Contestatie la executare. Exceptia lipsei calitatii procesuale active.

Hotărâre 21322 din 12.11.2015


Prin cererea de executare silită depusa de intimati la data de 28.05.2015 acestia au solicitat BEJA  Draganescu, Ionescu si Crafcenco punerea în executare a titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. - prin punerea in posesie a apartamentului nr. 6 in contradictoriu cu debitorii -.

Potrivit procesului-verbal de predare silita din 2.07.2015 s-a procedat la predarea imobilului constand in apartamentul nr. 6 din Bucuresti, str- catre creditorii - in prezenta domnului -, fratele contestatoarei -.

Fata de acestea, se constata ca contestatoarea nu poate fi vatamata prin executarea pornita impotriva debitorului -, astfel cum impune art 712 Cpc.

Din economia prevederilor art. 712 Cpc reiese ca pot contesta o executare partile direct interesate ( creditorul sau debitorul), precum si persoanele straine raportului juridic dintre parti, terti vatamati printr-o masura gresita sau ilegala de executare. Astfel, un tert nu poate avea ca motiv de contestatie la executare, decat pe acela ca se urmareste gresit averea sa, cand executarea se face impotriva debitorului. Pentru a justifica un interes si un drept de imixtiune intr-o executare a unui titlu, care pentru el este inter alios acta, el trebuie sa dovedeasca un prejudiciu suferit prin aceasta executare.

In situatia in care nu justifica un asemenea interes, tertul nu poate arata pentru debitor, neregularitatea sau nelegalitatea urmaririi. Interesul sau apare doar dupa ce dovedeste ca se urmareste bunul sau, orice situatie contrara deschizand calea contestatiei la executare unei persoane ce nu justifica o vatamare si un interes, conform cerintelor impuse de art. 712 Cpc.

In cadrul executarii silite supuse analizei instante  contestatoarea nu are calitatea de debitor prin raportare la mentiunile actelor de executare contestate, dar si prin raportare la mentiunile titlului executoriu pus in executare, astfel cum s-a aratat anterior. De asemenea, potrivit mentiunilor din procesul-verbal de predare silita imobilul era folosit de -, iar nu de catre contestatoare. Iar contestatoarea nu invoca si nici nu detine vreun drept asupra imobilului, in conditiile in care litigiul in considerarea caruia a fost incheiat contractul de vanzare nr. - a fost solutionat prin hotarare definitiva si irevocabila si autorul contestatoarei a pierdut litigiul, acesta fiind obligat, alaturi de ceilalti parati, la restituirea imobilului. Prin urmare, contestatoarea are calitatea de tert fata de procedura de executare silita in sensul dispozitiilor art. 713 alin. 5 Cpc “În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi introdusă şi de o terţă persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv.

“ si art. 898 Cpc “in caz de împotrivire, îl va evacua din imobilul respectiv pe debitor împreună cu toate persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără niciun titlu opozabil creditorului”.

Avand in vedere ca in speta de fata nu i s-a solicitat contestatoarei decat sa predea bunul detinut de aceasta pentru -, persoana ce a fost oblligata la restituirea imobilului adevaratului proprietar, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale active, aceasta cu atat mai mult cu cat tertul a inteles sa invoce doar motive ce atrag nulitatea relativa  a actelor de executare si care privesc drepturile debitorului, iar nu ceilalti participanti la executrea silita, precum inexistenta obligatiei debitorului de predare a imobilului, necomunicarea somatiei de executare si a incheierii de incuviintare a executarii silite.