Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.TAXA DE TIMBRU SOLUŢIONATĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CERERII DE RECUZARE

Hotărâre - 04.11.2021

Acțiunea în daune delictuale. Accident rutier. Cerere de reexaminare taxă judiciară de timbru, asigurător

Sentinţă civilă - 31.08.2021

CIVIL.TAXA DE TIMBRU SOLUŢIONATĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CERERII DE RECUZARE

Hotărâre - 23.03.2021

CIVIL.TAXA DE TIMBRU SOLUŢIONATĂ PENTRU SOLUŢIONAREA CERERII DE RECUZARE

Hotărâre - 16.09.2020

Dobândă datorată pentru restituirea taxei de timbru de mediu. Acordarea dobânzii legale civile. Nelegalitate. Principiul echivalenței din dreptul european. Nivelul dobânzii fiscale datorat. Aplicarea dispozițiilor OUG nr. 52/2017. Aplicarea în timp a norm

Hotărâre - 03.06.2020

Timbrarea unei cereri în pretenţii formulate împotriva unei societăţi aflate în insolvenţă Cuprins pe materii: Insolvenţă

Decizie - 11.06.2019

Cerere de chemare în judecată scutită de taxă judiciară de timbru.

Sentinţă civilă - 17.04.2019

Cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru. Drepturi care au aceeaşi cauză sau între care există o strânsă legătură. Caracterul solidar al taxei judiciare de timbru

Sentinţă civilă - 14.03.2019

Obligarea la cheltuieli de judecata in cazul achitarii debitelor ulterior primului termen de judecata

Decizie - 22.11.2018

Promovare cerere de revizuire şi contestaţie în anulare împotriva deciziei din apel prin care s-a admis excepţia insuficientei timbrări. Contestaţie în anulare respinsă ca tardiv introdusă. Revizuire respinsă ca inadmisibilă.

Hotărâre - 04.07.2018

CIVIL RESTITUIRE TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU, PE CALE SEPARATĂ

Decizie - 27.02.2018

Taxa de timbru. Depunerea la dosar a dovezii achitării taxei de timbru. Consecinţa depunerii acestei dovezi după pronunţarea soluţiei de anulare a cererii ca netimbrată.

Sentinţă civilă - 06.02.2018

Restituire timbru de mediu

Hotărâre - 27.06.2017

7.Drept procesual. Contencios administrativ. Reexaminare taxă timbru.

Decizie - 14.03.2017

Anularea acţiunii ca netimbrate, în contextul în care taxa judiciară de timbru datorată a fost eşalonată prin încheiere care constituie titlu executoriu.

Hotărâre - 13.03.2017

Cerere de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Cheltuieli de judecată. Scutire

Hotărâre - 11.10.2016

Reexaminare taxă timbru

Hotărâre - 05.07.2016

reexaminare taxă de timbru - litigii cu profesioniştii

Hotărâre - 06.06.2016

Taxă judiciară de timbru. Sancţiunea neîndeplinirii obligaţiri de plată.

Hotărâre - 19.04.2016

Executare silită a creanţei. Lipsa titlu de creanţă fiscal care să fi stat la baza emiterii titlului executoriu si somaţiei emise în cauză. Nelegalitate. Respinge cheltuieli de judecata, reprezentate de taxa de timbru,contestatoarea avand posibilitatea de