Plângere contraventionala. Lipsa semnaturii unuia dintre agentii constatator. Nelegalitate proces verbal de stabilire a contraventiei

Sentinţă civilă 12471 din 21.10.2013


Contraventii

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 12.04.2013, sub numarul 10220/212/2013 petentul S.C. EFG S.R.L.-D a formulat plângere contraventionala împotriva procesului – verbal de contraventie seria H nr. 0401872 întocmit la data de 30.03.2013, de intimatul COMISARIATUL GENERAL AL GARZII FINANCIARE, solicitând în principal anularea acestuia si în subsidiar anularea în parte a procesului-verbal cu consecinta exonerarii de la aplicarea sanctiunii complementare constând în suspendarea activitatii pe o perioada de 3luni, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea plângerii, petentul a aratat ca procesul-verbal a fost încheiat cu încalcarea prevederilor art. 17 si art. 19 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, nefiind semnat de ambii agenti constatatori pe fiecare pagina (pe cea de-a doua pagina lipsesc semnaturile ambilor agenti constatatori, iar pe prima pagina este aplicata numai o singura semnatura ce apartine doar unuia dintre agenti).

Petenta a aratat de asemenea ca fapta contraventionala nu exista, întrucât suma de bani pe care agentii constatatori au gasit-o provenea din soldul înregistrat în contabilitate pentru ziua precedenta celei în care s-a efectuat controlul.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile O.U.G. nr. 28/1999 si ale O.G. nr. 2/2001.

În probatiune, petentul a solicitat încuviintarea probei cu înscrisuri, atasând plângerii contraventionale procesul-verbal contestat, registrul de casa aferent zilelor de 29.03.2013 si 30.03.2013, raportul zilnic emis de casa de marcat aferent zilei de 30.03.2013 si registrul de control.

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiata. În probatiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, atasând întâmpinarii nota explicativa din 30.03.2013 si raportul X al AMEF si monetarul întocmit la data de 30.03.2013.

În probatiune, instanta a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei. 

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul – verbal de contraventie seria H nr. (…)/30.03.2013 petentul S.C. EFG S.R.L.-D a fost sanctionat cu masura principala a avertismentului si masura complementara constând în suspendarea activitatii pe o perioada de 3 luni, în temeiul dispozitiilor art. 10 lit. b) din O.U.G. nr. 28/1999, retinându-se în sarcina sa faptul ca în urma controlului efectuat la punctul de lucru al societatii din mun Constanta, bld. (…), în unitate a fost identificata suma de 194 lei pentru care nu au fost emise bonuri fiscale.

Analizând actul de constatare a contraventie sub aspectul legalitatii sale, instanta constata ca procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la continut, prevazute de art. art.17 din  O.G. nr. 2/2001, referitoare la semnatura agentului constatator.

Potrivit art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, „Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savârsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.”

Astfel, lipsa semnaturii agentului constatator din cuprinsul procesului-verbal de contraventie atrage nulitatea procesului verbal, nulitate care poate fi constatata si din oficiu.

Analizând procesul verbal contestat, instanta constata ca acesta a fost întocmit de doi agenti constatatori si contine 2 pagini, pe prima pagina fiind descrisa fapta contraventionala si aplicata sanctiunea contraventionala principala a avertismentului, iar pe a doua pagina a fost aplicata masura complementara constând în suspendarea activitatii pe o perioada de 3 luni si de asemenea masura confiscarii sumei de 194 lei pentru care petenta nu ar fi emis bonuri fiscale.

În ceea ce priveste semnatura existenta pe prima pagina, instanta nu poate stabili cu certitudine daca aceasta apartine unui singur agent constatator sau în fapt sunt doua semnaturi, însa pe a doua pagina a procesului – verbal lipsesc semnaturile ambilor comisari, existând doar semnatura reprezentantului societatii si stampila acesteia.

În aceasta situatie, instanta retine ca procesul-verbal de contraventie trebuie analizat în ansamblul sau, întrucât sanctiunile aplicate pe pagina a doua sunt consecinta faptei contraventionale descrise pe prima pagina.

Or, în contextul în care agentii constatatori nu si-au însusit prin semnatura sanctiunile aplicate, instanta constata ca sanctiunea care intervine este anularea procesului-verbal în ansamblul sau, dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001 fiind exprese si nulitatea nu este conditionata de existenta unei vatamari produse petentului.

Retinând ca, în cauza, procesul verbal contestat este lovit de nulitate absoluta, instanta, în temeiul art. 17 din O.G. nr.2/2001, va admite plângerea formulata de petenta si va anula procesul verbal contestat.

Fiind în culpa procesuala, în temeiul art. 453 C.proc.civ., intimatul va fi obligat la plata catre petent a sumei de 1612 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.