Conditiile în care poate interveni aprobarea tacita, în întelesul dispozitiilor oug nr. 27/2003

Sentinţă comercială 444 din 09.06.2009


 Conditiile în care poate interveni aprobarea tacita, în întelesul dispozitiilor OUG nr. 27/2003

 

 Prin sentinta nr. 444/CA/09.06.2009 pronuntata de Tribunalului Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost respinsa ca nefondata cererea formulata de catre reclamanta SC TCM SRL, în contradictoriu cu pârâtul PMB, cerere prin care reclamanta solicitase sa se constate aprobarea tacita cu privire la cererea de emitere a autorizatiei de construire a unei mansarde pe terasa scarii B din strada T. nr. 4, localitatea B. si sa fie obligat pârâtul la eliberarea autorizatiei de construire

 Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Iasi a retinut urmatoarele:

 Actiunea reclamantei îsi are fundamentul legal în dispozitiile O.U.G. nr. 27/2003,prin care este reglementata procedura aprobarii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a  autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice.

În esenta, reclamanta sustine ca a formulat o cerere de emitere a autorizatiei de construire la data de 05.12.2007, privind o mansarda pe terasa scarii B din strada T. nr. 4, localitatea B. si, desi documentatia a fost completata înca din cursul lunii aprilie 2008, nici pâna în prezent nu i s-a eliberat autorizatia.

Tribunalul apreciaza ca, în speta, nu sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate a cererii introduse de catre reclamanta în baza art. 10 din O.U.G. nr. 27/2003.

În primul rând, reclamanta nu a respectat cerinta de a anexa actiunii sale întreaga documentatie depusa  la autoritatea administratiei publice pârâte, asa cum stipuleaza aliniatul 1 al art. 10 din O.U.G. nr. 27/2003.

Tribunalul i-a pus în vedere sa depuna la dosar copia cererii de autorizare, cu  numarul si data înregistrarii la pârât si documentatia aferenta, iar reclamanta a ignorat aceasta solicitare.

Scopul depunerii la dosar a documentatiei aferente cererii de autorizare este tocmai acela de a da posibilitatea instantei de judecata de a verifica existenta tuturor  documentelor necesare si conformitatea acestora cu legea,din moment ce revine instantei sarcina de a pronunta o hotarâre prin care sa oblige autoritatea administratiei publice locale sa elibereze documentul oficial doar dupa ce se constata îndeplinirea conditiilor prevazute de O.U.G. nr. 27/2003.

Iar una dintre aceste conditii este cea prevazuta la art. 6 alin 3 din aceeasi ordonanta, conform careia, solicitantul autorizatiei depune, odata cu cererea, documentatia completa, întocmita potrivit prevederilor legale care reglementeaza procedura de autorizare respectiva. Cu atât mai mult se impunea ca reclamanta sa depuna documentatia integrala cu cât, chiar prin motivele cererii de chemare în judecata, aceasta a recunoscut ca, initial, înscrisurile depuse la autoritatea pârâta nu au fost complete si a existat un dialog între parti pe aceasta tema.

În al doilea rând, tribunalul constata ca pârâtul PMB a raspuns reclamantei în termenul prevazut de lege, împrejurare ce este calificata de art. 10 alin 2 din .OU.G. nr. 27/2003 ca reprezentând o aparare pertinenta din partea autoritatii publice.

Cererea de autorizare invocata de catre reclamanta în prezenta cauza a fost înregistrata la PMB sub nr. 27300/05.12.2007 având drept solicitanti SC " TCM SRL Iasi si SC EE SRL.

În termenul de 30 de zile, stipulat la art. 6 alin 2 din O.U.G. nr. 27/2003, pârâtul a comunicat în scris solicitantilor raspunsul sau, având nr. 27300/25.12.2007, la cererea din 05.12.2007, din care reiese ca a  cerut acestora din urma sa completeze documentatia  cu decizia  comitetului executiv al asociatiei de proprietari, cu piese scrise si  desenate pentru reabilitarea termica si refacerea fatadei conform certificatului de urbanism nr. 1198/2007, cu normele si  semnaturile tuturor proiectantilor, precum si sa probeze îndeplinirea unor normative si  exigente specifice.

Reclamanta nu a demonstrat în nici un mod ca ar fi transmis autoritatii administrative aceste documente.

În consecinta, constatând existenta raspunsului autoritatii pârâte, în temeiul art. 11 alin 1 din O.U.G. nr. 27/2003, instanta a respins cererea reclamantei.