Excepţie nelegalitate act administrativ cu caracter normativ. Acordarea indemnizaţiei prevăzute de o.u.g. nr. 148/2005 pentru fiecare copil.

Sentinţă comercială 63 din 16.04.2009


Prin actiunea înregistrata la 15 septembrie 2008, reclamanta S.G. a solicitat anularea deciziei nr. 6681 din 17 decembrie 2007 emisa de pârâta Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie  Botosani si obligarea pârâtei la plata indemnizatiei lunare în suma de 800 RON pentru fiecare din minorii sai gemeni, nascuti la data de 17.12.2007.

Reclamanta a invocat exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 3 alin. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 1025/2006 pe care s-a întemeiat decizia contestata si prin încheierea de la 3 decembrie 2008, Tribunalul Botosani a dispus sesizarea Curtii de Apel Suceava pentru solutionarea exceptiei.

În motivarea exceptiei, s-a sustinut ca dispozitiile art. 3 alin. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 1025/2006 nu sunt în concordanta cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005, potrivit carora concediul si indemnizatia lunara se cuvin pentru fiecare din primele trei nasteri sau, dupa caz, pentru primii trei copii.

Hotarârea Guvernului nr. 1025/2006 a fost adoptata pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului.

Prin acest act normativ au fost definiti beneficiarii si situatiile de eligibilitate pentru acordarea dreptului de indemnizatie pentru cresterea copilului si au fost prevazute conditiile si procedurile de acordare a dreptului.

Normele metodologice prevazute în art. 3 sunt însa în contradictie cu dispozitiile legale pentru aplicarea carora au fost emise, deoarece definitia stabilita pentru nastere, ca element de referinta în acordarea indemnizatiei lunare, creeaza o discriminare între persoanele aflate în situatii identice, fara sa exista o justificare de ordin obiectiv.

Exceptia a fost gasita întemeiata si a fost admisa pentru urmatoarele considerente:

Acordarea indemnizatiei lunare a fost raportata prin art. 6 din O.U.G. nr. 148/2005 la numarul copiilor nascuti, iar nu la numarul nasterilor, situatie în  care dispozitiile art. 3 din normele metodologice sunt nelegale. Aceasta pentru ca, art. 6 trimitând la dispozitiile art. 1 alin. 1 din ordonanta, care foloseste sintagma „nasterea copilului” apoi „cresterea copilului”, forma de singular folosita exclude posibilitatea de a extinde prin normele metodologice, definitia nasterii. Aceasta cu atât mai mult cu cât sensul comun a termenului de nastere este, conform DEX, acela de a aduce pe lume o fiinta. Asadar, definind nasterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii, art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 1025/2005 completeaza în mod nelegal actul normativ cu forta superioara în aplicarea caruia a fost adoptat si încalca principiul egalitatii de tratament între copiii proveniti dintr-o sarcina simpla si multipla.

Fata de titlul si obiectul de reglementare al actului administrativ contestat, a fost respinsa si sustinerea recurentului ca indemnizatia lunara nu reprezinta o masura de protectie a copilului, cu atât mai mult cu cât beneficiarul dreptului rezulta din norma legala cuprinsa în art. 6 din ordonanta de urgenta si nu poate fi stabilit prin trimitere la actele normative referitoare la alte forme de protectie sociala.

Domenii speta