Comercial: Contestaţie la executare silită. Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei de către instanţa fondului. Incidenţa prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

Decizie 54 din 30.05.2012


Deliberând asupra recursului de faţă, constată:

1.) – Obiectul acţiunii

1.1.) – Prin cererea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 15668/200/2011 din 20.07.2011, petenta SC ,,A” SA Buzău a contestat  titlul executoriu nr. 425/29.06.2011 emis de intimata AFPM Buzău, precum şi a formelor de executare întocmite în baza acestuia, completându-şi ulterior cererea  în sensul de a se dispune  anularea deciziei nr. 110.331 din 10.04.2011 emisă de intimată.

1.2.) – La termenul de judecată din 24.10.2011, instanţa a admis excepţia invocată de petentă în sensul disjungerii capătului de cerere completator  privind anularea deciziei nr. 110.33110.04.2011  emisă de intimată.

1.3.) – În contextul expus, s-a înregistrat prezentul dosar sub nr. 25239/200/2011 din 28.10.2011, iar prin sentinţa nr. 7990 din 24.10.2011 s-a respins ca neîntemeiată contestaţia la executare privind titlul executoriu nr. 425/2011 şi formele de executare întocmite în baza acestuia.

2.) – Soluţia instanţei fondului

2.1.) – Prin sentinţa nr. 9536 din 21.11.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 25239/200/2011 s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cererii  de anulare a deciziei nr. 110.331 din 10.04.2011 emisă de intimată.

2.2.) – Hotărând astfel, instanţa fondului a reţinut  că decizia nr. 110.331 din 10.04.2011 emis de intimată reprezintă un act administrativ fiscal, astfel că în raport de prevederile  art. 10 alin. 1  din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 2 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare aparţine Tribunalului Buzău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal.

3.) –Recursul

3.1.) – Împotriva sentinţei a declarat recurs petenta în termen legal conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recrs depuse la dosar.

3.2.) – În expunerea motivelor de recurs, petenta a invocat greşita declinare  a competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Buzău, deşi competenţa materială revine Judecătoriei Buzău.

4.) – Soluţia tribunalului

4.1.) – Examinând sentinţa atacată în raport de actele şi lucrările dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum şi din oficiu conform art. 3041 din Codul de procedură civilă, tribunalul constată:

4.2.) – Conform prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă, dacă instanţa se declară necompetentă, hotărârea nu este suspusă niciunei căi de atac.

4.3.) – În raport de consderentele în fapt şi în drept, expuse, tribunalul a respins recursul declarat de petentă  ca fiind  inadmisibil.