. Regimul juridic al suspendării sub supraveghere dispusă potrivit Codului Penal de la 1969. Revocare pentru săvârşirea unei infracţiuni în termenul de încercare. Neîndepinirea condiţiilor prevăzute de art. 41 Cod penal pentru existenţa primului termen al

Decizie 175 din 11.02.2015


Potrivit art. 96 alin. 4 Cod penal „ dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei”.

Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută după caz, conform dispoziţiilor referitoare la recidivă sau pluralitatea intermediară, aşa cum prevăd disp. art. 96 alin. 5 Cod penal.

În cauză, pedeapsa anterioară este de 1 an închisoare, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 41 alin. 1 Cod penal pentru reţinerea stării de recidivă şi cumularea aritmetică a pedepselor, tratamentul pluralităţii de infracţiuni se realizează în acest caz potrivit  art. 44 alin. 2 Cod penal, în sensul că pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni (art. 39 lit. b Cod penal).

Prin sentinţa penală nr. 1751 din 26 iunie 2014, pronunţată de Judecătoria Dr. Tr. Severin în dosarul nr. 1157/225/2014, a fost respinsă cererea de schimbarea încadrării juridice.

În baza art.86 alin.2 din OUG 195/2002 cu art.37 a cod penal şi art.5 cod penal şi art. 320 indice 1 alin.7 cod procedură penală a fost condamnat inculpatul V.C.N. ,; la 6 luni închisoare în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal.

În baza 87 alin.5 din OUG 195/2002 cu art.37 a cod penal şi art.5 cod penal şi art. 320 indice 1 alin.7 cod procedură penală a fost condamnă inculpatul la 2 ani închisoare în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal.

În baza art.33-34 cod penal cu art.5 cod penal au fost contopite pedepsele şi s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal.

În baza art.86 indice 4 cod penal a fost revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.770/4.04.2011 a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin şi s-a dispus executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, în total inculpatul V.C.N.  va executa pedeapsa de 3 ani închisoare în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal.

A fost obligat inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare statului, din care suma de 100 lei reprezentând 50 % din onorariul pentru avocat Ştefăniţă Ştefan, apărător desemnat din oficiu potrivit delegaţiei nr.532/4.02.2014  să fie avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a constatat că, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Tr. Severin nr.983/P/2013 din 30.01.2014 a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul V.C.N. , pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat şi refuzul de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, prevăzute de art.86 alin.2 şi art.87 alin.5 din OUG 195/2002, reţinându-se că la data de 24/25.02.2013, în jurul orei 1,20 a condus autoturismul marca Ford cu nr.de înmatriculare .. pe str. Eroii de la Cerna din municipiul Drobeta Tr.Severin, având permisul de conducere anulat şi, fiind oprit în trafic de un echipaj de poliţie, la solicitarea acestora, a refuzat să se supună testării cu aparatul etilotest şi recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, a probelor administrate, respectiv proces verbal de constatare, proces verbal de depistare, adresa nr.22842/3.04.2013 a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, declaraţiile martorilor C. F. L. şi F. S. D. şi declaraţiile inculpatului, instanţa a constatat următoarele:

În noaptea de 24/25.02.2013, în jurul orei 1,20, lucrătorii de poliţie, efectuând controlul traficului rutier pe raza municipiului Drobeta Tr.Severin, au oprit în trafic, pentru control, pe str.Eroii de la Cerna, autoturismul marca Ford cu nr.de înmatriculare ..

 S-a procedat la legitimarea conducătorului auto în persoana inculpatului V.C.N. , acesta declarând că permisul de conducere i-a fost anulat în anul 2011 ca urmare a unei condamnări definitive pentru o infracţiune la regimul circulaţiei rutiere.

Întrucât inculpatul emana miros specific de alcool, lucrătorii de poliţie i-au solicitat să fie testat cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat.

De asemenea, inculpatul a refuzat şi să-i fie recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Prin adresa nr.22842/3.04.2013 a Serviciului Rutier s-a confirmat faptul că la data de 25.02.2013, inculpatul V.C.N.  figurează cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice „anulat”, din data de 3.05.2011, întrucât prin sentinţa penală nr.770/4.04.2011 a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin, a fost condamnat la 1 an închisoare cu aplicarea art.86 cod penal, pentru art.87 alin.1 şi art.86 alin.2 din Oug 195/2002, în raport de care sunt incidente dispoziţiile referitoare la recidiva postcondamnatorie, prevăzută de art.37 lit.a cod penal.

Faptele inculpatului de a conduce pe drumurile publice un autovehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce autovehicule anulat şi de a refuza recoltarea probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art.86 alin.2 şi art.87 alin.5 din OUG 195/2002.

S-a apreciat că noul cod penal nu este lege penală mai favorabilă, chiar dacă potrivit dispoziţiilor noului cod penal, nu mai sunt incidente dispoziţiile referitoare la recidivă, însă având în vedere modalitatea de aplicarea pedepselor în cazul săvârşirii mai multor infracţiuni, legea penală mai favorabilă este vechiul cod penal.

Având în vedere aceste considerente s-a respins cererea de schimbarea încadrării juridice.

Vinovăţia inculpatului a rezultat din coroborarea declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului cu declaraţiile martorilor C.F.L. şi F.S.D. , care au asistat la verificările efectuate de organele de poliţie, procesul verbal de constatare, adresa nr. 22842/3.04.2013 a Serviciului Rutier s-a confirmat faptul că la data de 25.02.2013, inculpatul V.C.N.  figurează cu dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice „anulat”, din data de 3.05.2011.

Inculpatul nu s-a aflat la prima încălcare a legii penale, are în antecedente o condamnare de 1 an închisoare cu aplicarea art.81-82 cod penal, pentru art.87 alin.1 şi art.86 alin.2 din Oug 195/2002 aplicată prin sentinţa penală nr.770/4.04.2011 a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin.

Pe parcursul cercetărilor a avut o conduită sinceră, recunoscând şi regretând săvârşirea faptelor, are un nivel de instrucţie şcolară mediu-11 clase, este căsătorit, are în întreţinere doi copii minori, lucrează ca vulcanizator auto.

În raport de aceste criterii şi ţinând seama de gradul de pericol social al faptelor, frecvenţa infracţiunilor la regimul circulaţiei, efectele asupra siguranţei în trafic, precum şi incidenţa dispoziţiilor art.320 indice 1 alin.7 cod procedură penală, instanţa a aplicat inculpatului pedepse orientate spre minimul prevăzut de lege, de 6 luni închisoare pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce anulat şi de 2 ani pentru infracţiunea de refuz de a se supune recoltării probelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, , în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Cum infracţiunile deduse judecăţii au fost comise de inculpat înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna din ele, acestea sunt concurente, astfel că, în baza art.33-34 cod penal s-a dispus contopirea acestora  şi executarea pedepsei rezultante de 2 ani închisoare cu interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit. b Cod penal în condiţiile art. 71 alin.2 Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Potrivit art.86 indice 4 Cod penal, dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea executării pedepsei sub sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Instanţa a reţinut că inculpatul V.C.N.  a comis infracţiunile deduse judecăţii la data de 25.02.2013, în termenul de încercare de 3 ani al condamnării de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.770/4.04.2011 a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin, definitivă prin nerecurare, astfel că a fost revocată suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.770/4.04.2011 a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin şi dispune executarea acesteia alături de pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, în total inculpatul V.C.N.  va executa pedeapsa de 3 ani închisoare în condiţiile art.64 lit.a teza a II-a şi b-71 cod penal.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul V.C.N. , criticând-o pentru netemeinicie, sub aspectul individualizării pedepselor aplicate pe care le apreciază ca fiind prea aspre în raport cu circumstanţele sale personale, conduita sinceră din timpul procesului, împrejurarea că are doi copii minori în întreţinere şi îşi câştigă existenţa în mod onest.

În drept, apelul a fost întemeiat pe disp. art. 421 pct. 2 lit.a Cod procedură penală.

Examinând sentinţa penală apelată, prin prisma criticilor formulate, dar şi din oficiu cauza, sub toate aspectele de fapt şi de drept, conform disp. art. 417 Cod procedură penală, Curtea constată că apelul formulat de inculpat este fondat, pentru următoarele considerente :

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, astfel cum a fost reţinute în actul de sesizare solicitând ca judecata să se facă conform procedurii simplificate reglementată de dispoziţiile art. 374-375 şi art. 396 alin.10 Cod procedură penală.

Instanţa de fond, uzând de argumentele factuale rezultate din probatoriul administrat şi cu o argumentare juridică pertinentă, a reţinut o corectă situaţie de fapt.

Probatoriul administrat în faza urmăririi penale a evidenţiat că în noaptea de 24/25.02.2013 inculpatul V.C.N.  a condus autoturismul marca Ford cu nr. de înmatriculare .. pe str. Eroii de la Cerna din municipiul Drobeta Turnu Severin deşi avea permisul de conducere anulat, şi a respins solicitarea organelor de poliţie de a se supune testării cu aparatul etilotest şi respectiv de a se deplasa la o unitate sanitară pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. 

Aşa fiind, în mod temeinic a hotărât instanţa de fond că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere a fost anulat şi respectiv de refuz de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, infracţiuni prevăzute şi sancţionate de art. 86 alin. 2 şi respectiv. art. 87 alin. 5, ambele din OUG 195/2002, în vigoare la data săvârşirii faptelor.

În cursul judecăţii la instanţa de fond, respectiv la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare Noul Cod Penal - Legea nr. 286/2009, care a incriminat în disp. art. 335 alin. 2 şi respectiv art. 337 infracţiunile anterior prevăzute de art. 86 alin. 2 şi respectiv art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002, ceea ce reclama ca instanţa de fond să facă aplicarea disp. art. 5 Cod penal, stabilind care dintre legile penale succesive este mai favorabilă inculpatului.

În speţă, instanţa de fond nu s-a aplecat asupra acestui aspect, cererea inculpatului de schimbare a încadrării juridice a faptelor în disp. art. 335 şi art. 337 NCP fiind respinsă fără nicio motivare, făcându-se o trimitere abstractă la „modalitatea de aplicare a pedepselor în cazul săvârşirii mai multor infracţiuni”.

Examinând cazurile de aplicare a legii penale mai favorabile în raport de situaţia inculpatului, Curtea reţine următoarele :

Infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 este sancţionată de NCP în art. 335 alin.2 în aceleaşi limite ca şi în reglementarea anterioară, respectiv cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

În schimb, pentru infracţiunea de refuz de a se supune recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei art. 337 Cod penal stabileşte pedeapsa închisorii în limite semnificativ mai reduse (de la 1 la 5 ani) în raport cu reglementarea anterioară  art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002 (de la 2 la 7 ani).

În ceea ce priveşte tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni, Curtea constată că, după ce a optat pentru pedepse orientate spre minimul special prevăzut de textele legale incriminatoare (6 luni respectiv 2 ani), instanţa de fond a procedat la contopirea acestora potrivit art. 33 lit. a), art.34 lit. b Cod penal de la 1969, fără aplicarea unui spor, neobservând că proporţionalizând în acelaşi mod pedepsele (în imediata apropiere a minimului special), dar potrivit NCP, chiar în urma contopirii cu sopor fix şi obligatoriu (potrivit art. 39 NCP), se obţinea o pedeapsă rezultantă mult mai mică de 2 ani închisoare.

De asemenea, Curtea constată că instanţa de fond nu a observat nici diferenţa de regim juridic al revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin s.p. nr. 770/04.04.2011, sub imperiul NCP nemaifiind incidentă starea de recidivă postcondamnatorie, ci pluralitatatea intermediară (art. 44 alin. 1 NCP).

Astfel, potrivit art. 96 alin. 4 Cod penal „ dacă pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune descoperită până la împlinirea termenului şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei”.

Pedeapsa pentru noua infracţiune se stabileşte şi se execută după caz, conform dispoziţiilor referitoare la recidivă sau pluralitatea intermediară, aşa cum prevăd disp. art. 96 alin. 5 Cod penal.

În cauză, pedeapsa anterioară este de 1 an închisoare, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 41 alin. 1 Cod penal pentru reţinerea stării de recidivă şi cumularea aritmetică a pedepselor, tratamentul pluralităţii de infracţiuni se realizează în acest caz potrivit  art. 44 alin. 2 Cod penal, în sensul că pedeapsa pentru noua infracţiune şi pedeapsa anterioară se contopesc potrivit regulilor de la concursul de infracţiuni (art. 39 lit. b Cod penal).

În concluzie, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o greşită interpretare şi aplicare a disp. art. 5 Cod, stabilind atât pedepsele componente, cât şi pedeapsa rezultantă pe baza legii vechi, defavorabilă inculpatului.

Drept urmare, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) apelul inculpatului va fi admis, cu consecinţa desfiinţării în totalitate a sentinţei penale apelate şi rejudecând, în baza art. 386 Cod procedură penală, cu aplic. art. 5 Cod penal, va schimba încadrarea juridică a faptelor reţinute în actul de sesizare după cum urmează :

-din infracţiunea prev. de art. 86 alin. 2 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit.a) Cod penal de la 1969, în infracţiunea prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal.

-din infracţiunea prev. de art. 87 alin. 5 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal de la 1969, în infracţiunea prev. de art. 337 Cod penal.

În baza art. 335 alin. 2 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul V.C.N.  la pedeapsa de 6 luni închisoare.

În baza art. 337 Cod penal, cu aplic. art. 5 Cod penal şi art. 369 alin. 10 Cod procedură penală, va condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 10 luni închisoare.

În baza art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedepsele stabilite mai sus în pedeapsa cea mai grea, aceea de 10 luni închisoare, la care se adaugă sporul de 2 luni închisoare, inculpatul urmând a executa în total 1 an închisoare.

În baza art.96 alin. 4 Cod penal, va revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.770/4.04.2011 a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin.

În baza art. 96 alin. 5 Cod penal, cu aplic. art. 44 alin. 1 şi 2 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va contopi pedeapsa de 1 an închisoare a cărei suspendare sub supraveghere a fost revocată cu pedeapsa de 1 an stabilită în prezenta cauză, inculpatul V.C.N.  urmând a executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an închisoare, la care se adaugă sporul de 4 luni închisoare, în total 1 an şi 4 luni închisoare în regim de detenţie.

De asemenea, constatând că nelegal a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare constând în onorariul apărătorului din oficiu la instanţa de fond, contrar disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, se va înlătura această dispoziţie, iar pe cale de consecinţă va fi obligat inculpatul la plata către stat a sumei de 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare ocazionate de soluţionarea fondului.

Văzând şi disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală,