Condiţiile în care o unitate administrativ-teritorială poate include în domeniul său privat un bun ce s-a aflat în domeniul privat al statului de unde a fost scos cu scopul explicit de a fi restituit, de către comisia locală de fond funciar, persoanelor c

Decizie 1882 din 27.05.2013


Temei de drept:  Legea nr. 213/1998

În cazul în care un proprietar, respectiv statul român, a înţeles că renunţe la drepturile sale asupra unui bun ce făcea parte din domeniul său privat, cu scopul de a-l restitui foştilor proprietari, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, prin intermediul comisiei comunale de fond funciar, unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află situat imobilul, prin implicarea autorităţilor sale deliberativă şi executivă, nu se poate substitui în drepturile comisiei, pentru a-şi apropia bunul şi pentru a-l folosi în alte scopuri decât cele prevăzute în mod expres în Protocolul de predare-primire a terenurilor cu destinaţie agricolă din proprietatea privată a statului.