Aplicarea legii penale mai favorabile

Sentinţă penală 37 din 06.05.2014


Aplicarea legii penale mai favorabile. Potrivit art. 5 Cod penal, în cazul în care  de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Prin decizia nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale s-a statuat că  aceste dispoziţii sunt constituţionale  în măsura în care nu permit  combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Este necesar, aşadar, a se proceda la compararea dispoziţiilor din legile penale , cu luarea în considerare a fiecărui element de determinare ( condiţii de incriminare , de tragere la răspundere penală şi de sancţionare )  şi cu privire la fiecare instituţie incidentă , iar mai apoi , o evaluare finală a acestora , în vederea  alegerii celei care, în concret, este mai favorabilă, în ansamblul său.

Prin sentinţa penală nr. 37 din 8 aprilie 2015 pronunţată de Tribunalul Vâlcea, secţia penală, în dosarul nr. 1369/90/2014, a fost respinsă  cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei  din infracţiunea prev. de art. 32 Cod penal rap. la art. 188 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 194 alin. 1 lit. e Cod penal formulată de inculpatul D.M. C. ,prin apărător.

În baza art. 386 Cod pr.penală;

S-a dispus schimbă încadrarea juridică a faptei din infracţiunea prev. de art. 32 Cod penal rap. la art. 188 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal în infracţiunea prev. de art. 20 Cod penal anterior rap. la art. 174 alin. 1 Cod penal anterior şi art. 175 alin. 1 lit. i Cod penal anterior,  cu aplic. art. 5  alin. 1 Cod penal.

În baza art. 20 Cod penal anterior, rap. la art. 174 alin. 1 Cod penal anterior şi art. 175 alin. 1  lit. i Cod penal anterior, cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod pr.penală, art. 74 lit. a  Cod penal anterior şi art. 5 alin. 1 Cod penal;

A fost condamnat inculpatul D.M.C la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal anterior, pe o durată de 3 ani.

În baza art. 71 alin. 1 şi 2 Cod penal anterior;

S-a aplicat pedeapsa  accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64  lit. a teza a-II-a şi b Cod penal anterior.

În baza art. 86/1 Cod penal anterior;

S-a dispus suspendarea sub supraveghere  a executării pedepsei închisorii cu termen de încercare de 6 ani.

În baza art. 86/3 alin. 1 Cod penal anterior;

S-a pus în vedere  inculpatului  ca pe durata termenului de încercare  să se supună următoarelor  măsuri de supraveghere:

- să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Vâlcea, desemnat cu supravegherea inculpatului;

- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, de reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare  care depăşeşte 8 zile , precum şi întoarcerea;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii de natură  a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

În baza art. 71  alin. 5 Cod penal anterior;

S-a dispus suspendarea executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

S-a atras atenţia inculpatului asupra art. 86/4 Cod penal anterior.

În baza art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 4 Cod penal anterior;

S-a dispus  confiscarea de la inculpat a sumei de 10 lei , echivalentul în bani a obiectului folosit la săvârşirea infracţiunii.

În baza art. 7  din Legea nr. 76/2008;

S-a dispus  prelevarea  probelor biologice  de la inculpat în vederea introducerii profilului genetic  în Sistemul de Date Genetice Judiciare.

În baza art. 19 Cod pr.penală, şi art. 1349 şi urm. Cod civil;

Inculpatul a fost obligat la plata sumelor  de 2000 lei, daune materiale  şi de 8000 lei , daune morale, către partea civilă A.F.A. a fost obligat  inculpatul la plata sumei de 893,81 lei , ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie  până la data plăţii efective , către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă

În baza art. 274 alin. 1 Cod pr.penală;

A fost obligat inculpatul la 700 lei, cheltuieli judiciare către stat.

În baza art. 276 alin. 1 Cod pr.penală;

A fost obligat  inculpatul la 1500 lei , cheltuieli judiciare către partea civilă A.F.A.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a constat următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 580/P/2013 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului  D.M.C. pentru săvârşirea infracţiunii prev. art. 32 Cod penal rap. la art. 188 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.

S-a reţinut în actul de sesizare , în esenţă, că în noaptea de 14/15.07.2014 inculpatul l-a lovit cu un cuţit , în zona toracelui, pe A.F.A. , persoana vătămată suferind leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale, fiindu-i pusă viaţa în primejdie.

In cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:declaraţie inculpat şi persoană vătămată/parte civilă , depoziţii martori, acte medico-legale.

Inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei şi a solicitat ca judecata să se desfăşoare în condiţiile art. 375 alin. 1 şi 2 Cod pr.penală.

În raport de recunoaşterea inculpatului şi probele administrate în cursul urmăririi penale, instanţa a reţinut, în fapt, următoarele:

În data de 14.07.2013, în jurul orei 23,30, persoana vătămată A.F.A. împreună cu prietenul său , martorul R.N.V., au plecat de la domiciliul acesteia, pentru a cumpăra ţigări.

În timpul deplasării, aceştia au trecut pe lângă un grup de tineri, identificaţi ca fiind inculpatul D.M.C. şi martorii V.I.A., B.R.A. şi G.F.

Unul dintre tineri i-a cerut persoanei vătămate o brichetă, după care, cei doi şi-au continuat drumul.

După ce au cumpărat ţigări, realizând că bricheta  nu fusese restituită, cei doi s-au întors la acel grupă de tineri, pentru recuperarea obiectului respectiv.

Cu acest prilej a avut loc o discuţie contradictorie între persoana vătămată şi inculpat în legătură cu bricheta împrumutată, care a degenerat în acte de violenţă din partea acestora.

Iniţial, inculpatul D.M.A. l-a ameninţat cu acte de violenţă pe A.F.A., punându-i  un cuţit de bucătărie în zona gâtului, după care s-au lovit reciproc  cu pumnii , în zona feţei.

În acest context, inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată cu acelaşi cuţit, de două ori , în zona pieptului , conflict în care au intervenit mai apoi  şi ceilalţi tineri prezenţi la faţa locului , iscându-se, astfel, o bătaie generală , timp de 2-3 minute , victima ajungând , în cele din urmă acasă , însoţită  de martorul  R.N.V.

Persoana vătămată a fost transportată iniţial la Spitalul Judeţean şi ulterior transferată şi internată , în perioada 15.07.2013-18.07.2013, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă , diagnosticul fiind acela de pneumotorax traumatic drept , plagă înjunghiată penetrantă toracică dreapta , sindrom algic toracic , emfizem subcutanat toracic drept.

Leziunile suferite de persoana vătămată, care au necesitat pentru vindecare circa 25 de zile îngrijiri medicale, au pus în primejdie viaţa acesteia, potrivit actelor medico-legale aflate la dosar.

Cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptei prin actul de sesizare în infracţiunea de vătămare corporală, prev. de art. 194 alin. 1 lit. e Cod penal , nu poate fi însuşită de instanţa de judecată, urmând a fi respinsă.

În speţă, se reţine că  victima a fost agresată cu un cuţit, având de –a –face, astfel, cu un obiect apt a ucide , fiind afectată o zonă corporală de risc pentru viaţă.

Aşa fiind, în condiţiile în care a fost comisă fapta, inculpatul , chiar dacă nu a urmărit  moartea victimei , totuşi, a prevăzut şi acceptat posibilitatea survenirii acestei consecinţe, acţionând cu intenţie indirectă , aceasta fiind susceptibilă a întruni, atât obiectiv, cât şi subiectiv, conţinutul incriminator al tentativei la infracţiunea de omor şi nu pe cel al infracţiunii de vătămare corporală gravă.

În acelaşi timp, se reţine că, potrivit art. 5 Cod penal, în cazul în care  de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

Prin decizia nr. 265/06.05.2014 a Curţii Constituţionale s-a statuat că  aceste dispoziţii sunt constituţionale  în măsura în care nu permit  combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile.

Este necesar, aşadar, a se proceda la compararea dispoziţiilor din legile penale , cu luarea în considerare a fiecărui element de determinare ( condiţii de incriminare , de tragere la răspundere penală şi de sancţionare )  şi cu privire la fiecare instituţie incidentă , iar mai apoi , o evaluare finală a acestora , în vederea  alegerii celei care, în concret, este mai favorabilă, în ansamblul său.

Se observă că, deşi potrivit legii în vigoare, maximul special este mai redus , totuşi, aplicarea acesteia ar crea o situaţie mai grea inculpatului, având în vedere prevederile mai dezavantajoase , ca şi conţinut şi efecte , în ceea ce priveşte individualizarea pedepselor, decât legea anterioară, motiv pentru care se apreciază pentru inculpat mai favorabilă este legea veche, cu consecinţa  calificării faptei în raport de dispoziţiile acesteia.

Prin urmare, se reţine că fapta inculpatului D.M.C., care, într-un loc public, a lovit-o cu un cuţit pe persoana vătămată A.F.A. în zona toracelui , cauzându-i leziuni care au necesitat pentru vindecare 25 de zile de îngrijiri medicale şi care au pus în primejdie viaţa acesteia, realizează, sub aspect constitutiv , elementele infracţiunii prev. de art. 20 Cod penal anterior rap. la art. 174 alin. 1 Cod penal anterior şi art. 175 alin. 1 lit. i Cod penal anterior cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal.

Fiind incidente dispoziţiile  art. 396 alin. 10 Cod pr. penală, inculpatul, care şi-a recunoscut vinovăţia , beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de norma de incriminare.

La stabilirea tratamentului sancţionator , în cadrul limitelor astfel reduse, se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiuni, aşa cum rezultă  din conţinutul său concret, împrejurările în care a fost comisă şi urmăririle acesteia , precum şi datele privitoare la conduita  şi persoana  inculpatului , manifestând un comportament adecvat atât înainte, cât şi după comiterea faptei , ceea ce justifică reţinerea în beneficiul acestuia  şi a circumstanţei atenuante prevăzute de art. 74  lit. a Cod penal, cu consecinţa coborârii pedepsei sub minimul special.

Ca mijloc de individualizare a  executării pedepsei, luând în considerare aceleaşi elemente care caracterizează pozitiv inculpatul , atitudinea avută de acesta după săvârşirea faptei subliniind , în esenţă, însuşirea învăţămintelor necesare, specifice laturii educative a pedepsei, se apreciază că  pronunţarea condamnării constituie un avertisment pentru inculpat şi,  chiar fără executarea efectivă, prin privare de libertate , a acesteia  nu va mai săvârşi  alte infracţiuni.

Drept urmare,  se va dispune condamnarea inculpatului la 4 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de arz. 64 lit. a teza a II a  şi b Cod penal anterior, pe o perioadă de 3 ani , iar în baza art. 86/1 Cod penal anterior,  executarea pedepsei principale va fi suspendată sub supraveghere.

Pe durata  termenului de încercare, de 6 ani, stabilit conform art. 86/2 Cod penal anterior, inculpatul se va supune măsurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 alin. 1 Cod penal anterior.

Se vor interzice inculpatului drepturile prav. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi b Cod penal anterior, ca pedeapsă accesorie, a cărei executare va fi suspendată pe timpul suspendării executării pedepsei închisorii.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra art. 86/4 Cod penal anterior.

În temeiul art. 118 alin. 1 lit. b şi alin. 4 Cod penal anterior, se va confisca suma de 10 lei de la inculpat , echivalentul în bani al obiectului ( cuţitului)  folosit la săvârşirea infracţiunii.

De asemenea, potrivit art. 7  din legea nr. 76/2008 se va dispune  prelevarea probelor biologice de la inculpat  în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul de Date Genetice Judiciare.

În ceea ce priveşte latura civilă , persoana vătămată A.F.A. s-a constituit parte civilă  cu sumele de 2000 lei, daune materiale şi 8000 lei , daune morale.

În cursul judecăţii , inculpatul a consimţit printr-o declaraţie expresă  făcută în faţa instanţei  să plătească , în cuantumul precizat despăgubirile solicitate de partea civilă.

Soluţionarea acţiunii civile în cadrul procesului penal este guvernată de principiul disponibilităţii, care se poate  manifesta  inclusiv prin posibilitatea achiesării inculpatului la plata despăgubirilor  cerute , ceea ce constituie o recunoaştere a pretenţiilor formulate în cauză ( art. 23 alin. 2 Cod pr.penală).

Faţă de cele arătate, va fi admisă acţiunea civilă formulată de partea civilă A.F.A. , sens în care inculpatul va fi obligat la plata sumelor solicitate drept despăgubiri.

Inculpatul va suporta şi cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală de  care a beneficiat persoana vătămată pe perioada spitalizării, cu consecinţa obligării sale la plata sumei de 893,81 lei , care va fi actualizată cu indicele de inflaţie până la data achitării efective , către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. , care s-a constituit, de asemenea, parte civilă în cauză.