Cerere de reabilitare (art.494 şi următoarele C.p.p., art.134 şi următoarele C.p.)

Sentinţă penală 297 din 08.05.2014


Prin cererea adresată Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată la data de 07.01.2014 sub nr. 42/227/2014, petentul MC a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, în baza probatoriului ce va fi administrat să se constate împlinirea termenului de reabilitare.

În motivarea cererii, petentul a arătat că, prin sentinţa penală nr. 114/20.02.1996, pronunţată de Judecătoria Fălticeni, a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art.208, 209 alin.2 lit. a, e şi g Cod penal, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Prin sentinţa penală nr.609/30.06.1998 a Judecătoriei Fălticeni a fost condamnat la încă o pedeapsă de 600.000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.97/1,4 din Legea nr. 26/1996 cu art.37 Cod penal. S-a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei din Sentinţa penală nr.114/1996 şi s-a executat pedeapsa, sentinţa rămânând definitivă conform Deciziei penale nr. 420/20.04.2000 a Curţii de Apel Suceava.

Menţionează că de la data la care a executat pedeapsa şi până în prezent s-a împlinit termenul prevăzut de art.135 lit. a şi c Cod penal.

De asemenea, de la ultima condamnare nu a mai comis niciun fel de abatere cu caracter penal sau contravenţional, are o bună conduită, este cunoscut ca o persoană de încredere în comunitate, îşi câştigă existenţa prin mijloace oneste, achitând toate cheltuielile şi despăgubirile stabilite de instanţă.

Astfel, apreciază că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 135 şi 137 Cod penal, solicitând admiterea cererii.

În susţinerea cererii, petentul a depus la dosarul cauzei, certificat de cazier judiciar.

În vederea soluţionării cererii, instanţa a solicitat Judecătoriei Fălticeni – Biroul Executări Penale, efectuarea unui referat de către Biroul Executări Penale din cadrul Judecătoriei Fălticeni, privind menţiunile existente cu privire la sentinţa penală nr. 114/20.02.1996 în registrele de executări penale, respectiv cu privire la data şi modalitatea rămânerii definitive a sentinţei, modalitatea executării pedepsei ce i-a fost aplicată, cheltuielile judiciare stabilite în sarcina petentului.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa  urmează a respinge ca inadmisibilă cererea pentru cele ce urmează:

In temeiul art. 3 din Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de  procedură penală, constată incidente dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, sens în care constată :

Prin instituţia reabilitării, societatea îi dă o nouă şansă fostului condamnat, acordându-i beneficiul de a participa la o nouă viaţă socială, bucurându-se  de situaţia juridică a unei persoane fără condamnare.

În cazierul judiciar se ţine evidenţa  persoanelor condamnate ori împotriva cărora s-au luat măsuri cu caracter penal sau administrativ

 (Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar).

Potrivit  art.13 din aceeaşi lege, persoanele înscrise în  cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă sunt îndeplinite condiţiile impuse de dispoziţiile art. 165 din Noul Cod penal, de către autoritatea care ţine evidenţa cazierului judiciar( care va şterge din oficiu,  menţiunile privind pedeapsa aplicată condamnatului – art. 527, 528, ambele din Noul Cod de procedură penală).

În considerarea celor mai sus enunţate,  reabilitarea de drept se dobândeşte prin simplul fapt al îndeplinirii condiţiilor cerute de lege, nefiind admisibilă constatarea pe cale judecătorească.

Văzând şi dispoziţiile  art. 272 şi urm.din Noul Cod de procedură penală, instanţa va obliga petentul la plata cheltuielilor judiciare.