Plângere contravenţională - conflict de competenţă prin raportare la locul constatării faptei în cazul producerii unui accident rutier

Sentinţă civilă 5417 din 23.03.2015


INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la data de 03.06.2014, sub nr. 16632/212/2014, petentul O.C. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC, nr. 3143653, încheiat la data de 19.05.2014, solicitând anularea acestuia ca netemeinic şi exonerarea sa de la plata amenzii aplicate.

În motivarea plângerii contravenţionale, petentul a arătat că la data de 19.05.2014, circulând cu autoturismul marca VW Golf pe Bdul Buzeşti înspre Piaţa Victoriei a fost lovit de o autospecială marca Dacia Logan aparţinând poliţiei rutiere. După producerea accidentului s-a deplasat la sediul poliţiei rutiere unde i-a fost comunicat de un agent constatator că va fi sancţionat contravenţional.

Prin Sentinţa nr. 11167/28.10.2014 Judecătoria Constanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale invocată din oficiu şi a dispus declinarea dosarului spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. În considerentele sentinţei instanţa a reţinut că în conformitate cu art.32 alin.1 din OG 2/2001 plângerea se soluţionează de instanţa în circumscripţia căreia a fost săvârşită contravenţia iar locul săvârşirii este în Bucureşti, intersecţia Berzei cu str. Polizu.

Prin Sentinţa Civilă nr. 18937/11.12.2014, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti  a admis excepţia necompetenţei teritoriale invocată din oficiu şi a dispus declinarea dosarului spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. În considerentele sentinţei instanţa a reţinut că în conformitate cu art.32 alin.1 din OG 2/2001 plângerea se depune la instanţa în a cărei rază de competenţă a fost săvârşită fapta iar locul săvârşirii este în Bucureşti, intersecţia Berzei cu str. Polizu situată în sector 1 iar nu în sector 3.

La termenul din data de 23.03.2015, în temeiul art.131 Cod. Proc. Civ instanţa a invocat din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr. 3143653, încheiat la data de 19.05.2014, petentul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea prevederilor art. 59 din OUG 195/2002 respectiv în intersecţii, conducătorii vehiculelor care virează spre stânga sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă.

Instanţa constată că actul normativ care prevede contravenţia conţine norme speciale de competenţă în ceea ce priveşte contestarea procesului-verbal de contravenţie.

Conform art.118 alin.1 din OUG 195/2002 împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta.

Din cuprinsul plângerii, cât şi din cel al întâmpinării rezultă faptul că cei implicaţi în producerea accidentului s-au deplasat la sediul poliţiei rutiere, în Bucureşti, sector 3, unde, pe baza declaraţiilor şi schiţelor efectuate, agentul constatator a aplicat sancţiunea contravenţională petentului. Instanţa constată aşadar că locul constatării faptei este la sediul poliţiei rutiere, agentul constatator aplicând sancţiunea, nu pe baza celor constatate personal la locul săvârşirii faptei ci pe baza declaraţiilor date de cei implicaţi în evenimentul rutier.

Având în vedere considerentele ce preced, instanţa apreciază că este competentă a soluţiona prezenta cauză Judecătoria Sectorului 3, instanţă determinată în conformitate cu prevederile art.118 alin.1 din OUG 195/2002, aplicabile prezentei cauze la data sesizării instanţei, sens în care urmează a admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi a declina cauza Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Având în vedere că, prin Sentinţa Civilă nr. 18937/11.12.2014, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a dispus declinarea dosarului spre soluţionare Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, în baza art. 133 alin.2 din Cod. Proc. Civ. instanţa constată ivit conflictul negativ de competenţă şi în temeiul art. 134 din acelaşi act normativ cauza urmează a fi trimisă Tribunalului Bucureşti în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, invocată din oficiu.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe petentul O.C. cu domiciliul în …, împotriva intimatei DGPMB BR cu sediul în Bucureşti,  str. Logofat Udrişte, nr. 9-15, sector 3, Bucureşti  în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.

Constată ivit conflictul negativ de competenţă între Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

Trimite dosarul Tribunalului Bucureşti în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23.03.2015.

Domenii speta