Infracţiunea de tâlhărie calificată

Sentinţă penală 461 din 01.11.2016


Prin rechizitoriul întocmit în dosarul cu numărul …/P/2016 al Parchetului de pe lângă Judecătoria … a fost dispusă trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a inculpatului P.A., fiul lui … si …, născut la data de …, în oraşul …, jud. …, domiciliat în municipiul …, jud. …, CNP: …, fără ocupaţie, recidivist pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, prev. de art. 234 alin. (1) lit. a) Cod pen. rap. la art. 233 C. pen., cu aplicarea art. 77 lit. d) C.pen. şi art. 41 alin.(1) din C. pen., fapta constând în aceea că, în ziua de …, în jurul orei 17:00, împreună cu numitul P.A., a sustras bunurile persoanei vătămate M.M., iar pentru păstrarea acestor bunuri şi pentru a-şi asigura scăparea, a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămată M.M.(în vârstă de 75 ani).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 09.05.2016, sub numărul …/260/2016.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 06.06.2016 a fost constatată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a fost dispusă începerea judecăţii faţă de inculpat pentru infracţiunea de care a fost acuzat.

Conform rechizitoriului parchetului ,

 În ziua de …, persoana vătămată M.M. se afla pe terasa barului …, din mun. …, unde aşezat pe o bancă, aştepta un mijloc de transport în comun, care să îl ducă spre locuinţa sa, din cartierul …. Persoana vătămată avea asupra ei o sacoşă cu mai multe bunuri, respectiv cartea de identitate, carnetul de membru CAR Pensionari, cardul de sănătate, un card bancar, o broşură, o revistă, două ziare, două recipiente cu mâncare, toate valorând aproximativ 150 lei.

La un moment dat, persoana vătămată şi-a lăsat bunurile în grija martorului E.V., plecând pentru o scurtă perioadă de timp la toaletă. Apoi, în decurs de câteva minute, au pătruns în interiorul barului inculpatul P.A. alături de fratele său minor, P.A. (în vârstă de 13 ani).

Aceştia au observat imediat sacoşa cu bunurile persoanei vătămate şi crezând că este nesupravegheată, s-au decis să o sustragă. Astfel, inculpatul i-a ordonat fratelui său să ia sacoşa de pe bancă. Văzând acest lucru, martorul E.V. a intervenit, solicitându-le celor doi să lase bunurile în locul în care se aflau, deoarece acestea erau în grija sa. Atunci, inculpatul P.A. l-a lovit cu pumnul pe martor, iar apoi a scos un cuţit cu lama de 25-30 cm, repezindu-se spre martorul E.V. cu intenţia de a-l răni. Acesta a fugit de frică.

Momentul în care inculpatul P.A. a săvârşit cele descrise mai sus, au fost surprinse şi de martorii L.V. şi M.F., ale căror declaraţii se coroborează cu cea a martorului E.V.

După incidentul desfăşurat între inculpat şi martorul E.V., a revenit persoana vătămată chiar în momentul în care inculpatul şi fratele său încercau să părăsească locul săvârşirii faptei. Văzând că cei doi aveau asupra lor sacoşa cu bunurile ei, persoana vătămată le-a solicitat acestora să i-o predea. Atunci, inculpatul, în continuarea rezoluţiei infracţionale adoptate şi urmărind să păstreze bunul sustras anterior, i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu pumnul, în zona feţei, aceasta căzând din cauza intensităţii loviturii. Martorul Lazăr Vasile a relatat că a fost nevoie de ajutorul celorlalte persoane de pe terasă pentru ca persoana vătămată să se ridice de pe podea.

 Inculpatul a părăsit locul săvârşirii faptei alături de fratele său, fiind depistat mai târziu de organele de cercetare penală.

 Deşi martorii E.V. şi L.V. nu îi cunoşteau personal pe cei care au săvârşit infracţiunea, ulterior, la sediul Poliţiei mun. …, i-au recunoscut pe aceştia din planşele fotografice întocmite. Totodată, inculpatul şi fratele său minor au fost surprinşi la momentul şi în zona săvârşirii faptei, de către camerele de supraveghere montate pe raza mun. …. Imaginile cu cei doi, coroborate cu recunoaşterile efectuate din planşele fotografice şi cu declaraţiile martorilor audiaţi, conduc la concluzia certă că inculpatul P.A. a săvârşit infracţiunea pentru care este cercetat.

Conform rechizitoriului, inculpatul a avut o atitudine necooperantă pe parcursul urmăririi penale şi nu a recunoscut săvârşirea faptei.

Din actele de cercetare efectuate în faza de urmărire penală, conform actului de sesizare, situaţia de fapt expusă se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: -declaraţia persoanei vătămate: declaraţia persoanei vătămate M.M. fl.25/26; -declaraţii martori E.V., L.V., M.F.; -procesul-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa fotografică întocmită-fl.17-20; -dovezi predare bunuri fl.22 şi 24; -raport de expertiză medico-legală nr. 4 din …; -procese-verbale de prezentare pentru recunoaştere după fotografii şi planşele fotografice aferente- fl.31-34 şi fl.50-52; -proces-verbal de vizionare a înregistrărilor video şi planşa fotografică aferentă –fl.36-48; -declaraţii suspect/inculpat P.A.- fl.; proces-verbal de intervenţie la sesizare.

 Probele administrate la urmărirea penală nu au fost contestate şi nici din oficiu nu au fost identificate nelegalităţi în administrarea lor, pentru a fi înlăturate. Aceste probe vor fi avute în vedere de instanţă , în cadrul întreg al ansamblului probatoriu.

Cu ocazia audierii inculpatului  de către instanţă la data de …, inculpatul a recunoscut fapta de însuşire a unei sacoşe aparţinând persoanei vătămate la data de …, fără exercitarea de acte de violenţă pentru a-şi asigura scăparea.

A fost audiat de către instanţă în calitate de persoană vătămată şi în calitate  de parte civilă M.M., acesta neconstituindu-se parte civilă, prejudiciul creat fiind acoperit în timpul urmăririi penale prin restituirea bunurilor. Au fost audiaţi martorii de la urmărirea penală, cu excepţia martorului E.V. care nu se mai afla în ţară, declaraţiei acestuia dându-i-se citire de către instanţă .

Din probele administrate în faza de urmărire penală, precum şi din cele administrate în faza cercetării judecătoreşti, instanţa constată că inculpatul P.A. în ziua de …, în jurul orei 17:00, împreună cu fratele său minor - P.A., a sustras bunurile persoanei vătămate M.M., iar pentru păstrarea acestor bunuri şi pentru a-şi asigura scăparea, a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămată M.M.(în vârstă de 75 ani). Această faptă întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit.d Cod penal şi art.41 alin.(1) C.pen.

Sub aspectul laturii obiective a infracţiunii săvârşite, instanţa reţine faptul că elementul material al infracţiunii de tâlhărie a constat în lovirea persoanei vătămate M.M., acţiune exercitată pentru ca inculpatul să păstreze posesia bunurilor sustrase din proprietatea persoanei vătămate şi pentru a-şi asigura scăparea. Urmarea imediată produsă a constat în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale ocrotite de legiuitor, legătura de cauzalitate dintre acţiunea exercitată şi urmarea imediată rezultând din materialitatea faptei săvârşite.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit fapta cu intenţie directă, acesta prevăzând rezultatul faptei sale şi urmărind producerea lui.

Nu se va  reţine de către instanţă în sarcina inculpatului săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, în ipoteza prev. de art. 234 alin. (1) lit.a) Cod pen., deoarece din întregul ansamblu probatoriu  nu a rezultat că inculpatul  s-a folosit de un cuţit pentru a facilita sustragerea bunurilor persoanei vătămate. Declaraţia martorului L.V. lasă loc la dubiu în ceea ce priveşte existenţa vreunui cuţit în posesia inculpatului, pe care acesta să-l fi purtat la spate şi de care să se fi folosit pentru a-i ameninţa pe cei din jur, pentru a-şi asigura scăparea. Faţă de acest aspect urmează a fi recalificată fapta reţinută , din cea cuprinsă în actul de sesizare, în infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 233 Cod penal.

În baza art.386 C.proc.pen., instanţa va schimba încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului P.A., recidivist, din infracţiunea de tâlhărie calificată prev. de  art.233- art.234 alin.(1) lit.a9 Cod penal, cu aplicarea art.77 alin. (1) lit.d9 Cod penal şi art.41 alin.(1) C.pen., în infracţiunea de tâlhărie prevăzută de art. 233 Cod penal, cu aplicarea art. 77 alin. (1) lit.d Cod penal şi art.41 alin.(1) C.pen.

În baza art.233 Cod penal, cu aplicarea art.77 alin.(1) lit.d) Cod penal şi art.41 alin.(1) C.pen., cu referire la art.396 alin.(1), (2) C.proc.pen., va  condamna inculpatul P.A. la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare.

Instanţa constată că infracţiunea din prezenta cauză a fost comisă în termenul de încercare de 3 ani stabilit prin sent. pen. nr…./… dispusă în dosar nr…. al Judecătoriei …, definitivă prin nerecurare la data de ….

În baza art. 96 alin.(4) C.pen., instanţa va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare dispusă prin sent. pen. nr. …/… a Judecătoriei … şi dispune executarea acesteia.

În baza art.96 alin.(5) C.pen., raportat  art.40 alin.(1) C.pen. cu referire la art.39 alin.(1) lit.b) C.pen.,  inculpatul P.A. va executa pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani închisoare la care va fi adăugat un spor de 1/3 din cealaltă pedeapsă de 2 ani închisoare. Pedeapsa unică rezultantă pe care o va executa inculpatul P.A. va fi de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare.

În temeiul art.72 alin.(1) Cod penal, va fi scăzută din durata pedepsei, perioada reţinerii şi arestului preventiv a inculpatului P.A.(de la … la zi).

În baza art.399 alin.(1) Cod proc.pen.,instanţa va menţine măsura preventivă a arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul  P.A. în cauză.

Va aplica inculpatului P.A. pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) şi b) Cod pen., pe o perioadă de 3 (trei) ani, în condiţiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit.c) Cod pen.

Va aplica inculpatului P.A. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) şi lit.b) C.pen., în condiţiile prevăzute de art.65 alin. (1), (3) Cod pen.

În baza art.25 C.proc.pen, art. 397 C.proc. pen., va lua act că persoana vătămată M.M. nu se constituie parte civilă în cauză.

Va lua  act că inculpatul a avut angajat apărător în faza camerei preliminare şi a judecăţii - avocat E.G.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 360 lei - av. R.A.M. în faza de urmărire penală, rămâne în sarcina Ministerului Justiţiei.

În baza art.274 alin.(1) Cod proc.pen.,va obliga inculpatul P.A. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 350 lei.