Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - prev. si ped. de art. 87 al. 1 din o.u.g nr. 195/2002

Sentinţă penală 180 din 01.06.2010


Dosar nr. …./205/2010 (numar  în  format  vechi  …./2010)

R  O  M    N  I  A

JUDECATORIA  CÂMPULUNG-MUSCEL

JUDETUL ARGES

SENTINTA  PENALA  NR. 180.

Sedinta  publica  de  la  data  de  01 iunie  2010

Completul  compus  din:

PRESEDINTE: ………, judecator

GREFIER: ……

Ministerul Public - Parchetul de  pe  lânga  Judecatoria Câmpulung - Muscel,  judetul  Arges,  reprezentat  de  PROCUROR:………………………..

Pe rol fiind, judecarea cauzei penale, privind pe inculpatul S.. M.,  domiciliat în  ……….. judetul  Arges, trimis  în  judecata  prin Rechizitoriul nr. …../P/2009 din data de 15 martie 2010, întocmit de Parchetul de pe lânga  Judecatoria Câmpulung -Muscel, judetul Arges, având ca obiect  infractiuni  privind  circulatia pe drumurile publice - prev. si ped. de art. 87 al. 1 din O.U.G nr. 195/2002  aprobata  prin  Legea  49/2006 - Cod Rutier.

Potrivit dispozitiilor art. 304  alin. 1 Cod procedura penala, s-a  procedat  la  înregistrarea  sedintei  de  judecata, cu  mijloace  tehnice  audio.

La apelul nominal facut în sedinta publica, a raspuns inculpatul Stamate Mircea, personal si asistat din oficiu de avocat G. G., în baza  împuternicirii  avocatiale cu  nr. …. din  data  de  17 mai 2010, depusa  la  fila 52  dosar, s-a  prezentat  si  martorul  propus  în circumstantiere  pentru  audiere  de  inculpat si anume: B. D.-S., lipsind ceilalti martori din acte, M.  S. V. si  V. O..

Procedura  de  citare, este  legal  îndeplinita.

S-a  facut referatul  cauzei  de  catre grefierul de  sedinta, dupa  care,  în  baza  art. 327 Cod procedura penala, s-a  audiat  conform legii  sub prestare  de  juramânt  martorul B. D.-S., propus de inculpat, raspunsurile acestuia fiind  consemnate  separat  si  atasate  la  dosarul  cauzei.

Aparatorul  inculpatului, arata ca  nu staruie  în  audierea  martorilor  din acte  lipsa  la  acest  termen, nu  are  de  solicitat  în cauza  alte  probe.

Nemaifiind  alte  probe  de  solicitat  în  cauza, instanta în baza art. 339 Cod procedura penala, declara  terminata  cercetarea judecatoreasca, constata dosarul  în  stare  de  judecata  si  acorda  cuvântul  pentru  dezbateri  pe  fondul  cauzei.

Reprezentanta Ministerului Public, având cuvântul, expune  oral  rechizitoriul  prin care  inculpatul a fost trimis  în judecata, probele  administrate  în cauza, probe  din care rezulta vinovatia inculpatului, care de altfel a si recunoscut savârsirea  infractiunii, pentru  care  pune  concluzii de condamnarea inculpatului la închisoare, ca  modalitate  cu  suspendarea conditionata a executarii, în cond. art. 81 si urm. Cod penal, inculpatul  sa  fie  obligat  la  cheltuieli  judiciare  catre  stat.

Avocat  Gh. G., pentru  inculpat, solicita  instantei  a  avea  în  vedere  faptul ca  inculpatul este la prima încalcare a legii penale, a  avut o  atitudine  sincera, a recunoscut fapta comisa, o regreta, solicita  a-i  fi  acordate  circumstante  atenuante  inculpatului -  art.  74  si  76  Cod  penal, sa  fie  obligat  la  cheltuieli  judiciare  catre  stat.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arata  ca  este  pentru  prima  data  când  a  încalcat legea penala, a fost de  acord  sa-i  fie  recoltate  probe  de  sânge, are  dubii însa cu privire la raportul de expertiza medico-legala nr. …./i/09 privind  interpretarea retroactiva a  alcoolemiei întocmit de Institutul  National de  Medicina  Legala „MINA  MINOVICI” Bucuresti,  în  concluzii  aratându-se „ca  ar  fi  putut  avea o  alcoolemie  teoretica în  descrestere  de cca 1, 20 g%o,  care nu este certa. Arata ca este convins ca avea  sub 1%o. Solicita a-i fi aplicata o  pedeapsa  orientata  spre  minimul  special  prevazut  de  lege,  aratând ca  recunoaste si  regreta  fapta  comisa.

I N S T A N  T  A

Asupra  cauzei  penale  de  fata, deliberând, constata  urmatoarele:

La data de  25 martie 2010, sub nr. …./205/2010 (numar  în  format  vechi  …./2010), a fost înregistrat pe rolul acestei instante rechizitoriul nr. …./P/2009 din data de 15 martie 2010, întocmit de Parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpulung –Muscel, judetul Arges, prin care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata în stare  de  libertate  a inculpatului S. M., domiciliat  în  ……., judetul  Arges, pentru  infr. prev. si ped. de art. 87 al. 1 din O.U.G nr. 195/2002  aprobata  prin  Legea  49/2006 - Cod Rutier.

În actul  de  sesizarea  instantei  s-a retinut, în  esenta, ca la  data  de  03 iulie  2009, în  jurul  orelor  16,10, agenti  de  politie  din  cadrul  Biroului  Rutier  de  la  Politia  municipiului  Câmpulung, judetul Arges,  au  oprit  în  trafic pe  DN 72,  mai exact pe raza localitatii V.M.P., autoturismul Dacia 1310, înmatriculat sub nr. AG- ……, la volanul caruia se afla numitul S.  M.. Exista  suspiciunea  ca  soferul  se  afla  sub  influenta  bauturilor  alcoolice acesta  a  fost  testat  cu  aparatul  etilotest  care  a  relevat  un  volum  de 0,79 mg/l alcool  în  aerul  expirat.

S-a procedat  la recoltarea  probelor  de  sânge  inculpatului, pentru  stabilirea alcoolemiei.  Din  Buletinul  de  Analiza  Toxicologica  Alcoolemie  nr. …  din  15  iulie 2009 emis  de  Serviciul Medico - Legal Arges Pitesti, se constata ca  inculpatul  avea  o  alcoolemie  de  1,00 g%o  la  ora  17,15 când  i  s-a  recoltat  prima  proba  iar  la  recoltarea  celei  de  a  doua  proba,  la  ora  18,15  avea  0,80 g%o. 

Pentru  a  fi  înlaturat  orice  dubiu  privitor  la  vinovatia  inculpatului,  a fost

întocmit si de catre Institutul National  de  Medicina  Legala „MINA  MINOVICI” Bucuresti, raportul de expertiza  medico-legala nr. 2849/i/09 privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei, care concluzionat „ca  numitul Stamate Mircea ar fi  putut  avea  o  alcoolemie  teoretica  în  descrestere  de  cca 1, 20 g%o.

S-a  dispus  citarea în  cauza  a  inculpatului,  precum  si  a  martorilor  din  acte  Z. O. V., M. S. V.  si  V. O..

Inculpatul  fiind  audiat  în instanta a recunoscut si regretat fapta comisa, iar din  fisa  de  cazier  a  acestuia, rezulta ca  nu  a  mai  fost  condamnat  penal.

În faza de urmarire penala s-au avut în vedere buletinul de examinare  clinica (filele 5, 6 dosar urmarire penala) buletinul de  analiza toxicologica – alcoolemie  nr. 476 din data de 15 iulie 2009, raportul de expertiza medico legala nr. 2849/i/09 privind interpretarea  retroactiva  a  alcoolemiei  întocmit  de  Institutul  National

„MINA MINOVICI” Bucuresti, declaratiile  inculpatului, fisa de  cazier  a  acestuia, declaratiile martorilor Z. O.-V., M. S.-V., V.  O..

În fata instantei au fost audiati inculpatul, martorul din acte – Z. Ovidiu-V., precum  si  martorul  B. D.-S. propus  în circumstantiere  de  catre inculpat.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine  urmatoarele:

La data de 03 iulie  2010, în jurul orei 16.10 inculpatul a fost depistat de  catre  agentii de Politie de la Biroul Rutier din cadrul Politiei Municipiului Câmpulung, judetul Arges, conducând  autoturismul Dacia 1310, înmatriculat sub nr. AG- …., sub  influenta  bauturilor  alcoolice.

În aceste  conditii, inculpatul a fost testat  cu aparatul etilotest care  a  relevat  un  volum  de  0,79 mg/l  alcool  în  aerul  expirat. S-a  procedat  la  recoltarea  de  probe  biologice inculpatului, pentru stabilirea alcoolemiei. Din Buletinul de Analiza  Toxicologica  Alcoolemie  nr. ….  din  15  iulie 2009 emis  de  Serviciul Medico - Legal Arges Pitesti, se constata ca  inculpatul  avea  o  alcoolemie  de  1,00 g%o  la  ora 17,15  când i  s-a  recoltat prima proba, iar la recoltarea celei  de  a doua  proba,  la ora 18,15  avea  0,80 g%o.

Pentru a  nu  exista  nici  un  dubiu  cu  privire  la  vinovatia  inculpatului, pe  parcursul cercetarilor penale s-a dispus efectuarea unei noi expertize medico legale. Potrivit raportului de expertiza medico legala nr…../i/09 privind interpretarea retroactiva a alcoolemiei întocmit de Institutul National de Medicina ”MINA  MINOVICI” Bucuresti, la ora depistarii pe drumul public, în data de 03 iulie 2009 adica la ora 16,10 inculpatul S.M., avea o alcoolemie teoretica în  descrestere  de  cca 1,20 g%o.

Inculpatul  pe tot  parcursul urmaririi penale si cercetarii judecatoresti  a avut  o  atitudine  sincera, a  recunoscut  si  regretat  fapta  comisa.

Situatia de fapt a fost retinuta din coroborarea mijloacelor de proba administrate  în  cursul  urmaririi  penale  si  în  cadrul  cercetarii  judecatoresti.

În drept, faptele savârsite de inculpat, întrunesc elementele constitutive ale infractiunii prevazute  si  pedepsite  de  art. 87 alin.1 din  OUG 195/2002 aprobata  prin  Legea  nr. 49/2006 - Cod  rutier.

În consecinta, instanta va condamna inculpatul, pentru infractiunile retinute în sarcina sa, iar la individualizarea pedepsei se va tine seama de criteriile generale reglementate de art. 72 Cod penal, respectiv: dispozitiile partii generale, limitele de pedeapsa pentru infractiunea savârsita, gravitatea faptei si împrejurarile care atenueaza  sau  agraveaza raspunderea penala.

În acest sens se va retine ca circumstanta atenuanta, faptul ca inculpatul este la primul conflict cu legea penala, a recunoscut si regreta faptele.

În raport de aceste criterii tinând seama de conditiile concrete ale savârsirii infractiunii, asa cum rezulta din materialul probator administrat în cauza,- în baza art. 87 al.1 din OUG 195/2002 cu aplic.  art. 74  si  76 lit. d  Cod penal va condamna inculpatul Stamate  Mircea,  la 6 (sase)  luni închisoare considerând ca aceasta pedeapsa corespunde scopului general al pedepsei, astfel cum este definit de art. 52 C.pen.

În ceea ce priveste individualizarea modalitatii de executare a pedepsei aplicate, considerând ca scopul educativ si preventiv al pedepsei poate fi atins si fara ca pedeapsa aplicata sa fie executata în stare de detinere, apreciind ca inculpatul este capabil sa constientizeze rezultatele faptelor sale, instanta retine a fi întrunite în cauza conditiile prev. de art. 81 C.p. si va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de încercare fiind conform  art. 82 C.p. de  2 (doi) ani si 6 (sase)  luni.

Se va face aplicarea dispozitiilor art. 359 C.pr.p. si va atrage atentia inculpatului asupra prev. art. 83 C.p., referitoare la revocarea suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiuni în cursul termenului de încercare.

În  baza  art.  191  al. 1  Cod procedura penala, urmeaza  sa oblige  inculpatul  la  450 lei  cheltuieli  judiciare  catre  stat, din  care  suma de  200 lei  se  vor achita  anticipat din fondurile Ministerului Justitiei, ca onorariu avocat din oficiu – G. G..

PENTRU  ACESTE  MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T A  R A  S T E:

În  baza  art.87 al. 1 din  OUG 195/2002  cu  aplic.  art. 74  si  76 lit. d  Cod penal  condamna  inculpatul  S. M., fiul lui E. si  A., nascut  la data  de  ….. în A.,  judetul  A., domiciliat  în  comuna  B. judetul Arges, studii ….., necasatorit, pensionar, fara  antecedente  penale,  CNP  …..,  la 6 (sase) luni  închisoare.

În  baza  art.  81 Cod penal  dispune  suspendarea  conditionata  a  executarii  pedepsei pe o perioada de 2(doi) ani si  6 (sase) luni  termen  de  încercare  conform  art. 82  Cod penal.

Atrage atentia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal  a caror  nerespectare  atrage  revocarea  suspendarii.

În baza  art. 191 al. 1  Cod procedura penala, obliga inculpatul la 450 lei  cheltuieli  judiciare  catre  stat,  din  care  suma  de  200  lei  se  vor  achita  anticipat  din fondurile Ministerului Justitiei, ca onorariu avocat din oficiu – G.  G..

Cu drept  de  recurs în  termen  de  10  zile  de  la  pronuntare pentru  Ministerul  Public  si  inculpatul  S. M..

Pronuntata  în  sedinta  publica,  azi, 01 iunie  2010.

Presedinte,  Grefier

Domenii speta