. Avand in vedere ca imobilul pe care il detine are forma literei U, reclamanta a aratat ca initial a urmarit ca noul corp de caldire sa fie alipit laturii in proximitatea careia se afla terenul viran. Cu toate acestea, expertiza tehnica realizata prin raportare la structura de rezistenta a corpului de cladire deja existent a impus ca reabilitatea si reamenajarea imobilului sa implice construirea in continuarea celeilalte laturi in vecinatatea careia se afla alte imobile cu destinatia de locuinte. In ceea ce priveste acordul proprietarilor vecini, a aratat ca o parte dintre acestia au inteles utilitatea reabilitarii cladirii in care isi desfasoara activitatea cat si faptul ca realizarea lucrarii se va face in deplina siguranta pentru imobilele invecinate , dar altii s-au aratat reticenti initiativei reclamantei refuzand sa-si exprime consimtamantul in sensul demararii lucrarilor de cosntructie. A precizat reclamanta ca argumentele prezentate de aceasta in sprijinul demararii lucrarilor de construire , dar si documentatia intocmita cu respectarea indicatorilor urbanistici constituie motive suficiente din care sa rezulte inexistenta unui risc pentru imobilele aflate in vecinătatea acesteia. A precizat reclamanta ca atitudinea  proprietarilor vecini in sensul exprimarii refuzului de a demara lucrarile autorizate de construire este abuziva.

In drept, s-a invocat art. 14, 15, 556, 611 si 615 NCC, art. 55 si 57 din Constitutia Romaniei. 

Paratii DD, D C, G G , G M , G A si G C au depus la dosar intampinare si cerere reconventionala prin care au solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate , avand in vedere ca acestia nu si-au dat acordul pentru ca nu li s-a aratat niciun document din care sa rezulte legalitatea constructiei, iar in subsidiar, in cazul in care se va constata ca refuzul acestora nu este intemeiat, au aratat ca solicită ca hotararea sa fie pronuntata cu conditia urmatoarelor obligatii din partea reclamantei : prezentarea documentatiei de proiectare existenta pentru toate fazele, consolidarea peretelui vechi, aferent alipirii la calcan, executarea hidroizolatiei pe toata inaltimea subsolului la cladirea veche, executarea unui sistem fonotermoizolant la peretele aferent alipirii la calcan a cladirii vechi , asigurarea unui rost seismic prin proiect, aprobat de specialisti, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare intre cele doua cladiri, prezentarea solutiilor prin proiect , aprobate de specialisti, propuse pentru asigurarea ventilatiei incaperilor din cladirea veche, prezentarea detaliilor propuse prin proiect , aprobat de specialisti, pentru asigurarea hidroizolarii rostului seismic , acceptarea de catre reclamanta ca pe tot parcursul executiei cladirii noi , calitatea executiei lucrarilor de interes comun sa poata fi monitorizata si de catre reprezentantii imobilului paratilor, prezentarea politelor de asigurare de profil incheiate cu daunele partiale si/sau totale specificate in clar, in cazul daunei totale, obligarea reclamantei de a pune la dispozitia paratilor apartamente echivalente in proprietatea paratilor , avand acelasi nivel de confort, mobilier si bunuri, in aceeasi zona de amplasare, obligarea reclamantei de a incheia polite de asigurare individualizate pentru bunurile paratilor care pot fi distruse in totalitate in cazul unei daune totale, prezentarea dovezilor existentei capabilitatii financiare pentru derularea si finalizarea in totalitate a lucrarilor ce se propun a se executa .

Paratul R T F a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiate si cerere reconventionala prin care a solicitat ca in cazul admiterii actiunii , hotararea sa fie pronuntata sub conditia urmatoarelor obligatii din partea reclamantei , urmand ca prin hotarare sa se dispuna sa fie realizate de catre reclamanti, pe cheltuiala lor, urmatoarele: prezentarea documentatiei de proiectare existente pentru toate fazele , pentru noua cladire; consolidarea peretelui imobilului in care locuieste , alipit la calcan, pe toata suprafata lui si executarea hidroizolatiei pe toata inaltimea si lungimea subsolului imobilului din ………, executarea unui sistem fonotermoizolant pe toata suprafata peretelui alipit la calcan , ce apartine cladirii vechi; asigurarea unui rost seismic prin proiect, aprobat de specialisti, in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare , intre cele doua cladiri; prezentarea solutiilor de proiect , aprobate de specialisti , propuse pentru asigurarea ventilatiei incaperilor din cladirea veche , care au ferestre si guri de aerisire in peretele de alipire la calcan; prezentarea detaliilor propuse prin proiect , aprobate de specialisti, pentru asigurarea hidroizolarii rostului seismic ce se creaza intre cele doua cladiri , impotriva patrunderii apelor fluviale; prezentarea politelor de asigurare de profil cu daunele partiale si/sau totale , specificate in clar in functie de posibile situatii ce pot interveni in astfel de cazuri; in cazul daunei totale, obligarea reclamantei de a-i pune la dispozitie , in maxim 10 zile de la data producerii daunei , un apartament echivalent in proprietatea sa , avand acelasi confort , mobilier si bunuri , in aceeasi zona de amplasare cu apartamentul detinut, proprietate personala; obligarea reclamantei de a incheia polite de asigurare individualizate pentru bunurile sale care pot fi distruse partial sau in totalitate in cazul unei daune totale; prezentarea dovezilor existentei capabilitatii financiare pentru derularea si finalizarea in totalitate a lucrarilor ce se propun a se executa , precum si despagubirea proprietarilor in cazul producerii de daune.

Parata S A a depus la dosar intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata , precum si cerere reconventionala prin care prin care a  formulat aceleasi pretentii ca si paratul R T F.

In dovedire, s-a administrat proba cu inscrisuri si proba cu expertiza specialitatea constructii.

Prin incheierea de sedinta de la data de 03.06.2013, s-a admis exceptia netimbrarii cererii reconventionale formulata de parata S A.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

Paratii D D si DC  sunt proprietarii imobilului situat in …………., conform contractului de vanzare cumparare nr. ………...

Prin notificarea transmisa de executorul judecatoresc V P, paratilor li s-a solicitat acordul in forma autentica pentru „Reabilitarea, Reamenajarea si Extinderea Centrului de Zi …….” din str. …………. in vederea pastrarii functiunii de Centru de zi pentru copiii, adolescenti si tineri cu handicap mintal sever. S-a aratat ca s-a atasat notificarii schita cu destinatia spatiilor si certificatul de urbanism in copie.

In cuprinsul certificatului de urbanism nr. ……….. (regimul tehnic) s-a mentionat ca pentru constructia existentă se propun lucrari de reabilitare , reamenajare si extinderea acesteia cu un corp nou S+P+1E+M care va avea functiunea de sediu al societatii si spatiu destinat desfasurarii activitatii de protectie  a copilului (activitate de zi pentru copii si tineri cu dezabilitati). De asemenea, s-a mentionat ca lucrările se vor executa conform unui proiect care va avea la baza o expertiza tehnica intocmita de autorizat MLPTL si nu vor afecta in niciun fel rezistenta si stabilitatea constructiei si a constructiilor invecinate. Pentru obtinerea autorizatiei de construire s-a mentionat ca sunt necesare acordul notarial al proprietarilor vecini daca lucrarile noi impun luarea unor masuri de interventie pentru protejarea imobilelor existente ( subzidiri, consolidari etc ) si daca prin proiect se mentine aceasta obligativitate sau daca expertiza tehnica evidentiaza interventii la parti comune, acord notarial proprietari vecini daca zona de influenta a excavatiei adanci se va extinde dincolo de limitele proprietatii , acord notarial proprietari vecini perimetrali pentru functiunea propusa.

Paratii D C si Dorin au raspuns notificarii transmise de reclamanta in sensul ca nu sunt de acord cu solicitarea acesteia, deoarece nu le-au fost oferite toate informatiile si documentele concrete relativ la lucrarile de constructie pe care reclamanta intentioneaza sa le efectuaze in situatia de alipire la calcan cu imobilul in care paratii locuiesc. De asemenea au  aratat ca nu li s-a prezentat nicio informatie referitoare la asigurarea cerintelor de termo, hidro si fonoizolatie atat pe parcursul executiei lucrarilor cat si dupa finalizarea acestora , nu li s-au prezentat masurile de protectie a locatarilor ce domiciliaza in cladirea existenta pentru asigurarea confortului locuintei impotriva surselor poluante : zgomot, vibratii, noxe, nu li s-au prezentat masurile de protectie  a cladirii existente impotriva unor incendii, explozii sau calamitati naturale, solutia constructiva de ventilare si iluminare naturala a debaralei aferente apartamentului acestora , a carui fereastra va fi obturata de executia noii constructii, nu li s-au comunicat masurile pe care reclamanta le va lua in eventualitatea unor daune majore produse la cladirea paraţilor, ca urmare a unor deficiente de proiectare sau execuţie  a clădirii noi, a producerii unor accidente sau a opririi lucrărilor in diferite stadii de  execuţie pe perioade indelungate de timp.

Paratii GM si G Gsunt proprietarii imobilului situat in ……………, conform contractului de vanzare cumparare nr. ……, iar paratii GC, G A si G M sunt proprietarii imobilului situat in ………… , in baza certificatului de mostenitor nr. ……. si contractului de vanzare cumparare nr. ……….

Paratul R. T.F. este proprietarul ap. …… situat in …………, conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. …….. de catre BNPA ………….

Parata S A este proprietara imobilului situat in …………. , conform contractului de vanzare cumparare nr. ………..

In sustinerea pretentiilor formulate, reclamanta a depus la dosar Studiul geotehnic pentru extindere constructie din str. ………., raportul de expertiza pentru reabilitarea si extinderea unui imobil din …….. efectuat de Ursachescu Mihai PFA, studiul de fezabilitate pentru Reabilitarea si Reamenajarea Constructiei Existente a Asociaţiei Sf. Ana si Extinderea acesteia cu un Corp nou S+P+E+M, Memoriu Tehnic de Rezistenta  - Reabilitare, Modernizare si Extindere  str. ………..

In cuprinsul raportului de expertiza efectuat de UMPFA, s-a retinut ca extinderea , fiind o construcţie noua , poate influenta cladirile din vecinatate in timpul execuţiei si in timpul exploatării şi astfel, in timpul executării pot apărea procese tehnologice producătoare de şocuri si vibraţii care pot induce solicitări suplimentare structurilor preexistente ; de asemenea, daca fundaţiile nu sunt corect executate se poate periclita stratul de fundaţie al cladirilor vecine.  De asemenea, s-a aratat ca se impune crearea unui rost seismic fata de cladirea de la nr. 3. S-a mai retinut ca cladirea de la nr. 3 este realizata in deceniul 1 al secolului trecut, din zidarie de cărămida , cu planşee din grinzi de lemn. Are regim de inaltime D+P+E+M si este un bloc de locuinţe cu plan in forma de L. Starea lui este uzata , dar nu se vad avarii structurale decat la exterior pentru ca locatarii si-au placat peretii la interior cu rigips si nu se poate distinge structura . S-a mai mentionat ca conformarea structurii este defectuoasa pentru ca nu are planşee rigide in plan orizontal care sa aiba loc de diafragma, regimul de inaltime pentru structura din zidarie de cărămida nearmată si neconfinată este prea mare fata de zona seismica de 0,24 g, nu are rigidizări de beton armat.

Potrivit art. 27 din Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 50/1991, acordul vecinilor, prevazut la pct. 2.5.6. al sectiunii I "Piese scrise" a cap. A. "Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C.", prevazut in anexa nr. 1 la Lege, este necesar in urmatoarele situatii: a) pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora; b) pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente; c) in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

(2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) corespund cazurilor in care, prin ridicarea unei constructii noi in vecinatatea imediata a unei constructii existente, pot fi cauzate acesteia prejudicii privind rezistenta mecanica si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sanatatea si mediul ori siguranta in exploatare. Cauzele acestor situatii pot fi, de exemplu, alipirea la calcan, fundarea la o cota mai adanca decat cea a talpii fundatiei constructiei existente, afectarea gradului de insorire.

(3) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) corespund cazurilor in care, urmare investitiei noi pot fi create situatii de disconfort generate de incompatibilitati intre functiunea preexistenta si cea propusa, atat in situatia in care se aduc modificari de destinatie a spatiilor in interiorul unei cladiri, cat si in situatia in care functionalitatea unei constructii noi este incompatibila cu caracterul si functionalitatea zonei in care urmeaza sa se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea functiunii de locuit prin implementarea unor functiuni incompatibile datorita zgomotului, circulatiei, degajarii de noxe, etc.

(4) Acordul vecinilor se va da conditionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente rezultate in urma raportului de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii.

(5) Acordul vecinilor este valabil numai in forma autentica.

(6) Refuzul nejustificat de a-si da acordul se constata de catre instanta de judecata competenta, hotararea acesteia urmand sa fie acceptata de catre emitentul autorizatiei de construire/desfiintare in locul acordului vecinilor.

In raport de actele existente la dosar si notificarea formulata de reclamanta la data de 24.02.2012, instanta retine ca acordul paratilor a fost solicitat pentru situatiile reglementate de art. 27 alin. 1 lit. a si c din Normele metodologice, respectiv pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora si respectiv in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate.

Insa, conform prevederilor legale de mai sus, acordul vecinilor se va da conditionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente rezultate in urma raportului de expertiza tehnica intocmit la comanda investitorului noii constructii.

Din cuprinsul notificarii din data de 24.02.2012 nu rezulta ca a fost prezentata paratilor vreo masura in sensul celor de mai sus.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca raspunsul paratilor formulat la notificarea transmisa de reclamantă nu poate fi considerat nejustificat sau abuziv, atata vreme cat au inteles sa solicite informatii si documente suplimentare din care sa rezulte in concret masurile ce se impun fi luate pentru asigurarea sigurantei constructiei in care locuiesc paratii. Pe de alta parte, instanta retine ca paratii au invocat si necesitatea consolidarii imobilului existent din str. ………. cu efectuarea unor lucrari de hidroizolare, termoizolare si punere in siguranta a peretelui la care va fi alipita constructia pe care reclamanta intentioneaza sa o ridice, ce s-ar impune a se efectua cu prioritate inainte de inceperea lucrarilor  de catre recalmanta.

Prin urmare, atata timp cat paratilor nu li s-a prezentat un proiect tehnic din care sa rezulte masurile necesare pentru asigurarea sigurantei constructiei ocupate de acestia, instanta apreciaza ca refuzul acestora de exprimare a acordului pentru realizarea lucrarilor solicitate de reclamanta, nu poate fi apreciat ca fiind abuziv, nejustificat , iar dreptul conferit acestora nu poate fi apreciat ca fiind exercitat in scopul de a vatama sau pagubi pe reclamanta ori intr-un mod excesiv si nerezonabil , contrar bunei credinte.

Din probele administrate in cauza, nu se poate nega imprejurarea ca imobilul ocupat de parati necesita masuri de interventie pentru protejarea constructiei si astfel apare ca justificată temerea pârâţilor in sensul ca ridicarea unei constructii alipita la constructia deja existentă (imobilul ce urmeaza a se realiza invecinandu-se la nord – vest pe lungimea de 32,88 m cu blocul de locuinte situat in ………….., conform raportului de expertiza efectuat de expertul AV) poate avea consecinţe privind rezistenta mecanică si stabilitatea, securitatea la incendiu, igiena, sănătatea, mediul si siguranţa in exploatare.

In ceea ce priveste inscrisurile depuse la dosar de reclamanta la data de 11.02.2013 si comunicate paratilor, instanta  apreciaza ca acestea nu prezintă măsuri de siguranţă pentru construcţia proprietatea pârâţilor.

In ceea ce priveste concluziile raportului de expertiza efectuat de expertul AV, instanta constată ca acesta a plecat de la premisa ca lucrările de construcţii si instalaţii se vor executa in conformitate cu normativele si standardele in vigoare, insa nu rezulta ce anume masuri de siguranţă s-ar impune a fi luate la imobilul ocupat de parati, in conditiile in care in cuprinsul lucrării se arată in mod explicit ca in cadrul analizei efectuate la data de 14.10.2013 , la subsolul blocului din str. ………, s-a constatat că exista crapaturi produse in cadrul miscarilor seismice inregistrate pana in prezent si netratate sau tratate cu indiferenţa, iar structura constructiva a blocului in care locuiesc paratii este defavorabila, nu are plansee rigide in plan orizontal , care sa aiba rol de diafragme , zidaria fiind neconfinată , neavând rigidizări din beton armat.

Pe de alta parte, instanta retine ca expertul A V a precizat in cuprinsul raportului de expertiza ca masurile solicitate de paraţi a fi luate cu privire la imobilul in care locuiesc  si care vizeaza asigurarea siguranţei acestui imobil trebuie avute in vedere in cadrul proiectului de execuţie.

Prin urmare, in condiţiile in care potrivit art. 27 alin. 4 din Normele metodologice, exprimarea acordului este condiţionat de asigurarea, prin proiectul tehnic P.Th. si autorizatia de construire/desfiintare, a masurilor de punere in siguranta a constructiei preexistente, iar reclamanta nu a  indicat in mod concret paraţilor in ce anume constau aceste masuri, pe care paratii ar fi indreptatiti sa le solicite si eventual chiar sa fie mentionate in cadrul inscrisului prin care isi vor exprima acordul in sensul solicitat de reclamantă , pentru ca executarea ulterioara a acestor masuri sa poata fi pretinsa de parati in baza acestui angajament asumat de reclamanta, instanţa apreciaza ca nu se poate considera ca manifestarea de vointa a paratilor a fost facuta cu rea credinta si cu depasirea limitelor interne ale exercitiului dreptului lor de proprietate asupra imobilelor situate in cladirea din str. ………..

Reclamanta a aratat in cuprinsul notelor scrise depuse la data de 21.01.2014 ca obiectul cererii a  fost denaturat de catre parati , intrucat acordul solicitat de aceasta nu poate fi decat acordul solicitat de catre autoritati , respectiv pentru functionarea de Centru de zi pentru copii, adolescenti si tineri cu handicap mintal sever. Insa, instanta retine că in cuprinsul cererii de chemare in judecata reclamanta a aratat in mod expres ca a redactat o notificare pe care a pus-o la dispoziţia tuturor vecinilor si prin intermediul căreia a solicitat acordul exprimat in forma autentica pentru executarea lucrarilor autorizate la limita proprietatilor pe care acestia le deţin.

In notificarea din data de 24.02.2012 , reclamanta a aratat ca solicita acordul paratilor in forma notariala pentru „Reabilitarea, Reamenajarea si Extinderea Centrului ………… ” din str. ……… , in vederea păstrării funcţiunii de Centru.

Potrivit art. 27 din Normele metodologice, un astfel de acord este necesar in cazurile in care, urmare investitiei noi pot fi create situatii de disconfort generate de incompatibilitati intre functiunea preexistenta si cea propusa, atat in situatia in care se aduc modificari de destinatie a spatiilor in interiorul unei cladiri, cat si in situatia in care functionalitatea unei constructii noi este incompatibila cu caracterul si functionalitatea zonei in care urmeaza sa se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea functiunii de locuit prin implementarea unor functiuni incompatibile datorita zgomotului, circulatiei, degajarii de noxe, etc.

In cuprinsul raspunsului la obiectiunile formulate , expertul AV a subliniat necesitatea realizarii unei izolatii fonice corespunzatoare pentru constructia situata in ……..

Prin urmare, chiar si in situatia in care reclamanta ar fi solicitat acordul paratilor doar pentru păstrarea functionalitatii de Centru instanta apreciaza ca reclamanta ar fi trebuit ca in prealabil sa prezinte paratilor , potrivit alin. 4 al art. 27, masurile ce se impun pentru protejarea spatiului de locuit din imobilul din …………si pastrarea functionalitatii acestuia in conditiile existente in prezent.

Asadar, instanta apreciaza ca acordul solicitat chiar si in conditiile art. 27 alin. 1 lit. c din Norme  nu poate fie pretins in mod automat doar prin prezentarea in concret a functionalitatii spatiului ce urmeaza a se construi , fara a oferi paraţilor detalii despre eventualele implicatii asupra exercitarii de catre acestia a folosintei propriului spatiu de locuit si a eventualelor masuri ce se impun pentru a garanta un minim prejudiciu produs acestora ca urmare destinatiei constructiei pe care reclamanta intentioneaza sa o edifice, prin alipire la constructia proprietatea paratilor, in conditiile in care insusi expertul specialitatea constructii a subliniat necesitatea realizarii unei izolatii fonice pentru constructia situata in ………. Instanta va mai avea in vedere faptul ca paratii nu au avut o reprezentare clara asupra naturii acordului solicitat de catre reclamanta, fata de mentiunile existente in cererea de chemare in judecata din cuprinsul careia ar rezulta ca manifestarea de vointa  a paratilor trebuie exprimata pentru executarea lucrarilor autorizate la limita proprietatilor pe care acestia le detin si continutul raspunsului la notificarea formulata de reclamanta raportat tot la un astfel de acord si precizarile formulate de reclamanta la data de ……..

Însă, in speta instanţa constata ca reclamanta  a comunicat paraţilor intentia sa de a ridica o constructie alipita celei in care se afla proprietatea acestora cu pastrarea functionalitatii existente, solicitand  exprimarea acordului proprietarilor vecini,  fara a prezenta acestora măsurile prevazute de art. 27 alin. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 pentru asigurarea sigurantei propriei cladiri atat din prisma impactului pe care realizarea propriu zisa a lucrarilor de reabilitare si construire le poate avea asupra proprietatii acestora cat si din prisma functionalitatii pe care reclamanta intelege sa o confere noii cladiri.

Pentru aceste considerente, instanta va respinge ca neintemeiata actiunea formulata de de reclamanta ASOCIAŢIA SA în contradictoriu cu pârâţii ………..

De asemenea, avand in vedere solutia pronuntata pe cererea principala, instanta va respinge cererea reconventionala formulata de paratii ………  ca ramasa fara obiect.

Avand in vedere ca prin incheierea de sedinta de la data de 03.06.2013, s-a admis exceptia netimbrarii cererii reconventionale formulata de parata S A, instanta va anula ca netimbrata cererea reconventionala formulata de parata S A.