Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.09.2020

Actualizare cu indicele de inflație a sumei reprezentând despăgubiri pentru imobilele preluate în mod abuziv, în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 247/2005.

Decizie - 09.05.2019

Autoritate de lucru judecat. Critici formulate omissio medio. Inadmisibilitatea criticilor formulate în recurs ce vizează netemeinicia hotărârii atacate.

Decizie - 09.05.2019

Autoritate de lucru judecat. Critici formulate omissio medio. Inadmisibilitatea criticilor formulate în recurs ce vizează netemeinicia hotărârii atacate.

Decizie - 06.03.2019

Despăgubiri materiale şi morale pentru imobil aflat la limita de protecţie a autostrăzii.

Decizie - 07.11.2018

Carnet de evacuat .Singur , nu constituie dovada dreptului de proprietate asupra bunului pentru care se solicită despăgubiri în baza Legii nr.290/2003.

Decizie - 16.09.2016

Acordarea despăgubirilor pentru pagube produse de unele specii de animale. Persoana responsabilă.

Decizie - 05.02.2015

Calitate procesuală activă. Dreptul la despăgubiri pentru terenul expropriat nu se poate naşte decât dacă reclamanta face dovada neechivocă a identităţii dintre persoana sa şi cea a proprietarului înscris în cartea funciară la momentul preluării terenului

Decizie - 24.11.2014

Acţiune în despăgubiri întemeiate pe HG nr.1083/2008. Termen de prescripţie.

Decizie - 02.09.2014

Aplicabilitatea Deciziei Curţii Constituţionale nr.269/2014 privind art.4 din Legea nr.165/2013.

Decizie - 16.09.2013

Aplicabilitatea O.u.G. nr. 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003, precum şi ale Legii nr. 393/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr.

Decizie - 06.12.2012

Modificare acţiune versus majorare câtime pretenţii. Distincţie. Consecinţe

Decizie - 11.09.2012

Poliţist rănit. Noţiune. Înţeles.

Decizie - 27.10.2011

Dispoziţie privind acordarea de despăgubiri emisă în executarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. Persoana îndreptăţită nu poate solicita ulterior anularea acesteia şi acordarea de măsuri reparatorii în natură, întrucât se opune puterea de luc...

Decizie - 08.09.2011

Dreptul chiriaşilor la despăgubiri pentru sporul de valoarea adus imobilului. Titularul obligaţiei de plată a despăgubirilor.

Decizie - 07.09.2011

Restituire subvenţii conform art. 17 alin. 2 din O.U.G. nr.123/2006. Natura juridică a procesului verbal de restituire. Procedura de recuperare a sprijinului financiar.

Decizie - 30.03.2011

Acţiune în despăgubire întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 13/2007. Distincţia între domeniul public sau privat. Caracterul gratuit al drepturilor de uz şi servitute este prevăzut de legiuitor numai în cazul proprietăţii Statului şi al unităţilor ad...

Decizie - 24.03.2011

Eroare judiciară. Acţiune în despăgubiri întemeiată pe dispoziţiile art. 504 alin.2 Cod procedură penală. Nu se poate reţine existenţa unei erori judiciare în cazul în care s-a dispus arestarea preventivă a reclamantului urmată de scoaterea de sub u...

Decizie - 22.02.2011

Nelegala sesizare a instanţei. Contestaţie administrativ-fiscală respinsă ca tardiv formulată. Obiectul acţiunii.

Decizie - 28.11.2010

Dreptul proprietarului unui teren de a solicita despăgubiri pentru imposibilitatea folosirii terenului datorită existenţei unei conducte magistrale de gaz. Criterii de apreciere.

Decizie - 14.09.2010

Plata ajutorului bănesc reglementat de art.27 alin.2 din O.G. nr. 38/2003, până la împlinirea vârstei de pensionare a poliţistului.