Asigurare dovezi. Obiectul asigurării dovezii: expertiza tehnică judiciară specialitatea Agricultură - Cultura plantelor – Viticultură

Sentinţă civilă 21 din 22.01.2014


Competenţa judecării cererii privind asigurarea de dovezi aparţine judecătoriei în circumscripţia căreia se află obiectul constatării, iar în timpul judecăţii, instanţei care judecă procesul în primă instanţă, conform art. 360 (1) C.pr.civ

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Bujor, la data de 04.12.2013, a fost trimis dosarul nr. 10782/211/2012, având ca obiect asigurare dovezi, cerere formulată de către petenta S.C. PROWINE AGRO SRL, în contradictoriu cu pârâta A. AGRICOLA V. C.D. SS AGR, solicitând instanţei, în temeiul art. 235 şi urm. C.pr.civ, să dispună administrarea probei cu expertiza tehnică judiciară specialitatea Agricultură - Cultura plantelor - Viticultură, privind plantaţia viticolă în suprafaţă de 98,42 ha, având următoarele obiective: 1. determinarea procentuală a gradului de prindere de rădăcini a butaşilor livraţi de pârâtă; 2. determinarea cauzelor/factorilor care au Cauzat neprinderea de rădăcini a unei părţi din butaşii livraţi de către pârâtă; 3. să se stabilească dacă zona în care au fost plantaţi butaşii este corespunzătoare pentru constituirea linei plantaţii viticole; 4. să se stabilească dacă cu ocazia plantării au fost respectate normele tehnice corespunzătoare; 5. să se stabilească existenţa sa inexistenţa unor erori tehnologice cu ocazia întreţinerii butaşilor plantaţi care ar fi putut influenţa înrădăcinarea butaşilor livraţi de pârâtă.

Prin decizia civilă nr. 526 din 14.10.2013, pronunţată de Tribunalul specializat Cluj, a fost admis recursul declarat de recurenta A. AGRICOLA V. C.D. SS AGR, în contradictoriu cu S.C. P. A. SRL împotriva sentinţei civile nr. 4308 din 05.03.2013, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul 10782/211/2012, pe care o casează şi trimite cauza Judecătoriei Târgu Bujor spre competenta soluţionare.

Conform art. 360 C.pr.civ., competenţa judecării cererii privind asigurarea de dovezi aparţine judecătoriei în circumscripţia căreia se află obiectul constatării, iar în timpul judecăţii, instanţei care judecă procesul în primă instanţă.

Obiectul asigurării dovezii îl reprezintă proba cu expertiza tehnică judiciară specialitatea Agricultură - Cultura plantelor - Viticultură, privind plantaţia viticolă în suprafaţă de 98,42 ha, în circumscripţia Judecătoriei Tg. Bujor.

În baza disp. art. 360 (5) C. pr.civ., cererea se judecă în camera de consiliu, instanţa apreciind ca fiind necesară citarea părţilor, în cauză nefăcându-se dovada urgenţei deosebite, având în vedere că la instanţa de fond necompetentă, Judecătoria Cluj-Napoca, a fost administrată proba cu expertiză solicitată, iar raportul de expertiză tehnică a fost depus la data de 21.06.2012, faţă de data înregistrării cererii şi trimiterii cauzei Judecătoriei Tg. Bujor, jud. Galaţi, spre competenţa soluţionare.

Instanţa a reţinut că butaşii plantaţi şi neprinşi de rădăcini cu privire la care s-a solicitat proba cu expertiză pe calea asigurării dovezilor, sunt perisabili, astfel că o expertiză efectuată în viitor ar fi imposibil de administrat.

Faţă de imposibilitatea efectuării expertizei în anul 2014 de către instanţa competentă, cererea de asigurare dovadă a fost respinsă