Evacuare

Sentinţă civilă 253 din 10.03.2010


Judecătoria Mediaş

Sentinţa civilă nr.253/10.03.2010

Domeniu asociat -acţiune în evacuare

Constată că , prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la date de 5.01.2010 , reclamanta M. A. C. , domiciliată în M. , str. G. , nr.- , jud. S. , a solicitat , în contradictoriu cu pârâtul M. I. , cu acelaşi domiciliu , evacuarea pârâtului din imobilul situat administrativ în M. , str. G. , nr.- , jud. S. , înscris în CF 10263 Mediaş nr. top. 3470/5/6 ; cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii sale , reclamanta învederează că imobilul descris mai sus este proprietatea sa exclusivă ; că a fost căsătorită cu pârâtul , dar că a divorţat de acesta .

Reclamanta arată că nu mai suportă traiul în comun cu pârâtul din cauza comportamentului agresiv al acestuia , manifestat în special pe fondul consumului excesiv de alcool , şi care afectează viaţa sa şi a copiilor săi .

Pârâtul , citat cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu , nu s-a înfăţişat în instanţă şi nu şi-a exprimat poziţia procesuală în cauză .

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa a reţinut următoarele .

Imobilul în litigiu este în proprietatea exclusivă a reclamantei , potrivit extrasului de carte funciară aflat la dosar la fila 6 .

Părţile au fost căsătorite , dar căsătoria acestora a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. -/12.11.2009 a Judecătoriei Mediaş , irevocabilă la data de 5.01.2010- potrivit copiei legalizate a sentinţei , depuse la dosar la fila 5 .

Imobilul în litigiu a constituit domiciliul conjugal al celor două părţi .

În prezent , căsătoria acestora fiind desfăcută , părţile nu mai au domiciliu comun .

Reclamanta a invocat imposibilitatea traiului în aceeaşi casă cu pârâtul , din cauza comportamentului agresiv atât verbal cât şi fizic al acestuia .

Martorii audiaţi confirmă starea de fapt descrisă de reclamantă .

De altfel , comportamentul reclamantului a constituit şi motivul desfacerii căsătoriei părţilor ; în considerentele sentinţei de divorţ se reţine că pârâtul consumă excesiv alcool , provoacă scandaluri şi o alungă pe reclamantă din imobil .

Pârâtul nu a răspuns în mod nejustificat la interogatoriu , atitudine interpretată ca o recunoaştere a pretenţiilor reclamantei , în acord cu prevederile art. 225 C.proc.civ.

Acţiunea reclamantei este întemeiată , pe de o parte întrucât , fiind singurul proprietar al imobilului în litigiu este îndreptăţită să se bucure în mod exclusiv de posesia asupra acestuia , potrivit art. 480 C.civ. , iar pe de altă parte , dat fiind potenţialul pericol la care este expusă integritatea fizică şi liniştea reclamantei şi a copiilor săi , în condiţiile exercitării de violenţe fizice şi psihice din partea pârâtului .

De altfel , pârâtul nu este prejudiciat în sensul de a rămâne fără adăpost , întrucât , astfel cum s-a dovedit testimonial , acesta deţine în proprietate un imobil pe aceeaşi stradă cu imobilul în litigiu .

În temeiul art. 274 C.proc.civ., pârâtul , având culpă procesuală exclusivă , va fi obligat să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 1.022 lei .