Cerere de constatare a dobandirii dreptului de proprietate asupra contrustiei prin accesiune imobiliara. Exceptia lipsei de interes.

Hotărâre 18190 din 08.10.2015


Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza protectia judiciara a drepturilor subiective. In doctrina sunt retinute 4 conditii generale de exercitare a actiunii civile: afirmarea unui drept, interesul, capacitatea procesuala si calitatea procesuala.

Prin interes se intelege folosul practic urmarit de cel ce a pus in miscare actiunea civila, interes care insa trebuie sa fie legitim, sa nu contravina legii sau regulilor de convietuire sociala.

Reclamantii detine terenul situat in Bucuresti, str. - in calitate de proprietari din anul 2012  potrivit contractului de vanzare-cumparare nr. -, iar constructia aflata pe terenul mentionat a fost ridicata de reclamanti in lipsa unei autorizatii de construire. Sub acest aspect prin ordonanta din - s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiunea prevazuta de art. 24 din Legea nr. 50/1991, retinandu-se ca nu au fost respactate de catre invetsitorii imobiliari, la edificarea constructiilor, autorizatiile de construire, iar o parte dintre imobile au fost vandute unor terte persoane fara a prezenta acetsora adevarata situatie d efapt.

In favoarea reclamantilor functioneaza prezumtia instituita prin disp. art 579 C.civ. potrivit careia orice constructie este prezumata a fi facuta de catre proprietarul terenului cu cheltuiala sa si ca sunt ale sale, pana la dovada contrarie.

Potrivit art. 37 alin 1 din Legea 7/1996 dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciarã pe baza autorizaţiei de construire şi a unei documentaţii cadastrale.

Reclamantul in fata acestei instante, cat si prin cererea de chemare in judecata, a aratat ca actiunea de fata a fost introdusa in vederea finalizarii formalitatilor de publicitate, intrucat nu detine titlu de proprietate pentru constructie.

Asa cum rezulta din textul mai sus citat pentru inscrierea dreptului de proprietate, reclamantul nu are nevoie de un titlu de proprietate distinct pe constructie, in favoarea sa functionand prezumtia prev de art. 579 C. civ., de altfel necontestata de catre  parata, ci are nevoie de autorizarea executarii lucrarilor de constructie conf. Legii nr. 50/1991.

Obiectul actiunii de fata este constatarea dreptului de proprietate asupra constructiei, or dreptul reclamantului nu a fost negat niciodata de catre parata inainte sau dupa introducerea actiunii. Nu se invoca o situatie in care prin intermediul actiunii de fata sa se realizeze protectia judiciara a dreptului de proprietate, atata timp cat dreptul de proprietate al reclamantului asupra constructiei nu este contestat de parata si nu necesita protectie in raport cu parata Municipiul Bucuresti prin Primar.

Fata de aceste considerente instanta retine lipsa interesului in promovarea actiunii de fata vizavi de necesitatea protejarii dreptului reclamantului, cat si nelegitimitatea modalitatii alese de catre reclamant de realizare a dreptului sau de a se  inscrie in cartea funciara, si anume obtinerea pe calea judecatoreasca a unui titlu de proprietate asupra unei constructii executate nelegal, fara autorizatie de constructie si astfel eludarea procedurii prevazute de legea 50/1991.

Potrivit Legii 50/1991 executarea lucrãrilor de construcţii este permisã numai în baza autorizaţiei de construire, autorizaţia de construire reprezintã actul de autoritate al administraţiei publice locale în baza caruia se asigurã respectarea prevederilor legale privind amplasarea, proiectarea, executarea şi  funcţionarea construcţiilor. Dispoziţiile Legii 50/1991 sunt de ordine publicã, în aplicarea cãrora instanţa nu se poate substitui autoritãţilor publice locale în mod indirect prin intermediul acţiunii de faţã.