Furtul (art.208 C.p.)

Sentinţă penală 19 din 29.01.2014


Asupra cauzei penale de faţă;

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, nr. 579/P/2012 din 28.03.2013, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 01.04.2013 sub. nr. 280/181/2013, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor D. N., pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev. de art.208-209, alin.1, lit.g şi i C.p. şi Z. G. A. pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, prev. de art. 221, alin.1 Cod penal.

Se susţine prin actul de sesizare că, învinuiţii D. N. şi Z.G. A. locuiesc în comuna Bala, se cunosc de mai mult timp şi în seara de 12.10.2012 s-au întâlnit în barul numit „Gioca” din comuna Bala, pentru a viziona un meci de fotbal.

În timp ce stăteau la masă, inculpatul D.N. a observat că, Z. G. A. avea un telefon mobil, marca HTC şi, deoarece i-a plăcut acest telefon, inculpatul a întrebat dacă intenţionează să îl vândă, Z. G. A. spunându-i că , doreşte să îl vândă cu suma de 2.800 lei.

Inculpatul Davidescu Nicolae i-a spus numitului Z.G. A. că, o să cumpere telefonul, dar în acel moment nu avea suma de bani solicitată drept preţ, însă, comunicând acestuia că are de primit bani, de la numita N. C., în gospodăria căreia lucrase o săptămână.

Ulterior, cei doi au plecat împreună de la bar, iar când au ajuns la locuinţa lui Z. G. A, inculpatul D.N. i-a spus acestuia să îl aştepte o oră, deoarece se duce să procure bani.

În aceste împrejurări, inculpatul D. N. a plecat singur spre casa părţii vătămate N.C., despre care ştia că, scosese bani de la bancă şi bănuia unde ţine banii, întrucât, lucrând pentru aceasta, văzuse de unde aducea banii pentru plata oamenilor pe care îi avea la muncă în gospodăria sa.

Ajuns în apropierea casei părţii vătămate N. C., inculpatul D. N. a aşteptat până a considerat că nu poate fi surprins, a sărit gardul, a mers la fereastra camerei de unde o văzuse pe partea vătămată că ţinea banii, a forţat fereastra, a intrat în casă şi folosindu-se de o brichetă cu lanternă, a găsit pe un scaun o geantă din care a sustras un teanc de bancnote  de 50 de lei, respectiv, suma de 5.000 lei, după care, a plecat prin acelaşi loc, deplasându-se spre casa numitului Z. G. A., cei doi întâlnindu-se .

Deşi , Zăbavă Giurescu Adrian şi-a dat seama că, inculpatul D. N. sustrăsese banii, a fost de acord să-i dea telefonul mobil, împreună cu toate accesoriile, contra sumei de 2800 lei, după care, cei doi au plecat împreună, pentru a căuta un bar, iar învinuitul Z. G. A. a mai cerut lui inculpatului suma de 200 lei, sub formă de împrumut, acesta dându-i suma solicitată.

Inculpatul D.N.. nu dorea ca telefonul şi banii să fie văzuţi de mama sa şi, din acest motiv, a întrebat pe Z. G. A.dacă ştie vreun loc unde poate ascunde telefonul şi suma de bani rămasă, acesta din urmă indicându-i o casă părăsită ce aparţinea numitei B. D., loc în care inculpatul a ascuns telefonul şi restul banilor sustraşi de la partea vătămată N.C..

A doua zi, aflând că poliţiştii îl caută pe inculpat, numitul Z. G. A. a mers şi a luat telefonul din locul în care îl ascunsese numitul D. N. şi, ulterior, l-a trimis pe fratele său Z.G. A. să-l cheme pe câmp pe  inculpat pentru a-i restitui banii.

Astfel ,după ce i-au fost restituiţi banii, inculpatul a fost surprins de lucrătorii de poliţie, prilej cu care, asupra sa au fost găsite un număr de 56 bancnote de 50 lei, inculpatul recunoscând, în acel moment că, sustrăsese banii de la partea vătămată Nimară Cristina.

Ulterior, inculpatul a condus lucrătorii de poliţie la casa lui Buru Daniela, unde ascunsese restul banilor, respectiv, suma de  1150 lei iar în perioada următoare , D. N. şi Z. G. A., au restituit părţii vătămate N. C., restul sumei sustrase.

Concluzionează Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă că, fapta inculpatului D. N., care în data de 13.10.2012, după lăsarea întunericului, a escaladat gardul , apoi fereastra de la locuinţa părţii vătămate N. C. şi a sustras suma de 5000 lei, aflaţi într-o geantă, realizează elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.208-209 alin.1 lit.g şi i C.p.

Susţinerile din rechizitoriu au fost probate cu: proces-verbal de cercetare la faţa locului şi fotografiile judiciare, procesul-verbal de depistare şi conducere în teren a învinuitului D. N. şi fotografiile judiciare, declaraţiile părţii vătămate N. C., declaraţiile învinuiţilor, declaraţiile martorilor, proces-verbal de confruntare, dovadă restituire.

În cursul urmăririi penale, partea vătămată N. C. a declarat că nu se mai constituie parte civilă în procesul penal, deoarece a recuperat prejudiciul.

Au fost solicitate şi înaintate fişele de antecedente penale ale inculpaţilor.

Prin încheierea de şedinţă din data de 26.09.2013, instanţa a dispus disjungerea laturii penale privind pe inculpatul D. N., constituindu-se un nou dosar având ca părţi pe inculpatul D. N. şi pe partea vătămată N. C., cauza fiind înregistrată pe rolul acestei instanţe  la data de 01.10.2013, sub numărul 653/181/2013.

 Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Din probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine aceeaşi  stare de fapt cu cea constată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, reţinând că, în seara zilei de 12.10.2012 inculpatul D.N. s-a întâlnit cu numitul Z. G. A. la barul numit  „Gioca” din comuna Bala, judeţul Mehedinţi.

În aceste împrejurări, inculpatul D. N.a observat că numitul Z. G.A.avea un telefon mobil, marca HTC, întrebându-l dacă intenţionează să-l vândă , acesta din urmă comunicându-i inculpatului că, doreşte să îl vândă cu preţul de 2.800 lei.

Inculpatul D.N.a comunicat numitului Z. G. A.că intenţionează să cumpere telefonul mobil , spunând că, în scut timp va face rost de banii necesari, precizând că are de primit bani de la numita N. Cristina, unde lucrase o săptămână.

În acest scop, inculpatul Davidescu Nicolae, a plecat spre casa părţii vătămate N.C., despre care ştia că are în domiciliu sume de bani, acesta cunoscând, totodată, locul în care partea vătămată ţinea banii, observând acest lucru cu ocazia efectuării diferitelor activităţi în gospodăria acesteia.

Ajuns în apropierea casei părţii vătămate N. C., inculpatul a aşteptat până a considerat că nu poate fi surprins, a sărit gardul şi s-a îndreptat spre fereastra camerei, unde o văzuse pe partea vătămată că lua bani pentru remunerarea persoanelor pe care le avea la munca în domiciliul său.

În aceste împrejurări, inculpatul D.u N.a forţat fereastra, a intrat în casă, folosindu-se de o brichetă cu lanternă şi a găsit pe un scaun o geantă, de unde a sustras suma de 5.000 lei, după care, a plecat prin acelaşi loc prin care intrase.

După ce a sustras suma de bani, inculpatul a mers spre casa numitului Z. G. A.care a fost de acord să vândă inculpatului telefonul mobil împreună cu toate accesoriile, contra sumei de 2800 lei, cei doi, îndreptându-se spre un bar, iar pe drum numitul Z. G. A. a cerut inculpatului D. N.  suma de 200 lei  sub formă de împrumut, acesta remiţându-i suma solicitată.

Deoarece, inculpatul D. N. nu dorea ca telefonul mobil şi suma de bani să fie observate de mama sa, acesta l-a întrebat pe numitul Z. G.A., dacă ştie vreun loc unde poate ascunde telefonul mobil şi suma de bani rămasă, acesta indicându-i o casă părăsită ce aparţinea numitei B. D., loc în care inculpatul D.N.a ascuns telefonul şi suma de bani.

A doua zi, aflând că lucrătorii de poliţie îl caută pe inculpatul D. N., numitul Z.G. A. a mers şi a luat telefonul din locul în care inculpatul îl ascunsese şi l-a trimis pe fratele său Z.G. A., să-l cheme pe inculpat, pentru a-i restitui banii.

Ulterior, după ce numitul Z. G. A. i-a restituit banii, inculpatul D. N.a fost surprins de lucrătorii de poliţie, prilej cu care, asupra acestuia au fost găsite un număr de 56 bancnote a câte 50 lei, inculpatul recunoscând, în acel moment, că sustrăsese banii de la partea vătămată N. C..

Reţinând această stare de fapt, în drept, fapta inculpatului D. N. care la data de 12.10.2012, după lăsarea întunericului a escaladat gardul şi apoi fereastra de la locuinţa părţii vătămate N.C.şi a sustras suma de 5000 lei, realizează elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art.208-209 alin.1 lit.g şi i C.p , iar vinovăţia acestuia, sub forma intenţiei directe, fiind pe deplin dovedită, instanţa va dispune condamnarea acestuia .

Instanţa reţine, totodată, că la termenul din data de 29.01.2014, inculpatul D. N.a susţinut că, înţelege să invoce în favoarea sa disp. art. 320 1 C. pr. p , solicitând ca judecarea cauzei să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în totalitate, arătând că nu solicită în apărare administrarea altor probe.

La individualizarea cuantumului pedepsei ce urmează a fi aplicată, în limitele reduse, potrivit art. 320 1 alin.7  C. pr. p şi disp. art.72 c.p., instanţa va avea în vedere pericolul social al faptei săvârşită determinat atât de modul de producere cât şi de importanţa valorilor sociale încălcate referitoare la posesia şi detenţia asupra bunurilor mobile.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa  apreciază că o pedeapsă de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului D. N., este de natură să asigure realizarea scopurilor prevăzute de art. 52 C.p, respectiv prevenţia şi reeducarea inculpatului, precum şi funcţia de exemplaritate  a pedepsei.

Potrivit disp. art. 83 alin. 1 C.p. „ Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.”

În speţă, instanţa reţine că, prin sentinţa penală nr. 31/12.04.2011 pronunţată în dosarul nr.199/181/2011, Judecătoria Baia de Aramă a dispus condamnarea inculpatului D. N. la pedeapsa rezultantă de 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei stabilindu-se, în baza art. 110 alin. 1 Cp, un termen de încercare de  2 ani şi 9 luni.

De aceea, în raport de data săvârşirii faptei dedusă judecăţii, instanţa, în baza  disp.art.83 alin. 1 Cp, va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 9 luni închisoare aplicată prin s.p. nr.31 din 12.04.2011, pronunţată în dosarul nr. 199/181/2011 al Judecătoriei Baia de Aramă, urmând ca inculpatul D. N.să execute în întregime pedeapsa de 2 ani şi 9 luni închisoare , în regim de detenţie, potrivit disp.  art. 57 Cp.

În baza art. 71 alin. 1 Cp , instanţa va interzice inculpatului D. N. drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a II a şi lit. b Cp ( dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat ), pe durata prevăzută de art. 71 alin. 2 Cp, respectiv, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea terenului de prescripţie a executării pedepsei.

Instanţa va lua act că partea vătămată N. C.  nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.

În baza art. 191 alin.1 C.p.p. , instanţa va obliga inculpatul D N. să plătească cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 495 lei, din care, 300 lei onorariu avocat din oficiu , din fondul Ministerului Justiţiei.