Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de suspendare a solutionarii contestatiei administrativ fiscale pâna la pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala

Decizie 2201 din 23.06.2014


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare proces-verbal de control încheiat de I.T.M.

Art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/ 2003 – Codul muncii

În conformitate cu prevederile art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru încheierea valabila a contractului”.

În speta, la data de 06.10.2011, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca al ITM B. au demarat un control inopinat la Gradinita ASOCIATIA W.T.P. în vederea verificarii modului de respectare a prevederilor legislatiei muncii referitoare la relatiile de munca, sanatate si securitate în munca.

În Anexa nr. 2 la Procesul - verbal nr. 18594/16.01.2012, inspectorii de munca au mentionat ca la data de 14.12.2011 d-na B. B. - instructor de dans a dat o declaratie scrisa din care rezulta faptul ca desfasoara activitate ca instructor de dans începând cu 15.09.2010 la Asociatia Sportiva M., lucreaza câte 2 ore/zi si primeste un salariu de 200 lei lunar, fara contract de munca.

În aceeasi anexa s-a precizat ca Gradinita ASOCIATIA W.T.P. a pus la dispozitia inspectorilor de munca un contract de colaborare încheiat între Asociatia Sportiva M. - prestator si ASOCIATIA W.T.P. - beneficiar, care are ca obiect de activitate, începând cu 15.09.2010, cursuri de initiere în domeniul dansului stimularea corpului copiilor catre exercitii fizica, organizare de competitii si spectacole cu scop educativ si distractiv.

Asociatia Sportiva M. si-a schimbat denumirea în Asociatia Sportiva B. B. la data de 16.11.2010, conform Încheierii nr. 213/A/16.11.2010 date de Judecatoria Oradea în dosarul nr. 22142/271/2010.

În opinia instantei de recurs este gresita aprecierea primei instante în sensul ca Asociatia Sportiva B. B. nu avea cunostinta de existenta activitatii prestate de d-na B. B., în conditiile în care între Asociatia Sportiva B. B. (fosta Asociatia Sportiva M.)  si ASOCIATIA W.T.P. a existat un contract de colaborare, semnat si stampilat de ambele parti.

Mai mult, desi d-na B. B. a sustinut în declaratia data în fata instantei de fond ca a încheiat un contract de prestari servicii cu Gradinita ASOCIATIA W.T.P., acest contract nu a fost prezentat la controlul ITM, neexistând la acel moment, nefiind prezentat nici în fata instantei.

De asemenea, afirmatia martorei B. B. în sensul ca a detinut un formular de contract în alb, semnat si stampilat de catre Asociatia Sportiva M. si ca împreuna cu reprezentanta gradinitei au completat acest contract în scopul de a certifica activitatea desfasurata pentru ASOCIATIA W.T.P., confirma inexistenta contractului individual de munca al instructorului de dans.

Instanta de recurs retine si împrejurarea ca la data încheierii contractului de colaborare dintre Asociatia Sportiva M. si Gradinita ASOCIATIA W.T.P. (15.09.2010) nu era schimbata denumirea asociatiei sportive, care s-a realizat, odata cu cooptarea unor noi membri, la data de 11.10.2010.

Astfel, se constata ca Asociatia Sportiva B. B. (fosta Asociatia Sportiva M.), prestatoarea activitatii cursurilor de initiere în domeniul dansului stimularea corpului copiilor catre exercitii fizica, organizare de competitii si spectacole cu scop educativ si distractiv, în folosul beneficiarului Gradinita ASOCIATIA W.T.P., nu a încheiat contract individual de munca cu d-na B. B., încalcând dispozitiile art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, enuntate mai sus, procesul verbal de control fiind încheiat cu respectarea cerintelor prevazute de lege.

Decizia nr. 2201/CA/23.06.2014 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar 6215/111/CA/2012

Prin sentinta nr. 6861 /CA/16.12.2013 Tribunalul Bihor a admis actiunea reclamanta ASOCIATIA SPORTIVA B. B. în contradictoriu cu pârâta INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL JUDETULUI B.

A anulat procesul verbal de control nr. 18594/16.01.2012, emis de pârâta.

Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a avut în vedere urmatoarele :

Prin procesul verbal de control nr. 18594/16.01.2012, s-a retinut ca în data de 14.12.2011 a fost luata o declaratie scrisa privind formele legale de angajare de la numita B. B., care desfasura activitate de dans cu copiii de la gradinita denumita „Asociatia W.T.P." din Oradea, str. Baraganului nr. 22.

Se mentioneaza ca din declaratie rezulta faptul ca d-na B. B. desfasoara activitate ca instructor de dans începând cu data de 15.09.2010 la Asociatia Sportiva M. si lucreaza câte doua ore pe zi, primind un salariu de 200 lei lunar, fara contract de munca.

S-a retinut ca la data controlului nu a fost prezentat contractul individual de munca încheiat pentru d-na B. B. si nu este transmis în REVISAL la ITM, fapt ce încalca prevederile art. 16 din Codul Muncii.

S-a mai retinut ca Gradinita „Asociatia W.T.P." a pus la dispozitia inspectorilor de munca un contract încheiat între Asociatia Sportiva M. si „Asociatia W.T.P.", în calitate de beneficiar, care are ca obiect de activitate cursuri de initiere în domeniul dansului, organizarea de competitii si spectacole cu scop educativ si distractiv, cu un program de lucru prestat la sediul beneficiarului marti si joi între orele 16-16,5o, 11-12, contract încheiat cu data de 15.09.2010, semnat de parti.

S-a retinut ca Asociatia Sportiva M. si-a modificat denumirea în Asociatia Sportiva B. B. si coopteaza noi membri, conform încheierii nr. 213/A/16.11.2010 data de Judecatoria Oradea, în dosarul nr. 22142/271/2010.

Prin procesul verbal de control mentionat, s-a dispus în sarcina reclamantei obligatia de a încheia contract individual de munca pentru numita B. B., cu data începerii activitatii, 15.09.2010, cu durata timpului de lucru de cel putin doua ore pe zi, pentru aceasta obligatie, fixându-se termen de realizare în data de 17.01.2012.

S-a dispus în sarcina reclamantei sa înregistreze la ITM B. contractul individual de munca încheiat pentru numita B. B. având data începerii activitatii 15.02.2010, cu durata timpului de lucru de cel putin doua ore pe zi si sa transmita în Registrul general de evidenta al salariatilor în format electronic contractul individual de munca pentru numita B. B., pentru ambele masuri fixându-se termen de realizare data de 30.01.2012.

Din proba cu înscrisuri administrata în cauza, respectiv contractul prezentat cu ocazia controlului, instanta a retinut ca între Asociatia Sportiva M. reprezentata de B. B. în calitate de membru si organizator de cursuri de initiere în dans si institutia de învatamânt „Asociatia W.T.P.", s-au stabilit raporturi juridice prin care organizatorul, respectiv Asociatia Sportiva M. organizeaza pentru beneficiar cursuri de initiere în domeniul dansului în intervalul orar marti si joi de la 16-16,50 si 11-12, pe o durata cu începere de la data de 15.09.2010 pâna la 15.08.2012.

Potrivit declaratiei data de catre d-na B. B. în fata inspectorilor de munca, aceasta presta activitate ca instructor de dans, în beneficiul Asociatiei W.T.P., în baza unui contract de colaborare.

Fiind audiata în calitate de martor, d-na B. B. a învederat instantei ca nu a prestat niciodata activitate pentru Asociatia Sportiva B. B.. Arata ca a prestat activitate ca instructor de dans la Gradinita W.T.P., cu care a încheiat un contract de prestari-servicii.

Cât priveste contractul încheiat, martora arata ca detinea în alb formular de contract semnat si stampilat de catre Asociatia M. a carui membru fusese si, în cadrul careia activase ca dansator anterior anului 2008. Arata ca împreuna cu reprezentanta Asociatiei W.T.P., au completat contractul mentionat în scopul de a certifica.

Instanta a retinut ca în aceste conditii nu poate fi angajata raspunderea reclamantei pentru ca ar fi primit la munca o persoana fara contract, de vreme ce aceasta nici nu avea cunostinta de existenta activitatii prestate de catre B. B., dupa cum declara si martorul I.I.A., persoana care tine evidenta contabila a Asociatiei.

Instanta retinând ca starea de fapt prezentata de procesul verbal de control nr. 18594/16.01.2012 nu corespunde realitatii, situatie în care este lipsit de temeinicie, a dispus în temeiul art. 18 din Legea nr. 554/2004, admiterea actiunii, anularea procesului verbal de control si pe cale de consecinta a masurilor dispuse în sarcina reclamantei.

Desi pârâta se afla în culpa procesuala, instanta nu a acordat reclamantei cheltuieli de judecata, întrucât acestea nu au fost solicitate.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs recurentul pârât INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA AL JUDETULUI B. solicitând admiterea recursului si mentinerea în totalitate a procesului verbal de control nr. 16779/06.10.2011.

Considera ca, solutia data de instanta de fond este netemeinica si nelegala.

Instanta a retinut gresit faptul ca Asociatia Sportiva B. B. nu avea cunostinta de existenta activitatii prestata de B. B., în conditiile în care între Asociatia Boom Box si Asociatia W.T.P. a existat un contract de colaborare semnat si stampilat de ambele parti.

Desi B. B. a sustinut în instanta ca ea personal a încheiat un contract de prestari servicii cu Asociatia W.T.P., acest contract nu a fost prezentat la controlul ITM, neexistând la acea vreme, nefiind prezentat nici în fata instantei.

În declaratia sa data pe proprie raspundere în fata organelor de control B. B. a declarat ca lucreaza pentru Asociatia Sportiva B. B., declaratie data sub sanctiunea legii penale.

Având în vedere toate aceste aspecte, considera ca solutia instantei de fond nu a fost temeinica si legala.

La data controlului a fost la dispozitia inspectorilor de munca contractul de colaborare între ASOCIATIA W.T.P. si ASOCIATIA SPORTIVA M., care are ca obiect cursuri de initiere în domeniul dansului, stimularea corpului copiilor catre exercitii fizice, de initiere fizica, organizarea de competitii si spectacole cu scop educativ si distractiv.

Asociatia Sportiva, prestatoarea acestei activitati nu a încheiat deloc contract individual de munca lui B. B., încalcând prevederile art. 16 (1) din Legea nr. 53/2003 modificata.

B. B. a lucrat la ASOCIATIA SPORTIVA BOOM BOX din 15.09.2010 în calitate de instructor de dans, cu un salariu de 200 de lei, fara contract individual de munca.

Pentru intrarea în legalitate inspectorii de munca au dispus ca masuri cu caracter obligatoriu:

-Se va încheia contract individual de munca pentru B. B. cu data de începerii activitatii 15.09.2010,

-Se va înregistra la ITM B. contract individual de munca pentru B. B. cu data de începerii activitatii 15.09.2010, cu toate consecintele legale ce decurg din aceasta,

-Se va transmite în REVISAL contractul individual de munca pentru B. B. cu data de începerii activitatii 15.09.2010.

În drept a invocat Legea nr.53/2003 - Codul muncii, modificata, Legea nr. 554/2004- a contenciosului administrativ si Legea nr. 108/1999 privind înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.

Intimata prin reprezentant a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei atacate ca legala si temeinica, cu cheltuieli de judecata.

Examinând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, precum si sub toate aspectele, în baza prevederilor art. 304 ind. 1 Cod procedura civila, instanta a apreciat recursul declarat de recurentul I.T.M. B. ca fiind fondat, pentru urmatoarele considerente:

În conformitate cu prevederile art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii: „Contractul individual de munca se încheie în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna. Obligatia de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru încheierea valabila a contractului”.

În speta, la data de 06.10.2011, inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca al ITM B. au demarat un control inopinat la Gradinita ASOCIATIA W.T.P. în vederea verificarii modului de respectare a prevederilor legislatiei muncii referitoare la relatiile de munca, sanatate si securitate în munca.

În Anexa nr. 2 la Procesul - verbal nr. 18594/16.01.2012, inspectorii de munca au mentionat ca la data de 14.12.2011 d-na B. B. - instructor de dans a dat o declaratie scrisa din care rezulta faptul ca desfasoara activitate ca instructor de dans începând cu 15.09.2010 la Asociatia Sportiva M., lucreaza câte 2 ore/zi si primeste un salariu de 200 lei lunar, fara contract de munca.

În aceeasi anexa s-a precizat ca Gradinita ASOCIATIA W.T.P. a pus la dispozitia inspectorilor de munca un contract de colaborare încheiat între Asociatia Sportiva M. - prestator si ASOCIATIA W.T.P. - beneficiar, care are ca obiect de activitate, începând cu 15.09.2010, cursuri de initiere în domeniul dansului stimularea corpului copiilor catre exercitii fizica, organizare de competitii si spectacole cu scop educativ si distractiv.

Asociatia Sportiva M. si-a schimbat denumirea în Asociatia Sportiva B. B. la data de 16.11.2010, conform Încheierii nr. 213/A/16.11.2010 date de Judecatoria Oradea în dosarul nr. 22142/271/2010.

În opinia instantei de recurs este gresita aprecierea primei instante în sensul ca Asociatia Sportiva B. B. nu avea cunostinta de existenta activitatii prestate de d-na B. B., în conditiile în care între Asociatia Sportiva B. B. (fosta Asociatia Sportiva M.)  si ASOCIATIA W.T.P. a existat un contract de colaborare, semnat si stampilat de ambele parti.

Mai mult, desi d-na B. B. a sustinut în declaratia data în fata instantei de fond ca a încheiat un contract de prestari servicii cu Gradinita ASOCIATIA W.T.P., acest contract nu a fost prezentat la controlul ITM, neexistând la acel moment, nefiind prezentat nici în fata instantei.

De asemenea, afirmatia martorei B. B. în sensul ca a detinut un formular de contract în alb, semnat si stampilat de catre Asociatia Sportiva M. si ca împreuna cu reprezentanta gradinitei au completat acest contract în scopul de a certifica activitatea desfasurata pentru ASOCIATIA W.T.P., confirma inexistenta contractului individual de munca al instructorului de dans.

Instanta de recurs retine si împrejurarea ca la data încheierii contractului de colaborare dintre Asociatia Sportiva M. si Gradinita ASOCIATIA W.T.P. (15.09.2010) nu era schimbata denumirea asociatiei sportive, care s-a realizat, odata cu cooptarea unor noi membri, la data de 11.10.2010.

Astfel, se constata ca Asociatia Sportiva B. B. (fosta Asociatia Sportiva M.), prestatoarea activitatii cursurilor de initiere în domeniul dansului stimularea corpului copiilor catre exercitii fizica, organizare de competitii si spectacole cu scop educativ si distractiv, în folosul beneficiarului Gradinita ASOCIATIA W.T.P., nu a încheiat contract individual de munca cu d-na B. B., încalcând dispozitiile art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, enuntate mai sus, procesul verbal de control fiind încheiat cu respectarea cerintelor prevazute de lege.

În consecinta, în baza considerentelor expuse, în temeiul prevederilor art. 312 Cod procedura civila, cu raportare la dispozitiile art. 304 punctul 9 din acelasi cod si ale art. 16 alin.1 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, Curtea de Apel Oradea a admis ca fondat recursul declarat de recurentul ITM B. împotriva sentintei nr. 6861/16.12.2013 pronuntata de Tribunalul B., care a fost modificata în totalitate în sensul respingerii actiunii formulate de reclamanta Asociatia Sportiva B. B. împotriva pârâtului ITM B., ca neîntemeiata.