Divorţ din vina ambelor părţi

Sentinţă civilă 902 din 13.10.2016


Prin acțiunea civilă înregistrată la nr.2047/329/2016 din data de 9 august 2016, reclamanta B. G., domiciliată în comuna P. S., județul T., a chemat în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul B. E., cu domiciliul în B.- solicitând instanței ca prin sentința ce va pronunța să dispună desfacerea căsătoriei dintre părți din culpa sa, iar părțile să își reia numele avute anterior încheierii căsătoriei.

În motivarea acțiunii reclamanta ,a arătat în esență ,că la data de 16 septembrie 2011 s-a căsătorit cu pârâtul  stabilându-și domiciliul conjugal în locuința părinților ei din comuna P. S. unde au locuit câteva  luni, pârâtul părăsind domiciliul conjugal. De atunci a încercat să ia legătura cu el dar nu a mai reușit  să îl contacteze, ea plecând în Italia unde muncește și în prezent.

În drept, a invocat disp.art.935 Cod proc.civilă, art.373 lit.a,art.373 lit c Cod civil.

În dovedirea acțiunii reclamanta a depus la dosar  duplicat procură autentificată la nr.9096/30.05.2016 la Consulatul General al României la Milano din care rezultă că a împuternicit pe avocat M. V. pentru a o reprezenta în procesul de față,copii conforme cu originalul de pe acte identitate,certificat naștere reclamantă, certificat căsătorie și a solicitat audierea martorului B. T..

Deși legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare și nici nu a înțeles să se prezinte la instanță.

Acțiunea este întemeiată.

Coroborând susținerile reclamantei cu actele depuse la dosar, cu depoziția martorului B. T. și având în vedere lipsa întâmpinării și lipsa pârâtului la interogatoriu ceea ce conform art.358 Cod procedură civilă echivalează cu o recunoaștere de către pârât a susținerilor reclamantei, instanța constată că părțile s-au căsătorit la data de 16 septembrie 2011 și s-au despărțit în fapt după câteva luni, nu s-au înțeles, astfel încât pârâtul a părăsit domiciliul conjugal stabilit la părinții reclamantei. De atunci, pârâtul nu a mai dat nici un semn de viață și niciuna dintre părți nu a mai încercat să se împace. În prezent reclamanta este la muncă în Italia.

Este adevărat că potrivit disp.art.935 alin.1Cod procedură civilă când soții sunt separați în fapt de cel puțin doi ani,oricare dintre ei va putea cere divorțul,asumându-și responsabilitatea pentru eșecul căsătoriei,dar conform disp. art.394 alin. 2 Cod procedură civilă, ,,instanța poate să pronunțe divorțul din culpa ambilor soți,chiar atunci când numai unul dintre ei a făcut cerere, dacă din dovezile administrate reiese că amândoi sunt vinovați de destrămarea căsătoriei”.

În speță instanța constată că ambii soți sunt vinovați de destrămarea căsătoriei, astfel încât, în temeiul disp. art.373 alin.1 lit. b coroborat cu disp.art.379 alin. Cod civil și disp.art. 934 alin. 2 Cod proc.civilă, va admite acțiunea civilă de divorț și va declara desfăcută din vina ambilor soți căsătoria încheiată la data de 16 septembrie 2011 și înregistrată la nr.3 în Registrul Stării civile al Primăriei comunei P. S., județul T..

Potrivit disp. art.383 alin. 3 Cod civil,neintervenind nicio înțelegere între părți și neexistând nicio încuviințare dată de instanță  în acest sens, după desfacerea căsătoriei părțile își vor lua numele  purtate anterior căsătoriei, în sensul că reclamanta se va numi ,,B”, iar pârâtul se va numi ,,N”.