Conditiile prevazute pentru procedura speciala privind inscrierea dreptului in temeiul uzucapiunii. Cerere de constatare a dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 30 de ani intemeiata pe dispozitiile art. 1050 Cpc.

Hotărâre 18192 din 08.10.2015


Potrivit art. 82 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, pentru cazurile in care posesia a inceput inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la uzucapiune in vigoare la data inceperii posesiei. De asemenea, potrivit aceluiasi text de lege,cu privire la imobilele pentru care, la data inceperii posesiei, inainte de intrarea in vigoare a Codului civil, nu era deschise carti funciare, raman aplicabile dispozitiile in materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.

Iar dispozitiile art. 1049 si urm. C.proc. civ. sunt aplicabile exclusiv uzucapiunilor incepute dupa data de 1.10.2011, procedura specială nefiind compatibilă decât cu dispoziţiile de fond ale uzucapiunii, astfel cum sunt acestea reglementate de Noul Cod civil.

Avand in vedere conditiile prevazute pentru procedura speciala privind inscrierea dreptului in temeiul uzucapiunii si efectele hotararii judecatoresti de admitere a cererii de inscriere se constata ca procedura este aplicabila exclusiv uzucapiunii extratabulare.

Astfel, prin  art. 1050 alin. 3 se face trimitere la art. 930 C.civ. si se solicita indicarea si dovedirea intrunirii tuturor conditiilor uzucapiunii extratabulare, respectiv decesul proprietarului inscris in cartea funciara sau inregistrarea cererii de renuntare la proprietate, implinirea termenului de prescriptie, neafectarea de vicii a posesiei. De asemenea, potrivit art. 1052 alin. 3 ' Reclamantul este considerat proprietar de la data inscrierii, in conditiile legii, in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit in temeiul uzucapiunii'. Intr-adevar unul dintre efectele uzucapiunii extratabulare este dobandirea dreptului de proprietate de la data inscrierii cererii in cartea funciara, spre deosebire de uzucapiunea tabulara, care priveste un drept deja inscris in cartea funciara, si uzucapiunea din Codul civil din 1864, care are efect retroactiv.

Un alt argument in sensul ca această procedură se aplică uzucapiunii din noul Cod civil, Cartea a III-a „Despre bunuri” (art. 930 şi urm.), este chiar titlul din noul Cod de procedură civilă „Procedura privind înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii în cartea funciară”.

Mai mult decat atat, prin art. 1051 alin. 7 s-a prevazut in mod expres ca procedura speciala se aplica doar in cazul uzucapiunii reglementate de Noul Cod Civil, nu si in cazul uzucapiunii reglementate de Codul civil din 1864. Astfel, potrivit art. 1051 alin. 7 " Instanta va cerceta daca sunt indeplinite cerintele prevazute de Codul civil pentru dobandirea dreptului reclamat in temeiul uzucapiunii", in conditiile in care de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 prin Codul civil se intelege doar Noul Cod civil, iar nu si Codul civil din 1864.