Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 16.09.2020

Drept procesual civil. Reprezentare legală. Autorități publice locale. Formularea recursului în numele consiliului local de către primar. Dovada calității de reprezentant. Nulitate recurs

Sentinţă civilă - 07.09.2020

Anulare act administrativ fiscal. Dobândă acordată ca urmare a nelegalei perceperi a taxei de poluare. Greşita acordare a dobânzii legale, iar nu a celei fiscale

Sentinţă civilă - 30.06.2020

Obligare emitere act administrativ. Opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti. Redevenţa anuală datorată potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Acțiune în anulare act administrativ normativ. Condiții de exercitare a acțiunii în contencios administrativ. Persoană interesată. Inadmisibilitate cerere având ca obiect dispoziții legale. Verificarea legalității actului adminis

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Retrocedarea bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România în baza OUG nr. 94/2000. Condiții pentru recunoașterea dreptului de retrocedare. Dovada calității de fost proprietar și preluarea abuzivă de către stat

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a plângerii privind anularea Procesului verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă de suprafaţă

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Fond. Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 12.12.2017

. Contencios administrativ şi fiscal. Cerere având ca obiect anularea Raportului de evaluare întocmit de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare pent

Sentinţă civilă - 18.06.2012

Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de şcolarizare solicitate în temeiul H.G. nr. 689/1994, pe toată durata anului şcolar pentru care s-au solicitat. Consecinţe

Sentinţă civilă - 27.02.2012

Actiune în obligarea MECTS la tiparirea formularelor tipizate constând în diplome de licenta si respectiv a universitatii particulare la eliberarea acestea catre reclamant

Sentinţă civilă - 07.02.2011

Excepţie de nelegalitate act administrativ. Aviz emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiţii speciale.

Sentinţă civilă - 22.11.2010

Decizie returnare cetăţean străin emisă cu încălcarea reglementărilor privind angajarea în muncă. Admisibilitate

Sentinţă civilă - 22.11.2010

Acţiune vizând obligarea MADR şi DADR judeţean la plata sumelor reprezentând reduceri de credite conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 231/2005. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinţe