Obligarea executorului judecătoresc la continuarea procedurii de executare. Comunicarea copiilor dupa actele de executare este condiţionată de avansarea cheltuielilor necesare în acest sens.

Sentinţă civilă 736 din 02.04.2008


Contestatoarea SC M. a chemat in judecata in calitate de intimati pe L.V., L.V.S. si Biroul executorului judecatoresc C.V. si a solicitat instantei sa dispuna: obligarea intimatului BEJ la comunicarea copiilor tuturor actelor din dosarul de executare aflat pe rolul acestuia privind pe debitorul L.V.; obligarea aceluiasi intimat la continuarea executarii silite impotriva debitorului L.V., prin indeplinirea urmatoarelor acte de executare silita: infiintarea popririi asupra veniturilor debitorului, urmariarea silita mobiliara, in conformitate cu dispoziitile art. 411 si urm. C.proc.civ., urmariarea silita imobiliara – in principal fara partajarea imobilului, in conformitate cu dispozitiile art. 488 si urm. C.proc.civ. prin executarea silita a imobilului situat in Pascani, jud. Iasi iar in subsidiar, prin partajarea bunului si atribuirea acestuia debitorului L.V., cu obligarea la sulta in mod corespunzator catre L.V. sau atribuirea provizorie catre L.V. cu stabilirea termenului in care aceasta sa fie obligata sa depuna suma cuvenita debitorului-coproprietar L.V., din care suma ce reprezinta creanta contestatoarei – direct pe seama si la dispozitia BEJ; obligarea intimatului la plata unei amenzi, in conformitate cu dispozitiile art. 404 alin. 1/1 C.proc.civ.; obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata, [...].

In motivarea cererii, contestatoarea a aratat ca a solicitat intimatului BEJ C.V. executarea silita impotriva debitorului L.V. la data de 19.07.2006, a formulat ulterior o noua cerere de executare silita, solicitand si comunicarea tuturor actelor de executare silita in termen de 30 de zile. Prin adresa remisa BEJ la data de 1.11.2007 a solicitat din nou comunicarea actelor de executare silita din dosarul de executare silita, iar ulterior acestei cereri executorul judecatoresc i-a comunicat numai copia somatiei imobiliare si dovada de comunicare a acesteia catre debitor. La data de 07.01.2008 a solicitat executorului judecatoresc motivarea refuzului de a comunica si a indeplini restul actelor de executare solicitate prin adresa din data de 01.11.2007, insa intimatul nu a raspuns cererilor sale de comunicare a actelor de executare silita, nu a facut dovada indeplinirii actelor de executare silita pe care le-a solicitat si nu a motivat refuzul de executare.

Totodata, precizeaza contestatoarea, reprezinta datorie comuna debitul constatat prin titlu executoriu impotriva debitorului L.V. – obligatie  asumata de sot pentru indeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei, in sensul art. 32 lit. c C. fam. – si este nejustificata sistarea urmaririi silite a imobilului proprietate devalmasa pana la efectuarea partajului. Momentul incheierii contractului de telefonie mobila – 2002 este ulterior celui al incheierii casatoriei – 2000, astfel incat contravaloarea serviciilor de telefonie mobila contractate de catre unul dintre soti si prestate de catre societatea contestatoare constituie datorie comuna, telefonul mobil reprezentand neindoielnic o nevoie obisnuita.

[...]

In ceea ce priveste cererea promovata in contradictoriu cu intimatii L.V. si L.V.S., [...] are calitatea procesuala pasiva in raportul juridic procesual civil acea persoana careia ii incumba obligatia dedusa judecatii.

Cu exceptia capatului de cerere vizand cheltuielile de judecata, care este unul accesoriu, toate celelalte trei capete de cerere vizeaza exclusiv obligatii ale intimatului BEJ Corbu Vasile, iar motivarea contestatoarei atat in fapt cat si in drept are in vedere raporturile sale cu acest intimat, nu si cu debitorul.

Cu exceptia situatiilor special reglementate de lege, nu se poate sustine chemarea in judecata a unei persoane numai pentru ca hotararea judecatoreasca prin care instanta a solutionat un raport juridic intre terti sa ii fie opozabila, principiul fundamental al efectelor hotararii judecatoresti fiind cel al relativitatii.Pentru aceste considerente, instanta va respinge cererea contestatoarei promovata in contradoctoriu cu intimatii Lungu Vasile si Lungu Valentina Sonia.

In ceea ce priveste cererea constestatoarei promovata in contradictoriu cu intimatul BEJ Corbu Vasile, [...] potrivit prevederilor art. 399 alin. 1 teza a II-a C.proc.civ. se poate face contestatie la executare si in cazul in care organul executare refuza sa inceapa executarea silita sau sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege. Potrivit prev art. 373/1 alin. 2 c.proc.civ. executorul judecatoresc este obligat sa staruie, prin toate mijloacele admise de lege pentru realizarea integrala si cu celeritate a obligatiei prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea legii, a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

 Potrivit art. 2 alin. 1 raportat la art. 6 din Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti, executorii judecatoresti sunt investiti sa indeplineasca un serviciu de interes public si nu pot refuza indeplinirea unui act dat in competenta lor, decat in cazurile si in conditiile stabilite de lege.

Instanta retine ca, potrivit adresei S.F.P.L.Pascani nr. ../.2008, debitorul L.V. figureaza cu bunuri mobile impozabile si care pot fi executate silit in vederea indestularii creantei contestatoarei.

Pe cale de consecinta, instanta va admite primul capat din cererea contestatoarei si, in consecinta, va obliga intimatul BEJ sa continue procedura ce executare silita in dosarul nr. ./2006, avand ca obiect  sentinta civila nr. ../2005 pronuntata de Judecatoria C privind pe debitorul L.V..

Instanta de judecata nu este competenta sa stabileasca demersurile pe care va trebui ca executorul judecatoresc sa le intreprinda pentru a pune in executare titlul executoriu, competenta instantei de judecata fiind limitata la a verifica, din punct de vedere al legalitatii, actele executorilor judecatoresti, in conditiile art. 399 alin. 1 teza a II-a C.proc.civ. raportat la art. 57 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti.

Pe de alta parte, potrivit art. 59 din acelasi act normativ, din punct de vedere profesional, atributiile de control revin altor institutii, iar dispoz. art. 371/7 alin. 1 C.proc.civ. confera chiar partilor implicate in procedura de executare silita posibilitatea de a decide efectuarea unui act al unei activitati care intereseaza executarea silita, initiativa care trebuie sa fie insotita de avansarea cheltuielilor necesare in acest scop.

Instanta va respinge capatul din cererea contestatoarei referitor la obligarea intimatului să îi comunice copii ale actelor de executare îndeplinite (procese-verbale în care acestea s-au concretizat), întrucât contestatoarea nu a făcut dovada că ar fi avansat cheltuielile necesare eliberării actelor solicitate intimatului. Or potrivit dispoziţiilor art. 371/7 alin. 1 C.proc.civ. partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor.

Instanta va respinge capatul din cererea contestatoarei referitor la obligarea intimatului la plata unei amenzi judiciare, in temeiul art. 404 alin. 1/1 C.porc.civ., avand in vedere ca, desi intimatul nu a continuat executarea silita, nu se poate retine ca a actionat cu rea-credinta, astfel ca pentru a sanctiona o astfel de conduita se impune amendarea.