Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Sentinţă penală 306 din 18.10.2013


Petentul PV a solicitat revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei privind pe intimatul TA.

Instanţa a admis cererea şi a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată intimatului TA prin SP 5/24.01.2012 a Judecătoriei Gura Humorului şi a dispus executarea în întregime a pedepsei; a revocat suspendarea executării pedepsei accesorii prev. de art.71 CP rap. la art.64 lit.a teza II şi lit.b CP. În motivare s-a arătat că intimatul a achitat cheltuielile judiciare către stat din dosarul penal de fond, dar nu a achitat nici măcar parţial despăgubirile civile către petent (parte vătămată). Deşi nu este angajat, intimatul lucrează în străinătate şi realizează venituri, martorii audiaţi în cauză confirmând că intimatul merge la lucru în străinătate, de unde se întoarce trimestrial cu câte o maşină pe care o vinde, apoi pleacă iar la lucru în străinătate, iar în urmă cu două luni a vândut o casă. Deci intimatul are posibilităţi de executare a obligaţiilor civile către petent, dar nu a făcut nici măcar o plată în decurs de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, deşi avea cunoştinţă de obligaţiile ce-i reveneau.