Contestatie la executare. Cerere de anulare a raportului de evaluare a pretului de pornire a licitatiei si a executarii silite prin poprirea actiunilor detinute la tertii popriti.

Hotărâre 13893 din 15.07.2015


In baza sentintei comerciale nr. - pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. -,  a fost deschis la BEJ - dosarul de executare nr. - la cererea creditoarei - fata de -.

In cadrul dosarul de executare nr. - a fost demarata procedura de executare silita prin poprirea actiunilor detinute de -la - .

La data de a fost intocmit raportul de evaluare a pachetului de actiuni detinut la. de catre consultantul de investitii DD.(

 In raportul de evaluare se mentioneaza ca evaluarea se intemeiaza pe informatiile preluate de pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si Ministerului Finantelor Publice si pe datelor si informatiilor disponibile la data evaluarii, pretul rezultat din acesta fiind valabil trei luni.

Raportul de evaluare a fost comunicat debitoarei la data de 28.04.2015.

Prin publicatia de vanzare din data de 7.04.2015  s-a stabilit ca incepand cu data de 5.05.2015 si continuand, dupa aceea, in toate zilele lucratoare ale saptamanii, prin intermediul se scoate la vanzare prin sistemul de vanzare al SC Bursa de Valori Bucuresti SA  pachetul de actiuni detinut la S.A. (f.183 vol IX).

In urma adresei emise de din 4.05.2015 privind vanzarea actiunilor la BVB, la data de 4.05.2015 BVB a comunicat ca nu poate derula operatiunea de vanzare de valori mobiliare pentru - intrucat actiunile societatii sunt suspendate de la tranzactionare (f.24 vol X)

Asadar, la data pronuntarii prezentei hotarari nici publicatia de vanzare, nici raportul de evaluare nu mai produc nici un efect fata de participantii la procedura de executare silita, procedura, care odata cu deschidereaprocedurii generale de insolventa fata de - nu va putea fi reluata decat la momentul confirmarii planului de reorganizare. ( f.44 vol X)

In ceea ce priveste motivul de nelegalitate constand in nerespectarea termenelor prevazute de art. 434, 431, se constata ca executarea silita a fost suspendata in cadrul dosarelor nr. - pana la solutionarea dosarelor nr. -, dosarul nr. - fiind solutionat la data de 27.01.2015, astfel incat executorul avea obligatia de a stabili termenul de vanzare cel tarziu pana la data de 29.01.2015 si pentru data de 27.03.2015. Insa, raportul de evaluare a fost intocmit la data de 31.03.2015, iar nu in luna ianuarie, astfel incat stabilirea termenului de vanzare prin publicatia din 7.04.2015 pentru data de 5.05.2015 nu a produs nicio vatamare debitoarei, in acest sens aceasta, de altfel, nici nu a invocat si nu a demostrat in cauza de fata producerea vreunui prejudiciu.

Nerespectarea  termenelor prevazute de art. 434, 431 nu este de natură a conduce la admiterea contestaţiei la executare, cu consecinţa anulării actelor de executare, deoarece contestatoarea nu justifică o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin anulare, conform art. 105 alin. 2 C. proc. civ.

Astfel, pentru a interveni nulitatea în situaţia întocmirii actelor de executare cu nerespectarea unui termen imperativ, este necesară îndeplinirea cumulativă a  doua  condiţii: acel act de procedură să producă debitoarei-contestatoare o vătămare; vătămarea să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actului.

In ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor Legii nr. 137/2002, OUG nr. 88/1997, respectiv a  prevederilor legale referitoare la vanzarea actiunilor aflate in proprietatea statulu roman si atributiile exclusive ale institutiei publice implicate in procesul de privatizare, se constata ca textele de lege invocate de contestatoare nu sunt aplicabile in speta de fata, in conditiile in care Legea nr. 137/2002, OUG nr. 88/1997 reglementeaza vanzarea voluntara a valorilor mobiliare, iar instanta a fost sesizata cu analiza legalitatii unor acte de executare silita.

In ceea ce priveste incalcarea dispozitiilor art. 411 ali. 3 Cpc, se constata ca in lipsa acordului partilor, executorul judecatoresc in mod corect a dispus efectuarea unei expertize pentru determinarea valorii actiunilor poprite, insa raportul de evaluare nu a fost intocmit de un expert tehnic judiciar sau extrajudiciar conform art. 30 din OG nr. 2/2000, ci de un consultantul de investitii.

Fata de acestea, retinandu-se ca raportul de evaluare a fost intocmit cu incalcarea dispozitiilor art. 411 alin. 3 , 202 Cpc, art. 30 din OG nr. 2/2000 instanta va admite primul capat de cerere formulat.

Domenii speta