Drepturi banesti reprezentând alocatie de hrana pentru politisti. Categorii de pensionari carora se acorda.

Decizie 2204 din 06.11.2009


Drepturi banesti reprezentând alocatie de hrana pentru politisti. Categorii de pensionari carora se acorda.

- art.28 alin.1 lit.c) din Legea nr.360/2002

- Hotarârea de Guvern nr.65/2003

Este adevarat ca potrivit art.28 alin.1 lit.c) din Legea nr.360/2002 privind Statutul Politistului, acesta are dreptul la "uniforma, echipament specific, alocatii pentru hrana, asistenta medicala si psihologica, proteze, precum si medicamente gratuite", însa teza a doua a articolului sus mentionat adauga: "în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului".

Iar art.1 din Hotarârea de Guvern nr.65/2003 stabileste ca "Personalul apartinând structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, caruia i se aplica Statutul politistului, beneficiaza pentru perioada în care se afla în activitate de o alocatie de hrana zilnica, în limita unor plafoane calorice, diferentiate pe categorii, care constituie norme de hrana".

Aceste dispozitii cu caracter general se interpreteaza sistematic, prin coroborare cu art.2 al aceluiasi act normativ, ce stabileste ca "Normele de hrana zilnice, plafoanele calorice si categoriile de personal pentru care se acorda sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre".

Iar in anexa la Hotarârea de Guvern se arata ca norma 12 B se acorda anumitor categorii de personal, categorii in care reclamantul nu se încadreaza.

Alineatul 9 din aceasta anexa, la care reclamantul se refera prin actiune, stabileste dreptul la norma 12 B in favoarea personalului "caruia i se aplica Statutul politistului, care încadreaza unitatile si subunitatile de politie din structura Inspectoratului General al Politiei Române".

Or, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti nu face parte din structura IGPR, ci se afla in subordinea acestuia, astfel cum corect a retinut Tribunalul.

Conform art.11 din Legea nr.218/2002, Sectiunea I - "Structura organizatorica", "Inspectoratul General al Politiei Române are în structura sa organizatorica directii generale, directii, servicii si birouri, înfiintate prin ordin al ministrului de interne, în limita fondurilor la dispozitie".

In timp ce DGPMB este mentionata la Sectiunea a 2-a din Lege - "Unitati teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Politiei Române".

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2204/05.11.2009)

Deliberând, retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.1177/24.03.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a a fost respinsa ca neîntemeiata cererea formulata de reclamantul D. F. S. prin SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR "PRO LEX" în contradictoriu cu pârâta DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, respectiv ca formulata împotriva unei persoane fara calitatea procesuala pasiva actiunea împotriva pârâtului Ministerul Administratiei si Internelor.

În considerente, tribunalul a retinut în esenta ca Norma 12 B (supliment pentru eforturi deosebite sau situatii speciale)- norma de hrana - se acorda gratuit în anumite situatii, printre care si personalului care încadreaza "în unitatile si subunitatile de politie din structura inspectoratului General de Politie".

Reclamantul nu este salariatului IGP, ci al DGPMB, structura distincta în cadrul Politiei Române.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, aratând ca instanta de fond a realizat o interpretare restrictiva a legi, fara a urmari finalitatea acesteia.

Hotarârea de Guvern nr.65/2003 si Ordinul MIRA 440/2003 nu pot restrânge categoriile de politisti care beneficiaza de acest drept, întrucât Legea nr.360/2002 stipuleaza clar ca toti politistii au dreptul la alocatii pentru hrana.

Pe de alta parte, chiar DGPMB a stabilit ca pentru anul 2009 acest drept se acorda si politistilor angajati în cadrul acesteia.

Analizând motivele de recurs si dispozitiile legale aplicabile în speta, Curtea constata ca recursul nu este fondat.

Este adevarat ca potrivit art.28 alin.1 lit.c) din Legea nr.360/2002 privind Statutul Politistului, acesta are dreptul la "uniforma, echipament specific, alocatii pentru hrana, asistenta medicala si psihologica, proteze, precum si medicamente gratuite", însa teza a doua a articolului sus mentionat adauga: "în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului".

Iar art.1 din Hotarârea de Guvern nr.65/2003 stabileste ca "Personalul apartinând structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, caruia i se aplica Statutul politistului, beneficiaza pentru perioada în care se afla în activitate de o alocatie de hrana zilnica, în limita unor plafoane calorice, diferentiate pe categorii, care constituie norme de hrana".

Aceste dispozitii cu caracter general se interpreteaza sistematic, prin coroborare cu art.2 al aceluiasi act normativ, ce stabileste ca "Normele de hrana zilnice, plafoanele calorice si categoriile de personal pentru care se acorda sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre".

Iar in anexa la Hotarârea de Guvern se arata ca norma 12 B se acorda anumitor categorii de personal, categorii in care reclamantul nu se încadreaza.

Alineatul 9 din aceasta anexa, la care reclamantul se refera prin actiune, stabileste dreptul la norma 12 B in favoarea personalului "caruia i se aplica Statutul politistului, care încadreaza unitatile si subunitatile de politie din structura Inspectoratului General al Politiei Române".

Or, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti nu face parte din structura IGPR, ci se afla in subordinea acestuia, astfel cum corect a retinut Tribunalul.

Conform art.11 din Legea nr.218/2002, Sectiunea I - "Structura organizatorica", "Inspectoratul General al Politiei Române are în structura sa organizatorica directii generale, directii, servicii si birouri, înfiintate prin ordin al ministrului de interne, în limita fondurilor la dispozitie".

In timp ce DGPMB este mentionata la Sectiunea a 2-a din Lege - "Unitati teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Politiei Române".

Împrejurarea ca intimata ar fi recunoscut acest drept si l-ar fi acordat pentru anul 2009 nu poate fi retinut ca fundament al solutiei de admitere a actiunii, fata de prevederile legale aplicabile în speta.