Interventia unei legi penala noi

Sentinţă penală 111 din 27.02.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. XXX/40/2014intervenirea unei legi penale noi

SENTINŢA NR. XXX

Şedinţa publică din data de xx xx.xxxx

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea sesizării formulate de comisia nr. 1 din cadrul Penitenciarului Botoşani de evaluare a incidenţei aplicării legii mai favorabile, pentru condamnatul G. C..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a lipsit condamnatul G. C..

Procedura legal îndeplinită, fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, cauza rămâne în pronunţare.

Dezbaterile cauzei în fond, au fost înregistrate cu mijloace tehnice audio, potrivit art. 369 alin. 1 Cod procedură penală.

T R I B U N A L U L:

Asupra contestaţiei de faţă:

Prin contestaţia înregistrată la această instanţă la data de xx xx.xxxx, Comisia nr. 1 din cadrul Penitenciarului Botoşani de evaluare a incidenţei aplicării legii mai favorabile din perspectiva noilor reglementări penale, în temeiul art. 23 alin. 5, 6 din Legea nr. 255/2013, modificată prin O.U.G. nr. 116/2013, a formulat contestaţie la executare cu privire la pedeapsa executată de condamnatul G. C..

S-a depus la dosarul cauzei copie după mandatul de executare şi cazierul condamnatului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală nr. XXX din xx xx.xxxx a Tribunalului Iaşi, menţinută prin decizia penală nr. XXX din xx xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi, menţinută şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. XXX din xx xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inculpatul G. C. a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de omor prev. şi ped. de art. 174 Cod penal 1969 cu aplicarea art. 40 alin. 1 Cod penal 1969, la pedeapsa de 10 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal 1969 pe durata de 3 ani.

În temeiul art. 83 Cod penal s-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX din xx xx.xxxx a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin neapelare, inculpatul având de executat în total pedeapsa de 12 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b Cod penal.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că, la data de xx/xx xx.xxxx, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, i-a aplicat o lovitură cu cuţitul victimei P. C. în zona toracică, cu intensitate mare, provocându-i astfel leziuni care au dus la decesul acesteia.

A fost emis mandatul de executare nr. XXX din xx xx.xxxx de către Tribunalul Iaşi.

Din fişa de cazier a inculpatului, aflată la fila 6 dosar, rezultă că fapta pentru care a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 81 Cod penal 1969 a fost comisă în minoritate.

Potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a codului penal, pedeapsa închisorii executabilă aplicată în baza codului penal 1969, pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii, se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata pedepsei închisorii.

Cum, în speţa de faţă, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2009 a Judecătoriei Iaşi pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 211 alin. l, 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a Cod penal 1969, cu aplicarea art. 99, 74, 76 Cod penal 1969, a devenit executabilă ca urmare a săvârşirii unei alte fapte în termenul de încercare, se constată că, în cauză, sunt îndeplinite condiţiile textului de lege mai sus arătat.

Aşa fiind, se va admite contestaţia, apreciind că, în cauză, se impune aplicarea legii mai favorabile pentru condamnatul G. C. şi, în consecinţă:

Va înlătura aplicarea dispoziţiilor art. 83 Cod penal, respectiv adiţionarea la pedeapsa de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b Cod penal 1969, pe o durată de 3 ani, a pedepsei de 2 ani închisoare.

În temeiul art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a Codului penal, înlocuieşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată condamnatului prin sentinţa penală nr. XXXX/2009 a Judecătoriei Iaşi, cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani.

Instanţa apreciază ca fiind favorabile condamnatului aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. b Cod penal, prin majorarea pedepsei aplicată pentru infracţiunea comisă după majorat cu o ¼ din durata măsurii educative, aceasta urmând a executa în total pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b cod penal pe o durată de 3 ani.

Pe durata executării pedepsei se vor interzice condamnatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal.

Se va menţine starea de arest a condamnatului şi se va deduce din pedeapsa de executat reţinerea din xx xx.xxxx, durata reţinerii şi arestării de la xx xx.xxxx, la zi.

Totodată, se va dispune anularea vechiului mandat de executare şi emiterea unui nou mandat în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

În conformitate cu dispoziţiile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite sesizarea formulată de Comisia nr. 1 din cadrul Penitenciarului Botoşani de evaluare a incidenţei aplicării legii mai favorabile, pentru condamnatul G. C..

Înlătură aplicarea în cauză a dispoziţiile art. 83 Cod penal, respectiv adiţionarea la pedeapsa de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza II, b Cod penal pe o durată de 3 ani, aplicată condamnatului G. C. prin sentinţa penală nr. XXX din xx xx.xxxx a Tribunalului Iaşi, definitivă prin decizia penală nr. XXX din xx xx.xxxx a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/xx xx.xxxx a Judecătoriei Iaşi, definitivă prin neapelare.

În temeiul art. 21 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 de aplicare a Codului penal, înlocuieşte pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată condamnatului G. C. prin sentinţa penală nr. XXXX/2009 a Judecătoriei Iaşi pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b, c, alin. 21 lit. a cu art. 99 Cod penal 1969 cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 2 ani.

În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa de 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, 5 Cod penal pe o durată de 3 ani, pedeapsă pe care o majorează cu o ¼ din durata măsurii educative, condamnatul G. C. având de executat în total pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal pe o durată de 3 ani.

Pe durata executării pedepsei se vor interzice condamnatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 66 lit. a şi b Cod penal.

Menţine starea de arest a condamnatului.

Deduce din pedeapsa de executat reţinerea din xx xx.xxxx, durata reţinerii şi arestării preventive de la xx xx.xxxx, la zi.

Dispune anularea mandatului de executare nr. XXX din xx xx.xxxx emis de Tribunalul Iaşi şi emiterea unui nou mandat în conformitate cu dispoziţiile prezentei hotărâri.

În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx xx.xxxx.

Preşedinte,Grefier,