Somatie de plata. Prescrierea dreptului material la actiune.

Sentinţă civilă 2342 din 09.11.2009


SENTINTA CIVILA NR.2342/2009

Sedinta publica din data de 9 noiembrie 2009

Presedinte : ...

Grefier : ...

 

Asupra cauzei de fata, constata ca prin cererea înregistrata la aceasta instanta la data de 29.10.2009, legal timbrata, creditoarea A.S.,,Silvocinegetica Zarandul,, cu sediul in T., nr., jud.Arad, cu sediul procesual ales in B., b-dul P., nr.1,et.4,sector 6, la sediul SC,,U.,, SRL, a solicitat  in contradictoriu cu debitoarea SC,,Jean Trans Company,, SRL, cu sediul în I., str. S.M., nr.31 A , jud. Arad emiterea ordonantei care sa contina somatia de plata precum si a termenului de plata, privind creanta de 7828,23 lei, cu titlu de debit principal plus penalitati de 0,15% zi de la scadenta obligatiei de plata pina la dat achitarii efective si integrale a debitului ramas.

Cu obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata.

A motivat în fapt prin aceea ca, în baza relatiilor comerciale desfasurate intre parti, prin încheierea contractului de vânzare cumparare nr.41/7.10.2005 au fost emise in sarcina debitoarei facturi fiscale neonorate pina in prezent.

În drept s-au invocat prevederile OG nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata si art.274 c.pr.civ.

Debitoarea nu a depus întâmpinare si nu a formulat cereri.

Pentru solutionarea cauzei s-au depus la dosar : dovada achitare taxa judiciara fila 4, contract de v/c nr.41/2005, fila 5, facturi fiscale filele 8,9 dosar, astfel ca, examinând cererea creditoarei pe baza acestor probe precum si a dispozitiilor legale aplicabile, fata de exceptia invocata din oficiu instanta retine in fapt urmatoarele?

Intre creditoarea A.S.,,Silvocinegetica Zarandul,, cu sediul in T., si debitoarea SC,, Jean Trans Company,, SRL, cu sediul în I., a fost încheiat contractul de vânzare cumparare nr.41/7.10.2005, având ca obiect vânzarea cumpararea de masa lemnoasa pe picior.

Urmare a acestui contract, creditoarea a emis factura nr.1785592/23.02.2006, respectiv nr.1783662/03.10.2006, filele 8,9 dosar in copii, a caror contravaloare nu a fost achitata.

Potrivit prevederilor art.1, art.3 alin.1 din Decretul nr.167/1958 ,, dreptul la actiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege. Termenul prescriptiei este de 3 ani.,,

Ori, dupa cum se observa in speta, dreptul material la actiune a luat nastere la data de 23.02.2006, respectiv 03.10.2006,  data de la care a început termenul  general de prescriptie , respectiv de trei ani.

In acest sens, se observa ca, actiunea creditoarei a fost depusa dupa împlinirea acestui termen, respectiv  abia la data de 27.10.2009, fiind expediata prin serviciul Posta Româna, OP 1 Bucuresti, la aceiasi data ,fila 9 dosar.

Prin urmare, vazând in drept dispozitiile art.1, 3 ,7 si 18 din Decretul nr.167/1958 ,urmeaza a se admite exceptia invocata din oficiu, astfel ca, vazând si disp. OG nr.5/2001 modificata,  instanta va respinge cererea creditoarei, ca prescrisa.

Vazând ca debitoarea nu a solicitat cheltuieli de judecata, în drept disp. art.274 cod procedura civila, ne se vor acorda.