Lipsa poliţei de asigurare rca, Obligarea Fondului de protecţie al victimelor străzii la plata despăgubirilor în calitate de garant.

Sentinţă civilă 133/2013 din 13.02.2013


Dreptul de regres al Fondului de protecţie al victimelor străzii contra conducătorului auto, vinovat de producerea prejudiciului

Prin Sentinţa civilă nr.133/2013 pronunţată de Judecătoria Lipova, s-a admis acţiunea civilă exercitată de reclamantul Fondul de protecţie al victimelor străzii în contradictoriu cu pârâtul A.C, având ca obiect pretenţii.

 A fost obligat pârâtul să ramburseze reclamantului suma de 32.923,11 lei.

 A fost obligat pârâtul la plata dobânzii penalizatoare aferente, calculată începând cu data plăţii despăgubirilor şi până la achitarea integrală a debitului.

A fost obligat pârâtul să plătească reclamantului suma de 1932,9 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut în fapt următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lipova la data de 24 ianuarie 2013, reclamantul FONDUL DE PROTECŢIE AL VICTIMELOR STRĂZII BUCUREŞTI în contradictoriu cu pârâtul A.C., a solicitat instanţei ca, în urma administrării probatoriului să fie obligat pârâtul să ramburseze suma de 32.923,11 lei, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată şi la plata dobânzii penalizatoare aferente, calculată începând cu data plăţii despăgubirilor şi până la achitarea integrală a debitului.

Suma de 32.923,11 lei a cărei rambursare o solicită se compune din:

-22.923,11 Lei, despăgubiri achitate de reclamant către B.A.A. în baza Sentinţei penale nr. 1042/23.07.2012 a Judecătorlei Deva, din care 2.923,11 lei daune materiale şi 20.000 de lei daune morale; 

-10.000 lei, despăgubiri achitate de reclamant către B.A.C. în baza Sentinţei penale nr. 1042/23.07.2012 a Judecătoriei Deva, reprezentând daune morale.

 S-a arătat că în data de 30.05.2010 numitul A.C. a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare … şi a produs un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a numiţilor B.A.C. şi B.A.A.

Inculpatul A.C. a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de vătămare din culpă. In cadrul procesului penal, s-au constituit părţi civile pentru prejudiciul moral şi material suferit, B.A.C. şi B.A.A.

Ulterior producerii accidentului, inculpatul (pârâtul din prezenta acţiune) nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de acesta, situaţie în care, conform prevederilor art.25Al din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 şi 11 din Ordinul CSA nr. 1/2008, Fondul de protecţie a victimelor străzii a fost introdus în cauza penală pentru a garanta plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate

In baza Sentinţei penale nr. 1042/23.07.2012 a Judecătoriei Deva, a fost stabilită vinovăţia inculpatului, iar Fondul a fost obligat în solidar cu acesta, la plata de despăgubiri în favoarea părţilor civile B.A.C. şi B.A.A.

In data de 27.11.2012 numiţii B.A.C. şi B.A.A prin avocat, au înaintat către Fondul de protecţie a victimelor străzii o cerere prin care solicită plata despăgubirilor stabilite în favoarea lor prin hotărârile judecătoreşti anterior menţionate, iar în urma solicitării primite, Fondul de protecţie a victimelor străzii, în data 07.12.2012 a achitat suma de 32.923,11 lei, din care 22.923,11 lei către partea civilă B.A.A. cu titlu de despăgubiri materiale şi morale; către partea civilă B.A.C. suma de 10.000 lei reprezentând plata pentru daune morale.

Reclamantul a arătat că în virtutea prevederilor art.25 ind. 1 pct.12 din Legea nr.32/2000, „Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond".

Conform  prevederilor art. 25 ind. 1 pct.15 din Legea nr.32/2000 „în vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul. "

Totodată, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008, „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.'"

În drept, cererea este motivată pe prevederile art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor : 109 C.proc.civ., art. 998-999 Cod Civil, art. 13 din Ordinul 1/2008 al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor F.P.V.S.

Pârâtul, deşi legal citat, nu s-a prezentat la instanţă şi nici nu a formulat apărări în scris.

Din probele administrate în cauză, instanţa a reţinut în fapt următoarele:

 În data de 30.05.2010 numitul A.C. a condus autovehiculul cu nr. de înmatriculare ….. şi a produs un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat vătămarea corporală a numiţilor B.A.C. şi  B.A.A.

Constituirea de parte civilă în cadrul procesului penal.

Inculpatul A.C. a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de vătămare din culpă. In cadrul procesului penal, s-au constituit părţi civile pentru prejudiciul moral şi material suferit, B.A.C. şi B.A.A.

Lipsa poliţei de asigurare RCA. Obligarea Fondului la plata despăgubirilor în calitate de garant.

Ulterior producerii accidentului, inculpatul (pârâtul din prezenta acţiune) nu a făcut dovada valabilităţii unei poliţe de asigurare RCA pentru autovehiculul condus de acesta, situaţie în care, conform prevederilor art.25Al din Legea nr.32/2000 şi ale art.3 şi 11 din Ordinul CSA nr. 1/2008, Fondul de protecţie a victimelor străzii a fost introdus în cauza penală pentru a garanta plata despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate

Soluţionarea laturii civile în cadrul procesului penal.

In baza sentinţei penale nr. 1042/23.07.2012 a Judecătoriei Deva, a fost stabilită vinovăţia inculpatului, iar Fondul de protecţie a victimelor străzii a fost obligat în solidar cu acesta, la plata de despăgubiri în favoarea părţilor civile B.A.C. şi B.A.A.

Plata despăgubirilor.

In data de 27.11.2012 numiţii B.A.C. şi B.A.A. prin avocat, au înaintat către Fondul de protecţie a victimelor străzii, o cerere prin care solicită plata despăgubirilor stabilite în favoarea lor prin hotărârile judecătoreşti anterior menţionate.

În urma solicitării primite, Fondul de protecţie al victimelor străzii, în data 07.12.2012 a achitat suma de 32.923,11 lei, din care 22.923,11 lei către partea civilă B.A.A. cu titlu de despăgubiri materiale şi morale, iar către partea civilă B.A.C. suma de 10.000 lei reprezentând plata pentru daune morale.

Dreptul de regres al Fondului de protecţie a victimelor străzii contra conducătorului auto, vinovat pentru producerea prejudiciului.

In virtutea prevederilor art.25 ind. 1 pct.12 din Legea nr.32/2000, „Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile ,, plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond".

Conform  prevederilor art. 25 ind. 1 pct.15 din Legea nr.32/2000 „în vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul. "

Totodată, conform prevederilor art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008, „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii.'"

Astfel, în aplicarea dispoziţiilor legale anterior citate, instanţele care au soluţionat latura civilă în cadrul procesului penal au obligat inculpatul  ( pârâtul din prezenta acţiune ) în solidar cu Fondul de protecţie al victimelor străzii la plata despăgubirilor către partea civilă.

Faţă de cele reţinute, în temeiul dispoziţiilor art. 251 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor : 109 C.proc.civ., art. 998-999 Cod Civil, art. 13 din Ordinul 1/2008 al Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor F.P.V.S., a fost admisă acţiunea reclamantului Fondul de protecţie al victimelor străzii în contradictoriu cu pârâtul A.C.