Contestaţie la executare

Decizie 199 din 20.05.2014


Prin sentinţa penală nr. 957/2.04.2014 a Judecătoriei Bacău s-a dispus în temeiul art. 23 din Legea nr. 255/2013 admiterea sesizării formulată de Comisia constituita la Penitenciarul de Minori si Tineri Bacau in baza HG nr. 313/2012 privind pe condamnatul C.A.E., aflat in P.M.T Bacău.

În temeiul art 21 al. 1 si 3 din Legea nr. 187/2012  s-a înlocuit pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 2 luni închisoare, aplicata prin sentinţa penala nr. 499/20.12.2013 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioada de 5 ani.

S-a aplicat condamnatului măsura educativă c – internare într-un centru de detenţie pe o perioadă de 5 ani.

În temeiul art 21 al. 4 din Legea nr. 187/2012 s-a considerat ca executată din durata măsurii educative a internării intr-un centru de detenţie, durata reţinerii 24 ore din 19-12-2011, durata arestului preventiv şi  perioada executată din pedeapsa închisorii, din data de  20.12.2011 la zi.

În temeiul art 6 Cp rap la art 113-114 Cp s-a constatat că pedepsele accesorii interzicerea drepturilor prev de art 64 alin 1 lit a teza a II a, lit b CPen,  aplicate prin sentinţa penala nr. 499/20.12.2013 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă,  nu se mai execută.

În temeiul art 6 NCP rap la art 113-114 NCP, art 515 al. 1 NCPP s-a anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 480/2014 din data de  21.01.2014  emis de  Judecătoria Paşcani.

S-a dispus emiterea de noi forme de executare privind internarea într-un centru de detenţie.

În temeiul art. 515 al. 1 NCPP s-a dispus transmiterea unei copii de pe prezenta sentinţa Penitenciarul de Minori si Tineri Bacău, locul de deţinere al condamnatului.

În temeiul art 275 al. 3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de către stat au rămas în sarcina acestuia.

Pentru pronunţarea sentinţei prima instanţă a reţinut că potrivit art. 6 alin. (1) C. pen., când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai uşoară, sancţiunea aplicată, dacă depăşeşte maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracţiunea săvârşită, se reduce la acest maxim.

În cauză, persoana condamnată se află în executarea unei pedepse de 5 ani şi 2 luni  închisoare, pronunţată printr-o hotărâre definitivă, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de furt  în concurs cu alte infracţiuni.

În urma intrării în vigoare a NCP inculpaţilor minori li se pot aplica doar măsuri educative neprivative de libertate şi măsuri educative privative de libertate nu şi pedepse, motive pentru care  instanţa a înlocuit pedeapsa de 5 ani şi 6 luni închisoare, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie, constatând că pedeapsa de  5 ani şi 2 luni  depăşeşte  maximul prevăzut de NCP, iar măsura educativă a internării într-un centru de detenţie se poate dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani potrivit prevederilor art 125 alin 2 NCP, motiv pentru care s-a dispus reducerea măsurii educative de la 5 ani şi 6 luni la maximul prevăzut de lege, respectiv 5 ani.

Potrivit prevederilor art 21 din LAP a noului cod penal pedeapsa închisorii executabilă,pentru infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii.

Potrivit prevederilor art . 125  alin 3 NCPEN

(1) Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale.

(2) Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenţiunea pe viaţă, când internarea se ia pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 15 ani.

(3) Dacă în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracţiune sau este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită anterior, instanţa prelungeşte măsura internării, fără a depăşi maximul prevăzut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevăzute de lege pentru infracţiunile săvârşite. Din durata măsurii educative se scade perioada executată până la data hotărârii.

 În consecinţă instanţa a dispus executarea măsurii educative cele mai grele, de 5 ani  şi a dispus anularea mandatatelor de executare a pedepsei închisorii emise pe numele persoanei condamnate  şi de asemenea s-a înlăturat executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatului minor, motivat de faptul că pedeapsa accesorie însoţeşte o pedeapsă cu închisoarea şi nu o măsură educativă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat contestaţie în termen legal, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău care o critică pentru nelegalitate  întrucât fiind condamnat şi pentru două infracţiuni comise în majorat, instanţa în mod incorect a înlocuit pedeapsa rezultantă a închisorii cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie.

Prin sentinţa penală nr. 82/19.03.2012 a Judecătoriei Paşcani, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 13.04.2012, numitul C.A.E. a fost condamnat pentru un număr de 33 infracţiuni comise în minorat şi pentru două infracţiuni comise după împlinirea vârstei de 18 ani.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată cu privire la motivele invocate, precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept, consideră că această contestaţie este întemeiată.

Potrivit art. 21 al. 1 Lg. 187/2012 pedeapsa închisorii executabilă, aplicată în baza codului penal din 1969 pentru infracţiunile comise în timpul minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii. Iar, conform art. 21 al. 3 Lg. 187/2012, în cazul pluralităţii de infracţiuni, înlocuirea se face cu privire la pedeapsa rezultantă.

Aşadar, din interpretarea textului menţionat trebuie ca toate infracţiunile pentru care a fost condamnat inculpatul să fi fost comise în timpul minorităţii. Ori în prezenta cauză, 33 de infracţiuni sunt săvârşite în minoritate, iar 2 infracţiuni după ce a devenit major.

Ca atare, nu toate infracţiunile sunt comise în minorat şi nu se poate dispune înlocuirea pedepsei închisorii cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie.

De asemenea, nu se poate înlocui pedeapsa închisorii cu măsura educativă şi pentru că în cazul pluralităţii de infracţiuni se înlocuieşte pedeapsa rezultantă şi nu pedepsele componente în urma repunerii în individualitate a acestora.

Instanţa consideră că dispoziţiile art. 129 cod penal nu sunt aplicabile condamnărilor definitive, aşa cum s-a stabilit şi prin Decizia nr. 4/12.05.2014 a ÎCCJ.

Faţă de toate acestea, tribunalul în baza 4251 al. 7 pct. 2 lit. a C.pr.penală admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lîngă Judecătoria Bacău împotriva S.P. nr. 957/2.04.2014  pronunţată în dosarul nr. 2207/180/2014 al Judecătoriei Bacău,  pe care o va desfiinţa în totalitate sentinţa atacată. Reţinând cauza spre rejudecare şi în fond, în baza art. 23 Legea nr. 255/2013 rap la art. 595 C.pr.penală va respinge ca nefondată sesizarea Comisiei de evaluare a incidenţei aplicării legii penale mai favorabile din cadrul Penitenciarului Bacău privind pe condamnatul C.A.E. Conform art. 275 al. 3 C.pr.penală cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Constată că intimatul a fost asistat de apărător din oficiu.