Actiune in constatare drept de proprietate in contradictoriu cu paratii Primaria prin Primarul, si Consiliul Local prin reprezentanti legali, pentru diferenta de teren dintre actul autentic si realul masurat. Constatarea dobandirii dreptului de propr...

Sentinţă civilă 3295 din 18.12.2008


JUDECATORIA BARLAD

JUDB

SENTINTA CIVILA Nr. 3295

Actiune in constatare drept de proprietate in contradictoriu cu paratii Primaria prin Primarul, si Consiliul Local prin reprezentanti legali, pentru diferenta de teren dintre actul autentic si realul masurat. Constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, ca urmare a jonctiunii posesiilor autorilor sai. Aplicarea disp. art.111 C. pr.civ. si art. 1846-1847 si art.1890 C.civ. Limitele de hotar actuale ale imobilului in litigiu sunt la fel cum erau in urma cu 50 de ani, iar cu privire la acest teren nu au existat niciodata discutii sau pretentii din partea altor persoane si toti cei care au detinut terenul l-au stapanit sub nume de proprietari, pasnic si netulburati.

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. /189 din 04.08.2008, reclamanta VIa chemat in judecata pe paratii Primaria prin Primarul, si Consiliul Local prin reprezentanti legali, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se constate ca are drept de proprietate asupra imobilului teren situat in B, str.NB nr.31(fost 27), jud.Vaslui, in suprafata de 23,09 m.p., rezultata ca urmare a diferentei intre terenul inscris in contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr.7415/6.10.1993 la Notariatul de Stat Local B, si realul masurat al acestui teren.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.7415/6.10.1993 la Notariatul de Stat Local B a dobandit de la mama sa, VM, dreptul de proprietate pentru asupra unui imobil compus din casa de locuit si suprafata de teren de 120 m.p., conform schitei aferente actului autentic. A mai aratat reclamanta ca, la randul ei VM, a dobandit imobilul prin mostenire de la o sora a sa, iar aceasta, la randul ei l-a dobandit prin mostenire de la fostul sot.

In momentul in care a dorit sa intocmeasca documentatia cadastrala a rezultat in urma masuratorilor efectuate cu instrumente precise ca suprafata real masurata este de 143 m.p. si nu doar de 120 m.p., asa cum este consemnata in actul autentic.

Aratind ca atat ea cat si autorii sai, de la care a cumparat terenul prin contract autentic de vanzare cumparare, au stapanit pasnic, netulburati si sub nume de proprietar intreaga suprafata de 143 m.p., din care 120 m.p. inscrisi in titlul de proprietate iar 23 m.p. neinscrisi, dar rezultati in urma masuratorilor efective a terenului, reclamanta a solicitat constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, ca urmare a jonctiunii posesiilor autorilor sai, asupra diferentei de 23 m.p.

 In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, in copie, contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 7415/6.10.1993 la Notariatul de Stat Local B, certificatul de mostenitor nr.471/1993, adresa nr.16484/15.08.2008 comunicata de Primaria mun.B, si a solicitat admiterea probei testimoniale, declaratia martorei audiate fiind atasata la dosar, si a probei cu efectuarea unei expertize topometrice, Raportul de expertiza nr.1054/28.11.2008 fiind atasat, de asemenea la dosar.

Prin precizari formulate in scris si depuse la f.23 dosar, paratii au aratat ca reclamanta nu a facut dovada modului in care a obtinut dreptul de proprietate asupra terenului de 23 m.p., in sensul detinerii unui act, si au solicitat ca instanta sa se pronunte in cauza in functie de probele ce vor fi administrate.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Reclamanta VIa dobandit, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.7415/6.10.1993 la Notariatul de Stat Local B (f.7-8), dreptul de proprietate asupra imobilului format din casa de locuit si suprafata de teren de 120 m.p., conform schitei aferente actului autentic, de la mama sa, VM

Mama reclamantei, VM, a dobandit imobilul prin mostenire de la sora sa, PI care, la randul ei, l-a dobandit prin mostenire de la fostul sot, PV, potrivit certificatului de mostenitor nr.471/1993(f.9), declaratiei martorei PV(f.22) si adresei nr.16484/15.08.2008 comunicata reclamantei de Primaria mun.B (f.14).

De asemenea, din declaratia martorei audiata, se retine ca limitele de hotar actuale ale imobilului in litigiu sunt la fel cum erau in urma cu 50 de ani, iar cu privire la acest teren nu au existat niciodata discutii sau pretentii din partea altor persoane si toti cei care au detinut terenul l-au stapanit sub nume de proprietari, pasnic si netulburati.

Situatia de fapt, sustinuta de reclamanta si confirmata de martora, este dovedita si prin adresa nr.16484/15.08.2008 Primariei mun.B prin care s-a comunicat reclamantei ca pentru imobilul din B, str.NB nr.31 a figurat ca proprietara si platitoare de impozite numita PI pentru un teren construit si neconstruit in suprafata de 120 m.p., din anul 1952, din anul 1993 a figurat ca proprietara si platitoare de impozite si taxe, numita VM pentru un teren construit si neconstruit in suprafata de 120 m.p. conform certificatului de mostenitor 471/28.09.1993, iar din anul 1993 figureaza reclamanta ca proprietara si platitoare de impozite si taxe pentru un teren construit si neconstruit in suprafata de 120 m.p. conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.7415/06.10.1993, inscris la matricola 369.

Din raportul de expertiza nr.1054/28.11.2008(f.43-47), rezulta ca suprafata de teren rezultata ca diferenta intre cea de 120 m.p., inscrisa in contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.7415/06.10.1993, si cea real masurata, de 143,09 m.p., este de 23,09 m.p.(f.44).

Fata de probele administrate in cauza, instanta contata dovedita dobandirea de catre reclamanta a dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani, urmare a jonctiunilor posesiilor, asupra diferentei de teren de 23,09 m.p. rezultata ca diferenta dintre suprafata terenului real masurata si cea incrisa in actele de proprietate.

In consecinta, in temeiul art.111 C. pr.civ. si art. 1846-1847 si art.1890 C.civ., urmeaza ca instanta sa admita actiunea formulata de reclamanta si, pe cale de consecinta, sa constate ca acesta are drept de proprietate asupra imobilului teren situat in B, str.NB nr.31(fost 27), jud.Vaslui, in suprafata de 23,09 m.p., rezultata ca urmare a diferentei intre terenul inscris in contractul de vanzare cumparare autentificat cu nr.7415/6.10.1993, si realul masurat al acestui teren, potrivit Anexei 1 din raportul de expertiza nr.1054/28.11.2008 efectuat in cauza si care face parte din prezenta hotarare.

 Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cererea de chemare in judecata a fost corect timbrata cu taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.