Arestare preventivă. conflict de interese. abuz în serviciu. fals intelectual. instigare la fals intelectual. instigare la abuz în serviciu. instigare la distrugere de înscrisuri. reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept.

Sentinţă penală 0 din 06.01.2015


Autor: OLTEANU SEBASTIAN

Obiect: prelungire arestare preventivă (art.234 NCPP)

Prin referatul nr. …/P/2014 din data de 05.01.2016, înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 05.01.2015 sub nr. …./281/2015, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a solicitat prelungirea duratei măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05.01.2015, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08.01.2015 şi până la 06.02.2015, inclusiv, a inculpatului L.F., fiul lui..., in prezent aflat in stare de arest preventiv in cadrul IPJ Prahova – Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Câmpina, cercetat pentru infracţiunile: conflict de interese - prev. de art.301 C.p., abuz în serviciu – prev. de art. 297 alin. 1 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 321 C.p., instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 C.p., instigare la distrugere de înscrisuri – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 259 C.p., şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 din Legea 46/2008 privind codul silvic.

În susţinerea propunerii, s-a arătat că în cauză se impune prelungirea arestului la domiciliu dispus faţă de inculpat pentru următoarele considerente:

Urmărirea penală  este în desfăşurare şi urmează a fi stabilită şi răspunderea altor participanţi la săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual, abuz în serviciu, tăiere şi sustragere ilegală de arbori. Din actele de urmărire penală există suspiciunea rezonabilă că la săvârşirea acestor infracţiuni au participat şi numiţii T.D. în calitate de inspector în cadrul I.T.R.S.V. .., D.C. în calitate de şef Ocol Silvic …, M.D. în calitate de inginer silvic în cadrul aceluiaşi ocol silvic.

Înlăuntrul perioadei în care inculpatul L.F. a fost arestat preventiv au fost dispuse  prin ordonanţe motivate, efectuarea mai multor expertize, respectiv, :

- o expertiză în domeniul silvic pentru a se stabili prejudiciul cauzat prin tăierea şi sustragerea celor 56 m3 de arbori puşi în valoare conform APV 3188/26.03.2014 şi de câte ori depăşeşte prejudiciul valoarea preţului mediu al unui m3 de masă lemnoasă, conform Ordinului valabil la momentul exploatării, dar şi prejudiciul cauzat prin tăierea şi sustragerea celor 10-15m3 de arbori tăiaţi fără a fi marcaţi şi de câte ori depăşeşte prejudiciul valoarea preţului mediu al unui m3 de masă lemnoasă, conform Ordinului valabil la momentul exploatării,  cu termen de finalizare 20.01.2015,

-  o expertiză în domeniul topografie, geodezie şi cadastru pentru a se determina dacă din măsurătorile conturului  UP I Păltiniş raportate la titlurile de proprietate emise precum şi a documentaţiei cadastrale, rezultă diferenţă de suprafaţă, cu termen de finalizare 20.01.2015 ;

-  o expertiză  în domeniul îmbunătăţirilor funciare pentru a stabili dacă tăierile abuzive din UP I Păltiniş, UA 171 precum şi lucrările de decopertare au determinat alunecările de teren din oraş …, cartier …, zona …,  cu termen de finalizare 30.01.2015.

La data de 12.12.2014, de către procurorul de caz s-a solicitat Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură – Direcţia Generală de Regim Silvic efectuarea unor verificări cu privire la legalitatea scoaterii din fondul forestier a suprafeţei de 3 ha reconstituită în mod ilegal suspectei M.S.Z., situată în UP I …, UA 171, suprafaţă ce a făcut obiectul contractului de pază încheiat cu Ocolul Silvic …, legalitatea constituirii nr. 671990 situată în UP I Păltiniş UA 171 cu un volum de 56 m3  pe o suprafaţă de 3 ha cu un număr de 436 arbori marcaţi conform APV nr. 3188 Acc. II, precum şi legalitatea valorificării materialului lemnos rezultat în urma punerii în valoare a masei lemnoase conform acestui APV şi a comercializării acestuia.

De asemenea, în această cauză penală au fost audiaţi martori, atât funcţionari publici din cadrul Primăriei oraşului … cât şi angajaţi ai S.C T.A. S.R.L, persoane care au participat la tăierile de arbori şi amenajarea drumului de acces către saivanul de animale ce aparţinea inculpatului L.F.

Cercetările ce se vor efectua în continuare vizează :

- audierea inculpaţilor ori de câte ori va fi necesară pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele;

- extinderea urmăririi penale cu privire la alte fapte şi alte persoane;

- audierea altor martori;

- confruntări;

- audierea persoanei vătămate.

La înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, se are în vedere natura  şi gravitatea infracţiunilor reţinute în sarcina inculpatului şi consecinţele acestora.

Privarea de libertate a inculpatului este considerata ca fiind necesară şi în condiţiile în care inculpatul L.F. a fost cercetat şi trimis în judecată pentru două infracţiuni de conflict de interese prin rechizitoriul …/P/2013 la data de 27.01.2014, pericolul social rezultând şi din comportamentul ulterior al inculpatului care a continuat să săvârşească fapte penale.

 Nu în ultimul rând, la aprecierea pericolului social se are în vedere şi calitatea acestuia, de edil la oraşului …. la data săvârşirii faptelor reţinute, obligat, în primul rând, să vegheze la respectarea ordinii de drept, poate să suscite în rândul comunităţii locale şi nu numai, o depreciere supra imaginii instituţiilor statului care trebuie să se bucure de încredere din partea cetăţenilor. În speţă, practic, printr-un arsenal de mijloace ilicite, inculpatul L.F. a profitat de funcţia publică deţinută pentru a beneficia de foloase materiale necuvenite.

Modul de săvârşire al faptelor prin determinarea şi antrenarea şi a altor funcţionari publici la săvârşirea faptelor creează suspiciunea rezonabilă că instituţiile statului pot deveni vulnerabile fără o reacţie eficientă din partea organelor judiciare.

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, se apreciază că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art.5 pct.1 lit. c din CEDO că inculpatul a săvârşit infracţiunile de : conflict de interese - prev. de art.301 C.p., abuz în serviciu – prev. de art. 297 alin. 1 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 321 C.p., instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 C.p., instigare la distrugere de înscrisuri – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 259 C.p., şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 din Legea 46/2008 privind codul silvic.

În raport cu prevederile art. 5 din CEDO, măsura lipsirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârşit o infracţiune sau există motive temeinice de a crede în posibilitatea săvârşirii de noi infracţiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, desfăşurarea în bune condiţii a procesului penal.

Din probatoriul administrat până în prezent se considera că este îndeplinită şi această condiţie necesară detenţiei preventive a inculpatului L.F.

Analizând actele şi lucrările dosarului , judecătorul de drepturi şi libertăţi constată şi reţine următoarele:

Prin Ordonanţa din data de 21.08.2014, s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiunile de conflict de interese şi abuz în serviciu, prevăzute de art. 301 Cod Penal şi art. 297 alin. 1 Cod Penal.

Prin ordonanţa din 29.09.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 321 C.p, art. 47 C.p. raportat la art. 108 din Codul Silvic - Legea 46/2008, art. 47 C.p. rap. la, art. 321 C.p, art. 47 C.p. rap. la art. 297 alin. 1 C.p şi art. 48 C.p. rap. la art. 321 C.p. şi continuarea urmăririi penale faţă de suspectul B.G.L. pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu - prev. de art. 297, alin. 1 C.p. şi fals intelectual – prev. de art. 321 C.p.

La data de 07.10.2014 s-a dispus faţă de inculpatul B.G.L. punerea în mişcare a acţiunii penale pentru infracţiunile reţinute în sarcina sa şi luarea faţă de acesta a măsurii controlului judiciar.

Prin ordonanţa din 07.10.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii P.V. şi P.N. pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu – prev. şi ped. de art. 297, alin1 C.p., instigare la fals intelectual – prev. de art. 47C.p., rap. la art. 321 C.p. şi instigare la abuz în serviciu – prev şi ped. de art. 47 C.p rap. la art. 297 C.p.

La data de 27.10.2014, prin ordonanţă s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspecţii Ş.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de - abuz în serviciu, fals intelectual, prev. de art. 297, alin 1 C.p, şi art. 321 C.p şi M.S.Z.  pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals intelectual - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 321 C.p.

Prin ordonanţa din 30.10.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul P.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere de înscrisuri – prev de art. 259, alin.1 C.p. şi complicitate la fals intelectual prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 321 C.p. şi faţă de suspectul P.N. pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune – prev. de art. 244, alin.2 C.p. şi uz de fals – prev. de art. 323 C.p.

La aceeaşi dată prin ordonanţa …./P/2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii P.V. şi P.N., pentru săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina lor şi menţionate mai sus, dispunându-se faţă de aceştia luarea măsurii controlului judiciar .

La data de 18.11.2014 prin ordonanţă s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspecţii N.C.P. pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu – prev. de art. 297 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la tăiere ilegală – prev. de art. 47 C.p rap. la art. 108 din Legea 46/2008 privind codul silvic şi B.M. pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu – prev. de art. 297 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la tăiere ilegală – prev. de art. 47 C.p rap. la art. 108 din Legea 46/2008 privind codul silvic.

La data de 24.11.2014 prin ordonanţa cu numărul ../P/2014 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul Ş.V. pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu – prev. de art. 297, alin.1 C.p şi fals intelectual prev. de art. 321 C.p, dispunându-se faţă de acesta luarea măsurii controlului judiciar.

La aceeaşi dată s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul P.N. pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 C.p., rap. la art. 297 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 rap. la art. 321 C.p..

Prin ordonanţa cu numărul 417/P/2014 din 24.11.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecta D.G. pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tăiere ilegală de arbori – prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 108 din Legea 46/2008 privind codul silvic.

La data de 02.12.2014 s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspectul P.R. pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere ilegală – prev. de art. 108 din Legea 46/2008 privind codul silvic.

La data de 04.12.2014, prin ordonanţa cu numărul …/P/2014 s-a dispus  extinderea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la sustragere ilegală de arbori – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 110 – din Legea  nr.46/2008 privind codul silvic şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 – din Legea 46/2008 privind codul silvic şi totodată efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul L.F., fiul lui …. pentru săvârşirii infracţiunilor de : conflict de interese - prev. de art.301 C.p., abuz în serviciu – prev. de art. 297 alin. 1 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 321 C.p., instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 C.p., instigare la distrugere de înscrisuri – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 259 C.p., instigare la tăiere ilegală de arbori – prev. de  art. 47 C.p. rap. la art. 108 – din Legea 46/2008 privind codul silvic, instigare la sustragere ilegală de arbori – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 110 –din Legea 46/2008 privind codul silvic şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 – din Legea 46/2008 privind codul silvic.

La data de 08.12.2014 s-a adus la cunoştinţa suspectului L.F. faptele reţinute în sarcina sa, precum şi drepturile şi obligaţiile pe care le are în această calitate.

Urmare audierii, faţă de suspectul L.F. s-a dispus prin ordonanţa cu numărul …/P/2014 măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 ore, începând cu data de 08.12.2014, ora 14.30 şi până la data de 09.12.2014, ora 14.30.

La data de 09.12.2014, prin ordonanţa cu numărul …/P/2014, faţă de inculpatul L.F. s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru faptele reţinute în sarcina sa, respectiv de : conflict de interese - prev. de art.301 C.p., abuz în serviciu – prev. de art. 297 alin. 1 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 321 C.p., instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 C.p., instigare la distrugere de înscrisuri – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 259 C.p., instigare la tăiere ilegală de arbori – prev. de  art. 47 C.p. rap. la art. 108 – din Legea 46/2008 privind codul silvic, instigare la sustragere ilegală de arbori – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 110 –din Legea 46/2008 privind codul silvic şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 – din Legea 46/2008 privind codul silvic.

La aceeaşi dată, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a solicitat arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 09.12.2014 şi până la data de 07.01.2014 inclusiv (durata reţinerii nu se deduce din durata arestării preventive potrivit art.226 alin. (2) din C. proc. pen..), a inculpatului L.F., fiul lui…, pentru comiterea infracţiunilor de : conflict de interese - prev. de art.301 C.p., abuz în serviciu – prev. de art. 297 alin. 1 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 321 C.p., instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 C.p., instigare la distrugere de înscrisuri – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 259 C.p., instigare la tăiere ilegală de arbori – prev. de  art. 47 C.p. rap. la art. 108 din Legea 46/2008 privind codul silvic, instigare la sustragere ilegală de arbori – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 110 din Legea 46/2008 privind codul silvic şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 din Legea 46/2008 privind codul silvic, deoarece din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârşit infracţiunile.

Prin încheierea  Judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Judecătoria Ploieşti din data de 09.12.2014  s-a dispus arestarea preventivă  a inculpatului L.F. pe o perioadă de 30 zile începând cu data de 09.12.2014 şi până la 07.01.2015, inclusiv, pentru comiterea infracţiunilor de: conflict de interese - prev. de art.301 C.p., abuz în serviciu – prev. de art. 297 alin. 1 C.p., fals intelectual – prev. de art. 321 C.p. şi instigare la fals intelectual – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 321 C.p., instigare la abuz în serviciu – prev. de art. 47 rap. la art. 297 alin. 1 C.p., instigare la distrugere de înscrisuri – prev. de art. 47 C.p. rap. la art. 259 C.p., şi reducerea suprafeţei fondului forestier fără drept – prev. de art. 106 din Legea 46/2008 privind codul silvic.

Analizând actele si lucrările dosarului, judecătorul de drepturi şi libertăţi constată, în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (1) şi art. 235 alin. (1) C. proc. pen., îndeplinirea condiţiilor legale pentru prelungirea măsurii arestării preventive a inculpatului L.F. pe durata solicitată de Ministerul Public, 30 de zile.

Inculpatul a fost arestat preventiv pentru o durată de 30 de zile prin încheierea nr. 96 din data de 9.12.2014 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti în temeiul prevederilor art. 202 alin 1 şi 3 si alin 4 lit e C. proc. pen.,  art 223 alin 1 lit b C pr pen şi art. 223  alin. (2) C. proc., judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus arestarea preventivă reţinând atât temeiul prevăzut de art. 223, alin. 1, lit. b – C.p.p. (inculpatul încearcă să influenţeze un alt participant la comiterea infracţiunii, un martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori să sustragă mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de comportament) cât şi temeiul prevăzut de art. 223, alin. 2, teza finală – Codul de procedură penală (prin analizarea tuturor condiţiilor prevăzute de art. 223, alin. 2 – C.p.p. s-a constatat că privarea de libertate a inculpatului este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică).

Conform art. 234 alin. (1) C. proc. pen., „arestarea preventivă a inculpatului poate fi prelungită, în cursul urmăririi penale, dacă temeiurile care au determinat arestarea iniţială impun în continuare privarea de libertate a inculpatului sau există temeiuri noi care justifică prelungirea măsurii”; alineatul al doilea al aceluiaşi articol menţionează că prelungirea arestării preventive se poate dispune numai la propunerea motivată a procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală.

Prelungirea măsurii arestării preventive dispuse faţă de inculpatul L.F. este motivată de faptul că urmărirea penală este în desfăşurare şi lăsarea inculpatului în libertate a inculpatului prezintă în continuare o stare de pericol pentru ordinea publică, iar complexitatea cauzei presupune efectuarea unor acte de urmărire penală complexe (în special un număr de 3 expertize tehnice judiciare de specialitate).

După cum se arată în referatul întocmit de către Ministerul Public, ulterior dispunerii măsurii arestării preventive au fost efectuate mai multe acte de urmărire penală:

- dispunerea unei expertize în domeniul silvic pentru a se stabili prejudiciul cauzat prin tăierea şi sustragerea celor 56 m3 de arbori puşi în valoare conform APV 3188/26.03.2014 şi de câte ori depăşeşte prejudiciul valoarea preţului mediu al unui m3 de masă lemnoasă, conform Ordinului valabil la momentul exploatării, dar şi prejudiciul cauzat prin tăierea şi sustragerea celor 10-15m3 de arbori tăiaţi fără a fi marcaţi şi de câte ori depăşeşte prejudiciul valoarea preţului mediu al unui m3 de masă lemnoasă, conform Ordinului valabil la momentul exploatării,  cu termen de finalizare 20.01.2015,

-  dispunerea unei expertize în domeniul topografie, geodezie şi cadastru pentru a se determina dacă din măsurătorile conturului  UP I …. raportate la titlurile de proprietate emise precum şi a documentaţiei cadastrale, rezultă diferenţă de suprafaţă, cu termen de finalizare 20.01.2015 ;

-  dispunerea unei expertize în domeniul îmbunătăţirilor funciare pentru a stabili dacă tăierile abuzive din UP I …, UA 171 precum şi lucrările de decopertare au determinat alunecările de teren din oraş …, cartier …., zona …,  cu termen de finalizare 30.01.2015.

-  la data de 12.12.2014 s-a solicitat Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură – Direcţia Generală de Regim Silvic efectuarea unor verificări cu privire la legalitatea scoaterii din fondul forestier a suprafeţei de 3 ha reconstituită în mod ilegal suspectei M.S.Z., situată în UP I .., UA 171, suprafaţă ce a făcut obiectul contractului de pază încheiat cu Ocolul Silvic …, legalitatea constituirii partizii nr. 671990 situată în UP I Păltiniş UA 171 cu un volum de 56 m3 pe o suprafaţă de 3 ha cu un număr de 436 arbori marcaţi conform APV nr. 3188 Acc. II, precum şi legalitatea valorificării materialului lemnos rezultat în urma punerii în valoare a masei lemnoase conform acestui APV şi a comercializării acestuia.

- au fost audiaţi martori, atât funcţionari publici din cadrul Primăriei oraşului … cât şi angajaţi ai SC T.A. SRL, persoane care au participat la tăierile de arbori şi amenajarea drumului de acces către saivanul de animale ce aparţinea inculpatului L.F..

Referitor la temeiul prevăzut de art. 223, alin. 1, lit. b – C.p.p., acesta subzistă întru totul, de la momentul luării măsurii arestării preventive şi până la momentul soluţionării prezentei cereri de prelungire situaţia rămânând neschimbată.

Inculpatul a încercat să influenţeze participanţi la săvârşirea faptei (suspecţi sau inculpaţi) şi martori, în vederea schimbării declaraţiilor; mai mult decât atât, prin prezentarea judecătorului de drepturi şi libertăţi a înscrisului sub semnătură privată intitulat convenţie de reziliere, datat 25 ianuarie 2014, inculpatul a încercat să inducă în eroare autorităţile judiciare privitor la raporturile juridice dintre acesta şi suspecta M.S.V..

Deşi inculpatul a declarat că acest înscris a fost încheiat la data de 25 ianuarie 2014 (la doar 4 zile de la încheierea actului notarial intitulat ,,Promisiune bilaterală de vânzare – cumpărare”), afirmaţiile inculpatului sunt contrazise de declaraţiile suspectei M.S.V. dar şi de faptul că a folosit o parte din terenul ce a făcut obiectul antecontractului şi ulterior datei de 25 ianuarie 2014 (până în luna mai 2014 conform declaraţiilor inculpatului).

Se reţine şi faptul că modul în care a acţionat inculpatul, primar al unui oraş şi absolvent al unei facultăţi de drept, de a rezilia printr-un înscris sub semnătură privată (care nu are nici măcar o dată certă) un antecontract încheiat în faţa notarului public, ridică serioase semne de întrebare asupra seriozităţii actului din data de 25 ianuarie 2014 şi conduce la concluzia că acest înscris este unul încheiat pro causa, având ca scop exclusiv sustragerea inculpatului de la răspundere penală.

Susţinerile inculpatului, prin apărător, în sensul că încheierea actului din data de 25 ianuarie 2014 reprezintă o desistare a inculpatului nu pot fi primite deoarece orice desistare a unui făptuitor presupune, în primul rând, o manifestare de voinţă reală şi nu una simulată.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi mai reţine şi faptul că atitudinea procesuală oscilantă a inculpatului (care în şedinţa din camera de consiliu din data de 06.01.2014 a declarat că se consideră parţial vinovat, după ce anterior se declarase nevinovat, vinovaţii principali, în opinia inculpatului, fiind alte persoane care au calitatea de suspect sau inculpat în cauză) reprezintă încă un argument în sensul subzistenţei temeiului prevăzut de art. 223, alin. 1, lit. b – C.p.p., existând riscul real ca, lăsat în libertate, inculpatul să încerce să influenţeze alţi participanţi la săvârşirea faptelor sau alţi martori.

Evident, inculpatul este prezumat nevinovat pe parcursul derulării întregului proces penal şi are dreptul de a nu da nici o declaraţie în faţa autorităţilor judiciare dar o atitudine oscilantă (din care rezultă, în mod logic, că cel puţin la un anumit moment a fost nesincer) este o situaţie care se interpretează în defavoarea acestuia.

Referitor la temeiul de arestare preventivă prevăzut de art. 223, alin. 2 – C.p.p., judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine faptul că la acest moment procesual starea de pericol pentru ordinea publică subzistă în continuare.

Inculpatul L.F., în calitatea de primar al oraşului … din judeţul .. si preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar s-a folosit de funcţie pentru a obţine foloase materiale (intrarea în posesia unui teren de 3 ha) dar si pentru determinarea altor persoane să săvârşească infracţiuni in vederea realizării acestui scop.

Starea de pericol pentru ordinea publică în cauză presupune o rezonanţă socială a unor fapte grave, atât în rândul comunităţii locale asupra căreia şi-a exercitat influenţa negativă, dar şi la nivelul întregii ordini sociale, într-un context în care imaginea instituţiilor statului este afectată de suspiciunile privind săvârşirea de fapte de genul celor reţinute in sarcina inculpatului, tot mai frecvente, în legătură cu care se aşteaptă o reacţie cât mai promptă şi eficientă a organelor judiciare. Bănuiala vizând săvârşirea infracţiunii de abuz in serviciu, implicând un edil al unei comunităţi importante, cu precădere prin natura relaţiilor socio-profesionale afectate, face ca lăsarea în libertate a inculpatului să constituie un pericol pentru ordinea publică.

În prezenta cauză, se constată că infracţiunile de care este acuzat inculpatul L.F. sunt în măsură să lezeze ordinea socială, respectul şi încrederea de care un primar trebuie să se bucure în faţa comunităţii şi a cetăţenilor, lipsa de respect şi de încredere a populaţiei în instituţiile statului cunoscând o creştere alarmantă pe fondul săvârşirii unor astfel de fapte.

 La analizarea pericolului pentru ordinea publică, instanţa trebuie să aibă în vedere gravitatea faptelor comise, pericolul social al acestora, împrejurările în care au fost comise, relaţiile sociale care au fost afectate, scopul urmărit de către inculpat, dar şi circumstanţele personale ale acestuia.

În opinia judecătorului de drepturi şi libertăţi lăsarea în libertate a inculpatului la acest moment ar putea genera o reacţie de neîncredere a societăţii la adresa autorităţilor chemate să înfăptuiască actul de justiţie.

Nu în ultimul rând, judecătorul de drepturi şi libertăţi reţine faptul că perioada de timp care a trecut de la momentul arestării preventive este una redusă, Ministerul Public a efectuat în toată această perioadă acte de urmărire penală, neputându-se invoca de către inculpat, în acord cu jurisprudenţa CEDO, depăşirea unui termen rezonabil, termen care ar putea pune în discuţie modificarea temeiurilor care au determinat arestarea preventivă.

Susţinerile apărării, formulate atât verbal cât şi în scris urmează a fi înlăturate în temeiul următoarelor considerente:

-critica privind inexistenţa temeiurilor de arestare este neîntemeiată deoarece temeiurile de arestare există şi au fost apreciate de magistraţii învestiţi cu soluţionarea propunerii de arestare preventivă, arestarea inculpatului fiind motivată. Argumentul că arestarea preventivă ar trebui să fie o excepţie şi nu o regulă este înlăturat tocmai de motivele prezentate mai sus, arestarea preventivă a inculpatului fiind într-adevăr o măsură excepţională justificată de circumstanţele complexe ale cauzei;

-critica privind inexistenţa temeiurilor noi de arestare urmează, de asemenea, a fi înlăturată deoarece pentru prelungirea arestării preventive condiţiile privind subzistenţa vechilor temeiuri şi apariţia noilor temeiuri sunt alternative;

-susţinerea în sensul că s-ar fi încălcat prezumţia de nevinovăţie este, de asemenea, neîntemeiată, judecătorii de drepturi şi libertăţi care s-au pronunţat asupra măsurii preventive evitând a face aprecieri care ţin de fondul cauzei;

-din perspectiva jurisprudenţei CEDO invocate de apărare apreciem că există dovezi suficiente că inculpatul, pus în libertate, ar putea împiedica înfăptuirea justiţiei, din acest punct de vedere exigenţele CEDO fiind satisfăcute. Mai mult decât atât, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a acceptat, în cauza Lettellier c. Franţei, că în circumstanţe excepţionale, prin gravitatea lor deosebită şi prin reacţia publicului la săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot să suscite o tulburare socială de natură să justifice detenţia înainte de proces, cel puţin pentru un timp;

-nu în ultimul rând referirile făcute la alţi inculpaţi, din alte cauze, cercetaţi în stare de libertate, urmează a fi considerate ca neavând legătură cu cauza, răspunderea penală şi luarea măsurilor preventive fiind personale şi nu colective.

Solicitarea subsidiară a apărării, în sensul prevederilor art. 237, alin. 2 – C.p.p. urmează a fi respinsă deoarece la acest moment procesual singura măsură preventivă aptă a satisface exigenţele desfăşurării urmăririi penale în bune condiţii este măsura arestării preventive, măsura arestului la domiciliu sau măsura preventivă a controlului judiciar nefiind justificate, în lumina celor învederate mai sus.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpatului:

- L.F. ,in prezent aflat in Arestul I.P.J. Prahova, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr…/DL/09.12.2014 emis în dosarul nr. ../281/2014

În baza art. 234 şi urm. C. proc. pen, prelungeşte durata măsurii arestării preventive dispuse prin încheierea nr. 96 din data de 09.12.2014 a Judecătoriei Ploieşti, a inculpatului:

- L.F. , in prezent aflat in Arestul I.P.J. Prahova, arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr. …/DL/09.12.2014 emis în dosarul nr. …./281/2014

pentru o durată de 30 zile, începând cu data de 08.01.2015 până la data de 06.02.2015 inclusiv.

Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la pronunţare.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.