Plangere contraventionala

Sentinţă civilă 2203 din 13.09.2011


INSTANTA

La data de 30.05.2011 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B  plangerea  contraventionala formulata de petentul T C impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria CC nr. 6311817 din 12.02.2011, intocmit de intimatul Inspectoratul de Politie Judetean V, solicitand anularea procesului verbal mentionat.

In motivarea plangerii, petentul a invocat nulitatea procesului verbal contestat, pentru nerespectarea dispozitiilor legale, respectiv nu este descrisa fapta in procesul verbal, nu se mentioneaza elementele de fapt care ar imprima faptei caracter contraventional si care pot servi la aprecierea gravitatii faptei, contrar dispozitiilor art. 16 ind.1 OG nr.2/2001.

Petentul a facut referiri la atestarea operatorului radar, cursurile de formare profesionala pe care acesta trebuie sa le urmeze, metodologia de lucru cu cinemometrul.

Petentul a folosit proba cu inscrisuri si a depus copii de pe procesul verbal contestat, dovada de retinere a permisului de conducere, cartea de identitate a petentului.

Intimatul nu a formulat intampinare, dar a comunicat, la solicitarea instantei, procesul verbal in original si documentatia ce a stat la baza acestuia, respectiv  planse fotografice.

A fost adminsitrata proba cu inscrisuri.

Initial, plangerea a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei I la data de 22.02.2011, dar, prin sentinta civila nr. X din 04.04.2011, a admis exceptia necompetentei teritoriale invocata din oficiu si a declinat competenta in favoarea Judecatoriei B.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

La data de 12.02.2011 petentului i s-a intocmit de catre agentul constatator din cadrul IPJ V procesul verbal de constatare a contraventiei seria CC nr. 6311817, in care s-a retinut ca ,,in ziua de 12.02.2011, la ora 07.48, contravenientul a condus in localitatea Tutova autoturismul marca Mercedes cu numarul de inmatriculare X cu viteza de 103 km/h, abatere filmata cu aparatul radar montat pe auto X”.

 Fapta a fost incadrata in dispozitiile art.102 alin.3 lit.e) din OUG nr.195/2002, agentul constatator aplicand sanctiunea amenzii in cuantum de 603 lei.

In procesul verbal se mentioneaza sustinerea petentului conform careia a circulat sub limita de viteza constatata de agentul constatator.

Analizand legalitatea procesului verbal, in temeiul art. 34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta constata ca acesta indeplineste conditiile de legalitate impuse de dispozitiile art.17 din acelasi act normativ.

In ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de petent, instanta constata ca acesta nu este intemeiat, deoarece sunt indicate elementele constitutive ale faptei contraventionale, respectiv conducerea autoturismului cu viteza de 103 km/h, in localitatea Tutova.

In ceea ce priveste suspiciunile petentului referitoare la pregatirea agentilor constatatori in operarea cu cinemometrul, acestea nu sunt fondate si nu constituie un motiv de anulare a procesului verbal, iar operarea cu cinemometrul este asigurata de agenti din cadrul politiei rutiere care, potrivit art. 2 si 4 din OUG nr.195/2002, au atributii generale in indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice, avand obligatia de a lua masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestor norme.

Cu privire la temeinicia procesului verbal contestat, din plansele foto depuse la dosar rezulta ca petentul a condus autoturismul marca Mercedes cu numarul de inmatriculare X cu viteza de 103 km/h, in localitate.

In cele patru planse fotografice se observa ca autovehiculul ,,tinta”, apartinand petentului, a fost inregistrat de aparatul radar cu viteza mentionata, la ora 07:48:46, iar ulterior, apropiindu-se de autoturismul Politiei, a fost inregistrat la ora 07:48:57 cu viteza de 42 km/h. Coroborand succesiunea imaginilor cu intervalele scurte de timp dintre imagini, de doua secunde, se observa ca ,,tinta” (target), in dreptul careia este indicata viteza, o reprezinta autoturismul petentului.

Intimatul a facut dovada savarsirii de catre petent a contraventiei retinute in sarcina sa, iar petentul nu a facut dovada contrara, astfel incat nu a rasturnat prezumtia de legalitate si temeinicie de care beneficiaza acest act. Petentul nu a negat faptul ca s-a aflat la ora respectiva, pe sectorul de drum unde a fcost inregistrat.

Prin urmare, petentul a condus cu viteza peste limita legala in localitate, unde limita maxima admisa este 50 km/h, conform art.49 alin.1 din OUG nr.195/2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice.

Fata de cele retinute, instanta constata ca fapta petentului constituie contraventia prevazuta de art. 102 alin.3 lit.e) din OUG nr.195/2002 si anume  depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Pentru fapta respectiva sanctiunea prevazuta de lege este de minim 603 lei (echivalentul a 10% din salariul minim pe economie), agentul constatator aplicand prin urmare amenda minima prevazuta de lege pentru aceasta fapta. 

Pentru motivele expuse mai sus, instanta constata ca va plangerea este neintemeiata, astfel incat o va respinge.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

2