Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Sentinţă penală 30 din 16.02.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2014  al Parchetului de pe lângă Judecătoria O., din  data de 10.12.2014 a fost trimis în judecată inculpatul M.P., trimis în judecată în stare de libertate pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută de art. 336 alin.1 cu aplicarea art. 5 din Codul penal.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în noaptea de 30/31.08.2014, orele 23,50 numitul M.P. a fost depistat de organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie E. în timp ce conducea autoturismul personal marca X cu nr. de înmatriculare X, pe strada Xdin comuna E., jud. M., fiind sub influenta băuturilor alcoolice.

Inculpatul  a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, rezultând un test de respiraţie egal cu 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La orele 00,40 respectiv 01,40 suspectului i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Potrivit buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. X din 12.09.2014 emis de Serviciul de Medicină Legală M. numitul M.P. a avut o alcoolemie de 1,55 g/l la prima probă şi 1,40 g/l la a doua probă.

Starea de fapt expusă a fost probată în cursul urmăririi penale cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 6-7); - printer-ul alcooltest X (fila 10 dosar), buletin de examinare clinică, cerere de analiză şi procesul verbal de prelevare a două probe de sânge de la inculpatul M.P. (filele 11-12), adresa Serviciului de Medicină Legală M., însoţită de buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. X din 12.09.2014 (fila 14), declaraţia martorului D.G.I. (fila 28-29), declaraţiile inculpatului M. P. (filele 17-19, 22-23).

În faza de cercetare judecătorească a fost identificat inculpatul, s-a dat citire actului de sesizare, i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea apărător, acesta declarând că recunoaşte faptele în totalitate aşa cum au fost reţinute în rechizitoriul nr. X/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, din data de 10.12.2014 

A fost audiat inculpatul, cu privire la învinuire, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând  probatoriul administrat în faza de urmărire penală instanţa constată următoarele: 

În fapt, în noaptea de 30/31.08.2014, orele 23,50 numitul M.P. a fost depistat de organele de poliţie din cadrul Postului de Poliţie E. în timp ce conducea autoturismul personal marca X, cu nr. de înmatriculare X, pe strada X din comuna E., jud. M., fiind sub influenta băuturilor alcoolice. Inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest marca Drager, rezultând un test de respiraţie egal cu 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La orele 00,40 respectiv 01,40 suspectului i s-au recoltat două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Potrivit buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. X din 12.09.2014 emis de Serviciul de Medicină Legală M. numitul M.P. a avut o alcoolemie de 1,55 g/l la prima probă şi 1,40 g/l la a doua probă.

În drept,

Fapta inculpatului M.P., care în noaptea de 30/31.08.2014 a condus pe strada X din comuna E., autoturismul  marca X, cu nr. de înmatriculare X, jud. M. având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prevăzută şi sancţionată de dispoziţiile art. 336 alin. 1 Cod penal.

Vinovăţia inculpatului rezultă din coroborarea probelor administrate în cauză, respectiv:  proces-verbal de constatare a infracţiunii flagrante (filele 6-7); - printer - ul alcooltest X (fila 10 dosar), buletin de examinare clinică, cerere de analiză şi procesul verbal de prelevare a două probe de sânge de la inculpatul M.P. (filele 11-12), adresa Serviciului de Medicină Legală M., însoţită de buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie nr. X din 12.09.2014 (fila 14), declaraţia martorului D. G.I. (fila28-29).

Întreg materialul probator se coroborează şi cu declaraţiile inculpatului care  recunoscut săvârşirea faptei, precizând că în seara zilei de 30.08.2014  a consumat o cantitate de 1,5 1 bere cu alcool şi 100 ml ţuică la locuinţa numitului T.P. din comuna E.

În jurul orei 23,50 s-a urcat la volanul autoturismului pentru a se deplasa la locuinţa sa situată pe str. X din comună, iar în apropierea domiciliului său a fost oprit de un echipaj de poliţie şi testat cu aparatul alcooltest, ce a indicat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost condus în vederea recoltării probelor biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei la Spitalul Municipal O., rezultatul testării fiind cel reţinut în buletinul de analiză toxicologică nr. X/12.09.2014  emis de SML M.

Din fişa de cazier a inculpatului reiese că acesta nu are antecedente penale.

Probele mai sus menţionate susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 2 din Cod de procedură penală – fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, urmând ase dispune condamnarea inculpatului.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere persoana inculpatului care nu are antecedente penale, are un copil minor, este angajat în calitate de sudor la Şantierul Naval O., unde este apreciat pozitiv, în sensul că îşi îndeplineşte în totalitate sarcinile zilnice stabilite, respectă programul de lucru şi are abilităţi de comunicare cu colegii de serviciu, atitudinea sinceră a acestuia, împrejurările în care a fost comisă infracţiunea,  reţinând că inculpatul nu a fost implicat într-un eveniment rutier, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului penal, gradul de pericol social al faptei care este unul ridicat dată fiind valoarea îmbibaţiei alcoolice din sânge constatată, urmând a reţine  dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod pr. penală.

În raport de considerentele expuse mai sus, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. art. 336 alin. 1 Cod penal.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 Cod penal, observând că inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, având convingerea că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută de acesta anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sa de îndreptare, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, văzând că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 91 alin  3 Cod penal, instanţa  va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere stabilind termen de supraveghere 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere  va obliga inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

-să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

-să comunice schimbarea locului de muncă;

-să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal va  impune inculpatului:

pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. O. sau în cadrul Primăriei D.T.S, jud. M., pe o perioadă de 60 de zile.

 În baza art. 93 alin.3 C.p. va obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. O. sau în cadrul Primăriei D.T.S., jud. M.,  pe o perioadă de 60 de zile. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod  procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 550 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.