Insolvenţă. Cerere de ridicare a măsurii suspendării formulată de creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipotecă, gaj sau altor garanţii reale mobiliare. Îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate prev. de art. 39 din Legea nr. 85/2006.

Sentinţă civilă 867 din 12.09.2013


 In drept, potrivit disp.art.39 al.1 din legea 85/2006 creditorul titular al unei creanţe garantate cu ipotecă, gaj sau altă garanţie reală mobiliară ori drept de retenţie de orice fel poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării prevăzute la art. 36 cu privire la creanţa sa şi valorificarea imediată, în cadrul procedurii, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 116 - 118 şi cu condiţia achitării din preţ a cheltuielilor prevăzute la art. 121 alin. (1) pct. 1, a bunului asupra căruia poartă garanţia sau dreptul de retenţie, în una dintre următoarele situaţii:

 A. atunci când valoarea obiectului garanţiei, determinată de un evaluator conform standardelor internaţionale de evaluare, este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanţelor şi a părţilor de creanţe garantate cu acel obiect:

a) obiectul garanţiei nu prezintă o importanţă determinantă pentru reuşita planului de reorganizare propus;

b) obiectul garanţiei face parte dintr-un ansamblu funcţional, iar prin desprinderea şi vânzarea lui separată, valoarea bunurilor rămase nu se diminuează.

Cererea creditoarei se încadrează in aceasta prima ipoteza prevăzuta de lege, fiind îndeplinite condițiile textului.

Astfel, din înscrisurile depuse la dosar rezulta fără îndoiala ca BANCA este un creditor titular al unei creanțe garantate cu ipoteca. Cerința ca valoarea bunului cu care s-a garantat sa fie egala sau mai mica decât creanța pentru care s-a constituit garanția este, de asemenea îndeplinita. In speța, bunul cu care s-a garantat împrumutul acordat, de 4.500.000 lei,  consta intr-o suma de bani ce constituie un depozit colateral in suma de 900.000 lei. Având in vedere natura bunului ce face obiectul garanției – o suma de bani -, in cauza nu se pune problema evaluării sale de către un evaluator, conform standardelor internaționale de evaluare.

De asemenea, sunt îndeplinite si condițiile prev. la lit.b si c întrucât nu se poate considera ca o suma de bani face parte dintr-un ansamblu funcțional, iar prin desprinderea si valorificarea lui separata se diminuează valoarea bunurilor ramase. Tot astfel nu se poate aprecia ca aceasta suma de bani ar avea o importanta determinanta pentru reușita planului de reorganizare.

Debitoarea si-a manifestat intenția de reorganizare însa, odată cu constituirea acestei garanții in favoarea creditoarei, sub forma unui depozit colateral, a acceptat ca nu are nicio posibilitate de a dispune de acești bani pana la rambursarea creditului.

Potrivit contractului de ipoteca, banca a primit un mandat necondiționat si irevocabil pentru a debita automat contul de depozit colateral, aceasta având control direct asupra contului (art.5) . De asemenea, debitoarea s-a obligat in mod valabil in sensul ca sumele depuse in acest cont sa nu constituie obiectul niciunui tranzacții pana la rambursarea integrala a creditului. A mai declarat, pe proprie răspundere, ca aceste sume nu sunt afectate pentru garantarea altor obligații prezente sau viitoare.

In aceste condiții, orice posibilitate ca debitoarea sa folosească suma de 900.000 lei pentru a asigura reușita planului sau de reorganizare, sau in orice alt scop decât cel declarat in contractul de ipoteca este exclusa.