Constituire de parte civilă a asiguratorului

Decizie 456/Ap din 02.10.2014


În mod corect a reţinut instanţa de fond că cererea de constituire a părţii civile, care a avut calitatea de asigurător, a fost formulată după citirea actului de sesizare. În aceste condiţii, cererea acesteia este tardiv formulată, având în vedere că, potrivit art. 20 alin. 1 Cod procedură penală constituirea de parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti.

Chiar dacă cererea nu ar fi fost tardivă, ea ar fi fost inadmisibilă, deoarece în procesul penal se pot constitui părţi civile doar persoanele care au suferit un prejudiciu direct din săvârşirea infracţiunii. Or, în cauză asigurătorul nu a suferit un astfel de prejudiciu, ci aceasta doreşte să solicite, în cadrul procesului penal, prejudiciul plătit în baza contractului de asigurare.

 Constată că, prin sentinţa penală nr. 74/04.06.2014 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, s-au obligat  coinculpaţi B.C. – […]; B.C.L. – […]; respectiv B.I.L. – [… ]toţi cu domiciliul ales în vederea comunicării actelor de procedură în municipiul T.S., […], în solidar, la plata următoarelor sume către partea civilă  S.M.T.S., cu sediul în municipiul T.S., […], după cum urmează:

Suma de 216,28 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimei P.A., plus dobânda legală aferentă sumei de mai sus, calculată la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata integrală a debitului; 

Suma de 216,28 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimei Ţ.M.C., plus dobânda legală aferentă sumei de mai sus, calculată la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata integrală a debitului; 

Suma de 216,28 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimei S.N.I., plus dobânda legală aferentă sumei de mai sus, calculată la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata integrală a debitului;  respectiv,

Suma de 216,28 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimei A.N., plus dobânda legală aferentă sumei de mai sus, calculată la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata integrală a debitului. 

Totodată, s-au respins, ca nedovedite, pretenţiile părţii civile S.C. P.P.T. S.R.L., cu sediul în municipiul B., […], reprezentată în calitate de administrator de numitul  M.A.A., având ca obiect obligarea co–inculpaţilor la plata despăgubirilor civile.

S-a respins cererea formulată de către  partea civilă S.C. P.P.T. S.R.L., având ca obiect introducerea în cauză în calitate de  parte responsabilă civilmente a numitei G.A. S.A.

S-a respins cererea de constituire ca parte civilă în prezentul proces penal a numitei G.A.S.A., cu sediul în municipiul B., [...], cu sediul ales în municipiul B., [...].

S-au admis în parte pretenţiile părţii civile P.A., domiciliat în municipiul V., [...], şi drept consecinţă:

S-au obligat coinculpaţii B.C., B.C.L., respectiv B.I.L., în solidar, la plata sumei de 788 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

S-au admis pretenţiile părţii civile A.N., domiciliat în municipiul B., [...], şi drept consecinţă:

S-au obligat coinculpaţii B.C., B.C.L., respectiv B.I.L., în solidar, la plata sumei de 38 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

S-a admis  în parte pretenţiile părţii civile S.N.I., domiciliat în oraşul Ţ., […] şi drept consecinţă:

S-au obligat coinculpaţii B.C., B.C.L. respectiv B.I.L., în solidar, la plata sumei de 63 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

S-au admis în parte pretenţiile părţii civile Ţ.M.C., domiciliat în municipiul S., [...], şi drept consecinţă:

S-au obligat coinculpaţii B.C., B.C.L., respectiv B.I.L., în solidar, la plata sumei de 63 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

S-au respins, ca nedovedite, celelalte pretenţii ale părţilor civile P.A., A.N., Ţ.M.C., respectiv S.N.I..

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa penală nr. 86 din data de 29 mai 2013 a Judecătoriei Târgu Secuiesc, pronunţată în dosarul penal  nr. 629/322/2013, definitivă prin Decizia penală nr. 40/R din data de 16 octombrie 2013, pentru săvârşirea, în concurs real şi în coautorat, a infracţiunii de distrugere, prevăzută şi pedepsită de art. 217 alin. 1 Cod penal din anul 1969, cu aplicarea dispoziţiilor art. 75  alin. 1 lit. ”a”  Cod penal din anul 1969, cu aplicarea şi a dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, în formă anterioară, respectiv pentru săvârşirea unui număr de 4 (patru) infracţiuni de lovire, prevăzute şi pedepsite de art. 180 alin. 2 Cod penal din anul 1969, cu aplicarea  dispoziţiilor art. 75  alin. 1 lit. ”a” Cod penal din anul 1969, cu aplicarea şi a dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, în formă anterioară, instanţa a condamnat pe coinculpaţii B.C., B.C.L. şi B.I.L., acţiunea penală pentru infracţiunea de lovire, prevăzută şi pedepsită de art. 180 alin. 2 Cod penal din anul 1969, fiind pusă în mişcare la plângerea prealabilă a persoanelor vătămate Ţ.C.M., P.A., A.N. şi  S.N.I., la data de 12 februarie 2011.

 În sarcina inculpaţilor, prin actul de inculpare s-a reţinut faptul că aceştia, la data de 09 februarie 2011, în jurul orelor 17,00, au provocat, cu intenţie, pagube materiale autoturismului, marca DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare [...], proprietatea persoanei vătămate S.C. P.P.T. S.R.L., cu sediul în municipiul B., [...], constând în spargerea parbrizului, a geamurilor laterale şi avarierea caroseriei, ocazie cu care co–inculpaţii au lovit pe persoanele vătămate Ţ.C.M., P.A., A.N. şi S.N.I., cărora le-au cauzat leziuni care au necesitat pentru vindecare între 4 – 16 zile îngrijiri medicale.

În  baza dispoziţiilor art. 262 alin. 2 lit. a Cod procedură penală raportat la art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. b1 Cod procedură penală, şi la art. 181 Cod penal şi art. 91 lit. c Cod penal, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei M.A., care la aceeaşi dată a sustras un telefon mobil aparţinând persoanei vătămate A.N., în valoare de 500 lei, prejudiciu acoperit integral în natură, prin restituirea telefonului mobil sustras şi aplicarea sancţiunii amenzii în cuantum de 300 lei.

Cu privire la urmările faptelor inculpaţilor, s-au depus la dosar următoarele:

Certificatul MEDICO–LEGAL nr. 274/A2/59 din data de 14 februarie 2011, întocmit de către  Serviciul de Medicină Legală C., din cuprinsul căruia rezultă  faptul că persoana vătămată P.A. a fost internată la Spitalul Municipal T.S., în perioada 09 februarie 2011-10 februarie 2011, cu diagnosticul „traumatism cranio – cerebral închis, prin agresiune fizică. Contuzie forte ochi stâng. Contuzie toraco-abdominală. Plăgi multiple înţepate spate, braţ stâng, gambă stânga. Comoţie cerebrală uşoară”, aceasta suferind leziuni traumatice şi anume latero-deviaţie dreapta piramidă nazală,  echimoze la nivelul feţei, la nivelul posterior şi anterior hemitorace stâng inferior, leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur şi corp dur alungit, posibil prăjină, leziuni care au necesitat  circa 6-7 zile îngrijiri medicale de la producere.

Certificatul MEDICO–LEGAL nr. 275/A2/60 din data de 14 februarie 2011, întocmit de către  Serviciul de Medicină Legală C., din cuprinsul căruia rezultă  faptul că persoana vătămată Ţ.M.C., a fost internată la Spitalul Municipal T.S., în perioada 09 februarie 2011-10 februarie 2011, cu diagnosticul „traumatism cranio–cerebral închis, prin agresiune fizică. Contuzie forte nas. Comoţie cerebrală uşoară. Contuzie pavilion auricular drept”, aceasta suferind leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, leziuni care au necesitat circa 14-16 zile îngrijiri medicale de la producere.

Certificatul MEDICO–LEGAL nr. 273/A2/58 din data de 14 februarie 2011, întocmit de către  Serviciul de Medicină Legală C., din cuprinsul căruia rezultă  faptul că persoana vătămată A.N. a fost internată la Spitalul Municipal T.S., în perioada 09 februarie 2011-10 februarie 2011, cu diagnosticul „contuzie bazin prin agresiune fizică. Contuzie braţ şi ante-braţ drept”, aceasta suferind leziuni traumatice  care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, leziuni care au necesitat circa 4-5  zile îngrijiri medicale de la producere.

Certificatul MEDICO–LEGAL nr. 276/A2/61 din data de 14 februarie 2011, întocmit de către Serviciul de Medicină Legală C., din cuprinsul căruia rezultă faptul că persoana vătămată  S.N.I. a fost internată la Spitalul Municipal T.S., în perioada 09 februarie 2011-10 februarie 2011, cu diagnosticul „traumatism cranio–cerebral închis, prin agresiune fizică. Contuzie cerebrală uşoară”, aceasta suferind  leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, leziuni care au necesitat  circa 14-16 zile îngrijiri medicale de la producere.

În cursul urmăririi penale, persoanele vătămate P.A., Ţ.M.C., A.N. şi S. N.I. nu s-au constituit părţi civile, acestea arătând că se vor constitui parte civilă, în faţa instanţei de judecată.

Persoana vătămată S.C. P.P.T. S.R.L., cu sediul în municipiul B., [...], reprezentată în calitate de administrator de numitul M.A.A., s-a constituit parte civilă în cursul urmăririi penale cu următoarele sume: suma de 19.440,65 lei, reprezentând contravaloarea reparării autoturismului distrus, suma de 386,99 lei, reprezentând contravaloarea telefonului mobil sustras.

În faţa instanţei de judecată, partea civilă S.C. P.P.T. S.R.L.,  şi-a majorat pretenţiile şi cu suma de 20.000 lei, reprezentând folos de tras nerealizat, în urma imposibilităţii utilizării autoturismului distrus  de către co–inculpaţi.

Din cuprinsul procesului–verbal de evaluare depus la dosar, instanţa de fond a reţinut faptul că telefonul marca NOKIA X 3 este în contravaloare de 500 lei, telefon restituit numitului A.N., conform  dovezii depusă la dosar.

Spitalul Municipal T.S., pentru cheltuielile de spitalizare ale victimelor  P.A., Ţ.M.C., A.N. şi S.N.I., pe perioada 09 februarie 2011-10 februarie 2011, s-a constituit  parte civilă cu suma de 865,12 lei, câte 216,28 lei, pentru fiecare victimă în parte.

Cu ocazia dezbaterii pe fond a cauzei, în şedinţa publică din data de 22 mai 2013, în baza dispoziţiilor art. 347 Cod procedură penală în formă anterioară, s-a dispus disjungerea acţiunii civile, deoarece rezolvarea pretenţiilor civile datorită poziţiei părţii civile  S.C. P.P.T. S.R.L., respectiv a persoanelor vătămate P.A., Ţ.M.C., A.N. şi S.N.I. ar fi durat mai mult, sens în care s-a format dosarul penal nr. 962/322/2013.

 Cu privire la pretenţiile părţii civile SPITALUL MUNICIPAL T.S.,  reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimelor pe perioada 09 februarie 2011-10 februarie 2011, având în vedere că fapta există, s-a cauzat o pagubă prin acţiunea ilicită a  co-inculpaţilor, existând o legătură de cauzalitate între acţiunea lor şi pagubă, instanţa de fond, în baza dispoziţiilor art. 14, alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 lit. ”b” Cod procedură penală, în formă anterioară, cu referire şi la dispoziţiile art. 14, raportat la art. 19 alin. 1 Cod procedură penală, combinat şi cu dispoziţiile art. 1381 şi art.1382 din noul Cod Civil, a obligat pe  co-inculpaţii B.C., B.C.L. şi B.I.L., în solidar, la plata sumelor de câte 216,28 lei, plus dobânda legală aferentă sumei de mai sus, calculată la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata integrală a debitului, reprezentând cheltuieli de spitalizare ale victimelor P.A., Ţ.M.C., A.N. şi S.N.I..

Persoana vătămată P.A., domiciliată în municipiul V., [...], s-a prezentat după închiderea dezbaterilor în şedinţa publică din data de 11 septembrie 2013, primul termen de judecată în dosarul penal nr. 962/322/2013 şi în conformitate cu prevederile art. 14, raportat la art. 15 Cod procedură penală în formă anterioară, s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare, medicamente, consult stomatologic, precum şi alte cheltuieli efectuate în urma agresiunii coinculpaţilor din data de 09 februarie 2011.

Persoana vătămată A.N., domiciliată în municipiul B., [...], s-a prezentat după închiderea dezbaterilor în şedinţa publică din data de 11 septembrie 2013, primul termen de judecată în dosarul penal nr. 962/322/2013 şi în conformitate cu prevederile art. 14, raportat la art. 15 Cod procedură penală în formă anterioară, s-a constituit parte civilă cu suma de 5000 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare, medicamente, consult stomatologic, precum şi alte cheltuieli efectuate în urma agresiunii coinculpaţilor din data de 09 februarie 2011.

Persoana vătămată S.N.I., domiciliată în oraşul Ţ., [...], s-a prezentat după închiderea dezbaterilor în şedinţa publică din data de 11 septembrie 2013, primul termen de judecată în dosarul penal nr. 962/322/2013 şi în conformitate cu prevederile art. 14, raportat la art. 15 Cod procedură penală, în formă anterioară, s-a constituit parte civilă cu suma de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de spitalizare, medicamente, consult stomatologic, precum şi alte cheltuieli efectuate în urma agresiunii coinculpaţilor din data de 09 februarie 2011.

Cu privire la persoana vătămată Ţ.M.C., domiciliată în municipiul S., [...], pentru termenul de judecată din data de 11 septembrie 2013, procedura de citare nu a fost legal îndeplinită, însă prin actul depus la dosar la fila nr. 330 pentru termenul de judecată din data de 09 aprilie 2013, acesta a depus la dosar copie de pe Certificatul  MEDICO–LEGAL nr. 275/A2/60 din data de 14 februarie 2011, întocmit de către Serviciul de Medicină Legală C., pentru a dovedi că a achitat examinarea sa, plus o altă chitanţă (filele 344-345 dosar Judecătorie), instanţa de fond conchizând că intenţia persoanei vătămate este de a se constitui parte civilă cu aceste sume plătite de ea, în total 63 lei.

Părţile civile P.A., A.N. şi S.N.I.,  în afară de contravaloarea examinării medico-legale, prin actele depuse la dosar la filele nr. 334, 338, 339, 340, 341, 349 şi 350 dosar Judecătorie, au dovedit şi justificat în mod parţial pretenţiile civile solicitate.

În acest context, pentru considerentele mai sus arătate, instanţa de fond a admis în parte pretenţiile părţilor civile P.A., A.N., S.N.I. şi Ţ.M.C., motiv pentru care, a obligat pe coinculpaţii B.C., B.C.L., respectiv B.I.L., în solidar, la plata sumelor de 788 lei, 38 lei, 63 lei şi 63 lei, cu titlu de despăgubiri civile, către părţile civile.

Totodată, s-au respins, ca nedovedite, celelalte pretenţii ale părţilor civile P.A., A.N., Ţ.M.C., respectiv S.N.I..

Cu privire la pretenţiile părţii civile S.C. P.P.T. S.R.L., reprezentând contravaloarea reparării autoturismului distrus marca DACIA LOGAN  cu numărul de înmatriculare [...] în sumă de 19.440, 65 lei; suma de 20.000 lei, reprezentând folos de tras nerealizat, în urma imposibilităţii utilizării autoturismului distrus  de către co–inculpaţi, deşi instanţa de fond i-a pus în vedere să facă dovada pretenţiilor, atât cu privire la contravaloarea autovehiculului, având în vedere şi faptul că inculpaţii prin apărător ales au solicitat efectuarea unei expertize auto prin care să stabilească valoarea pagubei, cât şi cu privire la folosul de tras nerealizat, aceasta nu şi-a dovedit pretenţiile şi nu a propus nicio probă.

 Totodată, cu privire la suma de 386,99 lei, reprezentând contravaloarea telefonului mobil sustras, acest telefon marca NOKIA X 3, în contravaloare de 500 lei, a fost restituit în cursul urmăririi penale, motiv pentru care, a respins, ca nedovedite, pretenţiile părţii civile S.C. P.P.T. S.R.L., cu sediul în municipiul B., [...], reprezentată în calitate de administrator de numitul M.A.A., având ca obiect obligarea  co–inculpaţilor la plata despăgubirilor civile.

Instanţa de fond a reţinut faptul că pentru autoturismul, marca DACIA LOGAN  cu numărul de înmatriculare [...] exista încheiat Contract de asigurare facultativă a autovehiculelor pe perioada 16 septembrie 2010-15 septembrie 2011, încheiat între S.C. P.P.T. S.R.L. şi G.A. S.A., cu sediul în municipiul B., [...] (depus în copie la fila nr. 326 dosar Judecătorie).

 Prin actul depus la fila nr. 277 dosar Judecătorie, pentru termenul de judecată din data de 26 februarie 2014, partea civilă S.C. P.P.T. S.R.L., în baza Contractului de asigurare facultativă a autovehiculelor a solicitat introducerea în cauză în calitate de parte responsabilă civilmente (fost asigurător de răspundere civilă auto obligatorie) a G.A. S.A.

În drept, potrivit dispoziţiilor art. 16 Cod procedură penală în formă anterioară, coroborat cu dispoziţiile art. 21 alin. 1, şi art. 20 alin. 1 Cod procedură penală, introducerea în procesul penal a persoanei responsabile civilmente poate avea loc la cererea părţii civile până la citirea actului de sesizare, respectiv până la începerea cercetării judecătoreşti, care au avut loc în dosarul penal nr. 629/322/2013 în şedinţa publică din data de 22 mai 2013 şi raportat la data formulării cererii şi anume 26 februarie 2014, instanţa de fond a respins, ca tardiv formulată, cererea formulată de către  partea civilă S.C. P.P.T. S.R.L., având ca obiect introducerea în cauză în calitate de  parte responsabilă civilmente a numitei G.A. S.A.

Prin actul depus la dosar la fila nr. 282 dosar Judecătorie, pentru termenul de judecată următor din data de 09 aprilie 2014, G.A. S.A., cu sediul în municipiul B., […], cu sediul ales în municipiul B., […], s-a constituit parte civilă cu suma de 17.167,40 lei, cu titlu de despăgubiri civile de la coinculpaţi, reprezentând despăgubiri civile acordate asiguratului S.C. P.P.T. S.R.L., în baza Contractului de asigurare facultativă a autovehiculelor, pentru avarierea autoturismului marca DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare […], sumă plătită prin Ordinul de plată nr. 123044 din data de 09 mai 2011 (depus în copie la fila nr. 287 dosar Judecătorie) şi conform procesului-verbal de constatare a daunelor (depus în copie la filele nr. 283-286 dosar Judecătorie).

 Având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. 2 Cod procedură penală în formă anterioară, coroborat cu dispoziţiile art. 20 alin. 1 Cod procedură penală, constituirea ca parte civilă se poate face în cursul urmăririi penale, precum şi în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare, respectiv până la începerea cercetării judecătoreşti, care au avut loc în dosarul penal nr. 629/322/2013 în şedinţa publică din data de 22 mai 2013 şi raportat la data formulării cererii şi anume 07 aprilie 2014, instanţa de fond a respins, ca tardiv formulată, cererea  de constituire ca parte civilă în prezentul proces penal a numitei G.A. S.A., aceasta având posibilitatea ca pe calea unei acţiuni civile de drept comun să recupereze prejudiciul de la coinculpaţi.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel partea civilă G.A. S.A.

Apelanta parte civilă G.A. S.A., solicită admiterea apelului declarat împotriva sentinţei penale nr. 74 din 04 iunie 2014, pronunţată de Judecătoria Târgu Secuiesc în dosarul penal nr. 962/322/2013, astfel cum acesta a fost formulat. Arată că în cauză s-a invocat tardivitatea constituirii de parte civilă, însă solicită a se observa cu privire la acest aspect faptul că din dosar rezultă că societatea de asigurări G.A. S.A., cea care a suportat prejudiciul în urma faptelor de distrugere comise de inculpaţi, a fost citată în prezentul dosar în luna martie 2014, la al patrulea sau al cincilea termen de judecată, moment în care societatea de asigurări a şi depus la dosar cererea de constituire de parte civilă. A se avea în vedere faptul că aceste comunicări nu s-au făcut unde societatea de asigurări G.A. S.A. şi-a ales sediul pentru corespondenţă şi acte de procedură, respectiv în B. la Reprezentanţa Regională B., ci la Bucureşti, cu toate că în cererea de constituire de parte civilă s-a specificat în mod expres sediul din B.. Subliniază că în momentul în care G.A. S.A. a fost înştiinţată de acest dosar penal şi obiectul acestuia, a luat cunoştinţă de faptul că se poate constitui parte civilă, sens în care ea, în calitate de consilier juridic, a şi depus la dosar documentele în urma citaţiei primite de la Judecătoria Târgu Secuiesc. Aşadar, în luna martie 2014 s-a comunicat G.A. S.A. citaţia emisă de Judecătoria Târgu Secuiesc iar la termenul de judecată din data de 09 aprilie 2014, existau deja la dosar cererea de constituire de parte civilă precum şi documentele justificative prin care G.A. S.A. a dovedit faptul că s-a subrogat din momentul plăţii despăgubirilor în drepturile asiguratului, persoană vătămată în prezenta cauză. Faţă de aceste considerente, solicită admiterea apelului declarat de partea civilă G.A. S.A. împotriva sentinţei penale nr. 74 din 04 iunie 2014 pronunţată de Judecătoria Târgu Secuiesc în dosarul penal nr. 962/322/2013.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că apelul asigurătorului nu este întemeiat, urmând a fi respins, pentru următoarele motive:

În mod corect a reţinut instanţa de fond că cererea de constituire a părţii civile G.A. a fost formulată după citirea actului de sesizare, care a avut loc în dosarul penal nr. 629/322/2013, în şedinţa publică din data de 22 mai 2013. În aceste condiţii, cererea acesteia este tardiv formulată, având în vedere că, potrivit art. 20 alin. 1 Cod procedură penală constituirea de parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Acest text de lege are ca obiect asigurarea celerităţii desfăşurării procesului penal, astfel încât constituirile ulterioare de parte civilă să nu conducă la întârzierea nejustificată a soluţionării cauzei penale. Aceasta nu înseamnă că persoanele vătămate nu-şi pot valorifica pretenţiile pe calea acţiunii civile separate, adresată instanţei civile, însă aceasta nu se mai poate constitui parte civilă în procesul penal.

Chiar dacă cererea nu ar fi fost tardivă, ea ar fi fost inadmisibilă, deoarece în procesul penal se pot constitui părţi civile doar persoanele care au suferit un prejudiciu direct din săvârşirea infracţiunii. Or, în cauză G.A. nu a suferit un astfel de prejudiciu, ci aceasta doreşte să solicite, în cadrul procesului penal, prejudiciul plătit în baza contractului de asigurare. Aceasta a avut calitatea de parte responsabilă civilmente în cauză, neputând să cumuleze totodată şi calitatea de parte civilă. Calitatea de parte responsabilă civilmente, pe care o are asigurătorul în cadrul procesului penal, face imposibilă constituirea sa ca parte civilă, în acelaşi dosar, pentru recuperarea prejudiciului achitat persoanei vătămate, în numele inculpatului.

Aşadar, apelanta nu are la îndemână decât calea unei acţiuni civile separate, iar nu a unei acţiuni civile formulate în procesul penal.