Contestaţie la executare

Hotărâre 411 din 15.03.2012


CONTESTATIE LA EXECUTARE Dosar nr.397/237/2012 SC nr.411/15.03.2012

Contestatorul H.I.C. a solicitat în contradictoriu cu intimata AFPO GH, admiterea contestatiei, anularea formelor de executare, modificarea titlului executoriu prin anularea amenzii în cuantum de 2000 lei, reprezentând amenzile aplicate prin Încheierile de sedinta din data de 06.06.2011 în dosarele 5506/314/2010 si respectiv 5784/314/2010.

Instanta a retinut : contestatorul a solicitat prin cererea sa anularea formelor de executare, modificarea titlului executoriu prin anularea amenzilor judiciare în cuantum de 1000 lei fiecare, reprezentând amenzile aplicate prin Încheierile de sedinta din data de 06.06.2011 în cauzele penale 5506/314/2010 si respectiv 5784/314/2010 ale Judecatoriei Suceava. Aceste amenzi au fost puse în executare de Judecatoria Suceava. Potrivit art. 464 C.p.pen. contestatia contra executarii amenzilor judiciare se solutioneaza de catre instanta care le-a pus în executare. Având in vedere norma legala imperativa mentionata care reglementeaza un caz de competenta materiala, de la care nu sunt permise derogari, vazând si dispozitiile art. 159 alin.1 pct. 2 Cod procedura civila, potrivit cu care necompetenta este de ordine publica atunci când pricina este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot înlatura, instanta a admis exceptia de necompetenta materiala si, în temeiul art. 158 alin. 3 Cod procedura civila, a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Suceava.