Furt calificat

Sentinţă penală 168 din 24.10.2013


SENTINȚA PENALĂ NR. 168/24.10.2013 (furt calificat)

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii CC, trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria LG.nr.2047/P/2012 pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a, g, i, al.3 lit.c C.p. cu aplic, art. 75 lit. c C.p. şi a inculpatului minor BIV, trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria L.G. nr.2047/P/2012, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.1 –  209 alin.1 lit.a, g, i, al.3 lit.c C.p. cu aplic, art. 99 şi urm. C.p.

 Dezbaterile au avut loc în şedinţă publică din data de 17.10.2013 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 24.10.2013 şi în urma deliberării a pronunţat prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin Rechizitoriul în dosarul nr.2047/P/2012 din 11.03.2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria LG din data de 11.03.2013, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaţilor

- CC,  pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat art. 208 alin.l - 209 al.l lit.a, g, i, al. 3 lit. c C. p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p..

- şi a inculpatului minor  BIV, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat art. 208 alin.l - 209 al.l lit.a, g, i, al. 3 lit. c C. p. cu aplic. art. 99 C.p..

Din actul de sesizare al instanţei rezultă în esenţă următoarea situaţie de fapt:

La data de 22.10.2012 organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie I.au fost sesizate prin Serviciul de Urgenţă 112 de către numitul C.C. cu privire la sustragerea în noaptea de 21/22.10.2012 de către autori necunoscuţi a unui număr de trei bobine din cupru de la transformatorul electric nr.180, situat în Parcul nr. 3 I. din cadrul OMV P. ce alimenta un număr de trei sonde.

Ulterior la 23.10.2012, partea vătămată SC OMV P.SA Zona de Producţie V,  a depus la dosar adresa nr.11436/23.10.2012, prin care a solicitat tragerea la răspundere a autorilor.

Agenţii de poliţie ajunşi la locul faptei, în prezenţa martorului asistent LN, în vârstă de 29 ani, au constatat că cele susţinute de către partea vătămata se confirmă. S-a stabilit faptul că autorii au deconectat transformatorul de la energia electrică, au tăiat cablurile electrice de contact, după care au îndepărtat transformatorul din locul în care era fixat, acesta fiind găsit pe sol, de fapt doar carcasa transformatorului, întrucât bobinele din interior fuseseră sustrase iar restul componentelor au fost abandonate. De pe doi izolatori din material ceramic găsiţi la locul faptei, care în mod normal se afla în partea superioară a transformatorului, au fost ridicate patru urme digitale (proces verbal de cercetare la fata locului, planşe foto).

S-a procedat la verificarea urmelor descoperite şi conform concluziilor raportului de constatare tehnico ştiinţifică dactiloscopic nr.187702/13.11.2012, întocmit de IPJ C. Serviciul Criminalistic cele două urme digitale găsite pe primul izolator au fost create de degetul mijlociu de la mâna dreaptă şi respectiv de degetul arătător de la mâna dreaptă a inculpatului BIV, iar potrivit concluziilor raportului de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopic nr.187820/ 28.11.2011, întocmit de IPJ C.- Serviciul Criminalistic cele două urme digitale găsite pe al doilea izolator au fost create de degetul arătător, respectiv de degetul mijlociu de la mâna dreaptă a inculpatului C.C.

Parchetul a arătat că fapta reţinută în sarcina inculpaţilor se probează cu: proces verbal de cercetare la faţa locului, planşe foto, declaraţiile inculpatului C.C., declaraţiile martorului Ş. V. I. declaraţiile inculpatului B.I.V., proces verbal de conducere în teren, planşe foto, declaraţii martor asistent L. N., raport de expertiză dactiloscopic nr. 187702 din 13.11.2012, raport de expertiză dactiloscopic nr.187820 din 28.11.2012, proces verbal acte premergătoare.

În cursul urmăririi penale au fost administrate probele susindicate şi doar inculpatul B.I.V. a recunoscut fapta în timp ce inculpatul C.C. a negat săvârşirea faptei.

Prin adresa nr.12083/09.11.2012, partea vătămată SC OMV P. SA E& P Zona de Producţie V, M.N. s-a constituit parte civilă cu suma de 27.234,12 lei, reprezentând valoarea celor trei bobine.

În cursul cercetării judecătoreşti instanţa a administrat proba cu declaraţiile inculpaţilor, inculpatul B.I.V. a recunoscut săvârşirea faptei prevalându-se de disp. art. 3201 C.p.p., declaraţii de martori şi proba cu înscrisuri.

Prin adresa nr.6720/20.06.2013, partea vătămată SC OMV P. SA E& P Zona de Producţie V, M. N. a revenit asupra despăgubirilor la suma de 22.311,86 lei, reprezentând valoarea celor trei bobine.

Analizând materialul probator administrat în cauzã, instanţa constată că situaţia de fapt a fost în mod corect reţinută în actul de sesizare.

Astfel cum rezultă din declaraţia inculpatului minor B.I.V. în după amiaza zilei de 21.10.2012 a fost la locuinţa inculpatului CC, din satul G, judeţul G., fiind însoţit şi de către V.G. Aici inculpatul C. C. le-a propus să se deplaseze pe raza localităţii I. pentru a sustrage componente de la un transformator electric, el cunoscând zona întrucât a lucrat la o persoană din localitate. Propunerea a fost acceptată de ceilalţi doi inculpaţi, după care inculpatul C. C 1-a contactat telefonic pe Ş.V.I. zis C. căruia i-a propus să îi transporte cu autoturismul în localitatea I. comunicându-i şi scopul deplasării. Au plecat toţi patru în seara zilei de 21.10.2012 spre comuna I. au trecut prin B. unde au mâncat, iar când au ajuns în satul F. din această comună (în jurul orelor 23,00) au stabilit ca Ş. V. I. să îi aştepte în maşină, timp în care ceilalţi trei s-au deplasat în afara localităţii, pe câmp. Ajunşi la transformatorul nr. 180, inculpatul C.C. a oprit alimentarea cu energie electrică, după care toţi trei au urcat pe transformator, C. C. împreună cu inculpatul B.I.V. cu ajutorul unor chei luate de acasă de către C.C., au tăiat cablurile de contact (moment în care au şi lăsat urme digitale pe izolatori). În continuare se arată că toţi cei trei inculpaţi au împins transformatorul care a căzut pe sol, moment în care s-a desprins şi capacul acestuia, astfel că fiecare inculpat a luat câte o bobină din cupru, până la autoturismul în care aştepta Ş.V.I. Bobinele (în total 89 kg) au fost vândute în cartierul F. din B. contra sumei de 1200 lei. Inculpatul B.I.V. susţine că au împărţit banii el, V.G. şi C.C. primind 250 lei, iar Ş. V. I. pentru transport a primit 450 lei.

Declaraţia inculpatului B.I.V. a fost dată în prezenţa mamei sale B.I. şi a martorului asistent L.N., în prezenţa cărora inculpatul a indicat organelor de poliţie locul faptei şi a descris în mod amănunţit modul de săvârşire şi se coroborează cu raportul de constatare tehnico ştiinţifică dactiloscopic nr.187702/13.11.2012, întocmit de IPJ C. Serviciul Criminalistic potrivit căruia cele două urme digitale găsite pe primul izolator au fost create de degetul mijlociu de la mâna dreaptă şi respectiv de degetul arătător de la mâna dreaptă a inculpatului B.I.V.

Deşi inculpatul C.C., neagă săvârşirea faptei, participaţia acestuia la sustragerea bobinelor este confirmată de inculpatul B.I.V. a cărui declaraţie se coroborează cu raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopic nr. 187820/28.11.2011, întocmit de IPJ C., Serviciul Criminalistic din care rezultă că cele două urme digitale găsite pe al doilea izolator au fost create de degetul arătător, respectiv de degetul mijlociu de la mâna dreaptă a inculpatului C.C. Prin urmare instanţa va înlătura declaraţia martorei M.R. ca nesinceră întrucât susţinerea acesteia constând în aceea că inculpatul în noaptea furtului a dormit la domiciliu este infirmată de raportul de constatare tehnico-ştiinţifică dactiloscopic nr. 187820/28.11.2011, care îl plasează pe inculpat la locul săvârşirii faptei. În consecinţă din probele administrate rezultă contrar susţinerii apărătorului inculpatului C.C. că acest inculpat a participat la sustragerea bobinelor, fapta fiind săvârşită de el în calitate de coautor cu vinovăţia cerută de textul de lege ce-l incriminează, astfel că va respinge cererea de achitare solicitată de acesta în baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.p.p..

Având în vedere situaţia de fapt astfel reţinută, instanţa constată că în drept fapta inculpatului major C. C. şi a inculpatului minor B.I. V. care în noaptea de 21/22.10.2012, în baza unei înţelegeri prealabile au sustras, prin efracţie, trei bobine din cupru din interiorul transformatorului electric (aflat în funcţiune) ce alimenta reţeaua electrică a SC OMV P. SA, P3 I., producând un prejudiciu material, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prev.de art. 208 alin.l - 209 al.l lit.a, g, i, al. 3 lit. c C. p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.. pentru inculpatul CC. şi furt calificat prev.de art. 208 alin.l - 209 al.l lit.a, g, i, al. 3 lit. c C. pen. cu aplic. art. 99 şi urm. C.pen. pentru inculpatul minor B.I.V.

Sub aspectul laturii obiective, constituie elementul material al infracţiunii de furt calificat menţionată acţiunea inculpaţilor care au sustras în noaptea de 21/22.10.2012 cu ajutorul unor chei potrivite trei bobine din cupru din interiorul transformatorului electric (aflat în funcţiune) ce alimenta reţeaua electrică a SC OMV P SA, P3 I.,  pe care l-au vândut ulterior, urmarea imediată fiind producerea unui prejudiciu părţii vătămate, legătura de cauzalitate fiind directă dată de materialitatea faptelor. Sub aspectul laturii subiective se constată existenţa intenţiei. Inculpaţii au prevăzut urmarea periculoasă a faptei şi au urmărit acest rezultat, acţionând cu intenţie directă, conform prev. de art. 19 al.1 pct.1 lit.a  C.p.

În consecinţă instanta va condamna inculpaţii pentru săvârşirea infracţiunilor susreţinute.

La stabilirea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile de individualizare prev. de art.72 C.pen. şi anume: dispoziţiile generale ale Codului penal, respectiv limitele de pedeapsă fixate în partea specială, gradul de pericol social al faptei săvârşite, dedus din împrejurările comiterii faptelor sub forma infracţiunii continuate, persoana infractorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Din punct de vedere al pericolului social concret al faptei săvârşite, acesta este unul ridicat rezultat din modul de săvârşire – forma agravantă, în participaţie penală şi mijloacele de săvârşire –cu ajutorul unei chei potrivite, natura infracţiunii - faptă săvârşite cu intenţie, modalitatea şi împrejurările comiterii faptelor - în timpul nopţii, de două persoane împreună din care una minoră, scopul urmărit – însuşire a bunurilor, cuantumul prejudiciului – nerecuperat.

Cu privire la persoana inculpaţilor se reţine că inculpaţii sunt cunoscuţi cu antecedente penale astfel cum rezultă din fişele de cazier, conduita anterioară săvârşirii faptei nefiind una bună în sensul reţinerii circumstanţei atenuante prev. de art.74 lit.a C.p..

Cu privire la persoana inculpatului minor, de 16 ani la data săvârşirii faptei, instanţa, potrivit referatului de evaluare ataşat la dosarul cauzei reţine următoarele:

inculpatul locuieşte împreună cu familia sa, desfăşoară ocazional activităţi în construcţii, păstrând legătură strânsă cu familia; este absolvent a şase clase abandonând şcoala, fiind cunoscut în comunitate ca o persoană ce s-a implicat de la vârstă fragedă în săvârşirea infracţiunilor având un comportament antisocial, consumând alcool şi fiind dependent de tutun; în schimb minorul se bucură de suport afectiv din partea familiei.

Conform art.100 C.p. pentru a stabili consecinţele răspunderii penale a inculpatului minor (luarea unei măsuri educative sau aplicarea unei pedepse), instanţa va avea în vedere gradul de pericol social al infracţiunii reliefat din modul concret de săvârşire a acesteia şi stadiul dezvoltării fizice şi intelectuale a inculpatului, precum şi condiţiile concrete oferite de familie pentru dezvoltare (astfel cum au fost reţinute în expunerea situaţiei de fapt, cu referire la referatul de anchetă socială).

În consecinţă, având în vedere reacţia limitativă evidentă faţă de îndrumările primite, tendinţa inculpatului de a fi influenţat de anturaj (a se vedea în acest sens săvârşirea de fapte antisociale de la 10 ani) instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă penală.

În acest sens se reţin concluziile referatului de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul G. care au concluzionat că factorii favorizanţi ai comportamentului antisocial au fost lipsa de autoritate a părinţilor şi a unei supravegheri adecvate vârstei minorului, capacitatea redusă de gestionare a relaţiilor şi uşurinţa cu care alege să se implice în comiterea de infracţiuni de la vârstă fragedă şi cu o frecvenţă ridicată , ignorarea consecinţelor comportamentului infracţional.

În ceea ce priveşte comportarea inculpaţilor, instanţa reţine că doar B.I.V. a avut o atitudine sinceră, recunoscând fapta în cursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti prezentându-se pentru audiere. Recunoaşterea faptei însă nu este un merit care să ducă la reţinerea în favoarea sa a circumstanţei atenuante prev. de art.74 lit.c C.pen., aceste împrejurări fiind deja valorificate prin aplicarea disp. art.3201 C.p.p. În schimb inculpatul C.C. a negat constant săvârşirea faptei, ambii prezentându-se pentru audiere.

Cum prejudiciul produs nu a fost recuperat împrejurarea nu va duce la reţinerea în favoarea inculpaţilor nici a circumstanţei atenuante prev. de art.74 lit.b C.p..

Faţă de ansamblul acestor elemente ce caracterizează pericolul social concret al faptei, dar şi pericolul social pe care îl prezintă persoana inculpaţilor, având în vedere şi intervalul de timp scurs de la data săvârşirii faptei, instanţa va aplica inculpatului minor B.I.V. pedeapsa închisorii de 1 an şi 4 luni, iar inculpatului C. C. pedeapsa închisorii de 4 ani, apte să asigure atingerea scopului prev. de art. 52 C.p.

Prin urmare faţă de considerentele ce preced în privinţa inculpatului C. C. instanţa apreciază că scopul educativ al pedepsei raportat la exigenţele impuse de prevenţia generală poate fi atins şi fãră privare de libertate, urmând în baza art. 861  Cp. a dispune suspendarea executării pedepsei de 4 ani închisoare sub supraveghere, pe o perioadă de încercare de 6 ani, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii.

În baza art. 86³  C.p. instanţa va obliga inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul G. la datele fixate de consilierii Serviciului, să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele lui de existenţă.

Urmează în baza art. 359 C.p.p a atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare şi cea referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neândeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse care va atrage executarea pedepsei dispuse în întregime.

Prin urmare în baza art. 71 al. 5 C.p. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei vor fi suspendate şi pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a teza II, b, C.p. privind dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În privinţa inculpatului minor B.I.V. se reţine că prin sentinţa penală nr.11/12.01.2011 pronunţată de Judecătoria B.V., definitivă prin nerecurare, inculpatul minor B.I.V. a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, cu suspendare pe un termen de încercare 3 ani (până în 2014), pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a , i C.p., cu aplic. art. 99 şi urm. C.p. ( a se vedea sentinţa ataşată la dosar). Întrucât fapta care face obiectul prezentului dosar a fost comisă în termenul de încercare, în temeiul art. 83 C.pen, instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an aplicate prin sentinţa penală nr.11/12.01.2011 pronunţată de Judecătoria B.V. şi va dispune executarea acesteia alături de prezenta pedeapsă de 1 an şi 4 luni, urmând a executa în final pedeapsa închisorii de 2 ani şi 4 luni.

Prin urmare în baza art. 71 C.p. va interzice inculpatului B.I.V. drepturile  prev. de art. 64 lit.a teza II, b, C.p. privind dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Raţiunea aplicării art.64 lit.a teza a II-a se face în virtutea principiului aplicării directe a jurisprudenţei Curţii Europene în dreptul intern, principiu consacrat de art.20 din Constituţia României. Normele cuprinse în Convenţie şi Protocoalele adiţionale, împreună cu jurisprudenţa alcătuiesc un bloc de convenţionalitate, jurisprudenţa fiind direct aplicabilă cu forţă constituţională şi supralegislativă.

Astfel, în cauzele Sabău şi Pârcălab împotriva României şi în special Hirst împotriva Marii Britanii, Curtea a apreciat că prin interdicţia dreptului de a alege a condamnaţilor la pedeapsa închisorii, indiferent de durata sancţiunii, gravitatea faptei sau circumstanţele cauzei se încalcă art.3 din Protocolul 1. S-a apreciat că natura şi gravitatea pedepsei principale aplicate trebuie luate în considerare atunci când se apreciază proporţionalitatea restrângerii exerciţiului unor drepturi, ca pedeapsă accesorie. În ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa reţine că natura faptelor săvârşite, ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzută de art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b din Codul penal.

Nu va interzice inculpaţilor dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi ales, întrucât faptele care au făcut obiectul prezentei cauze nu au conotaţie electorală sau vreo gravitate specială, astfel că instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de a alege.

Dreptul de a fi ales se impune însă a fi interzis deoarece inculpaţii nu ar putea reprezenta un model de conduită pentru cetăţeni.

Pe latură civilă partea vătămată SC OMV P. SA E& P Zona de Producţie V, M.N. s-a constituit parte civilă prin adresa nr.6720/20.06.2013, cu suma de 22.311,86 lei, reprezentând valoarea celor trei bobine.

Potrivit art 998 Cciv., orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara. Pentru a fi antrenată răspunderea civilă delictuală în sarcina inculpaţilor trebuie ca să existe o faptă ilicită, să existe un prejudiciu, să existe o legătură de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi să existe vinovăţia inculpatului.

AVÂND ÎN VEDERE în vedere recunoaşterea pretenţiilor civile de către inculpatul B.I.V. în baza art.16¹ C.p.p. instanţa va admite în parte cererea părţii civile şi va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente B.I. la plata către acesta a sumei de 22.311,86 lei.

În privinţa celuilalt inculpat C.C. instanţa reţine că partea vătămată nu a făcut dovada întinderii prejudiciului deşi i s-au solicitat dovezi în acest sens, nedepunând înscrisuri contabile care să ateste valoarea despăgubirilor solicitate, astfel că nu îi va obliga pe inculpaţi în solidar la plata prejudiciului.

În baza art.118 lit.e C.p. va confisca fiecărui inculpat suma de 250 lei obţinută din săvârşirea infracţiunii.

În fine, în temeiul art.191 al.2 C.p.p. instanţa va obliga fiecare inculpat (minorul în solidar cu partea responsabilă civilmente) la plata sumei de 500 lei, din care 300 lei onorariu avocat oficiu (N.O.) şi 300 lei onorariu avocat oficiu (C.M.).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 208 alin.l - 209 al.l lit.a, g, i, al. 3 lit. c C.p. cu aplic. art. 75 lit. c C.p.. condamnă inculpatul C.C., la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În baza art.861, 862 C.p. dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei sub supraveghere, pe o perioadă de încercare de 6 ani, ce se va calcula de la data rămânerii definitive a hotărârii şi încredinţează supravegherea inculpatului Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul C

În baza art. 86³  C.p. obligă inculpatul ca pe durata termenului de încercare să se supună la următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la sediul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul G. la datele fixate de consilierii Serviciului, să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele lui de existenţă.

În baza art. 359 C.p.p atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.p. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare şi cea referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul neîndeplinirii măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse care va atrage executarea pedepsei dispuse în întregime.

În baza art. 71 al. 5 C.p. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă pedepsele accesorii prev. de art. 64 lit.a teza II, b, C.p. privind dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 208 alin.l - 209 al.l lit.a, g, i, al. 3 lit. c C. p. cu aplic. art. 99 C.p., art.3201 C.p.p. condamnă inculpatul B.I.V. la pedeapsa de 1 an şi 4 luni  închisoare.

În baza art. 83 C.pen, revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an aplicate prin sentinţa penală nr.11/12.01.2011 pronunţată de Judecătoria B.V şi dispune executarea acesteia alături de prezenta pedeapsă de 1 an şi 4 luni, urmând a executa în final pedeapsa închisorii de 2 ani şi 4 luni.

În baza art. 71 C.p. interzice inculpatului B.I.V. drepturile prev. de art. 64 lit.a teza II, b, C.p. privind dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Admite în parte cererea părţii civile SC OMV P. SA E& P Zona de Producţie V, M.N. şi obligă inculpatul B.I.V. în solidar cu partea responsabilă civilmente B.I. la plata către aceasta a sumei de 22.311,86 lei.

În baza art.118 lit.e C.p. confiscă fiecărui inculpat suma de 250 lei obţinută din săvârşirea infracţiunii.

În baza art.191 al.2 C.p.p. obligă fiecare inculpat (minorul în solidar cu partea responsabilă civilmente) la plata sumei de 500 lei, din care 300 lei onorariu avocat oficiu (N.O.) şi 300 lei onorariu avocat oficiu (C.M.).

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru procuror, inculpatul C. C. şi de la comunicare pentru celelalte părţi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.10.2013.

 

Domenii speta