Spete jurisprudenta

Decizie - 19.09.2014

Cerere privind anularea unui act administrativ. Decizie a Colegiului Medicilor din România. Comisia Superioară de Disciplină. Calitate procesual activă.

Decizie - 06.06.2014

Vechiul cod de procedură civilă - Recurs. Acţiunea având ca obiect obligarea ANRP la plata sumelor stabilite prin Hotărârea Comisiei de aplicare a Legii nr. 290/2003. Modul de actualizare a sumelor. Art. 18 alin. 6 din HG nr. 1120/2006

Decizie - 09.05.2014

1.Fonduri europene. Acţiune admisă în parte. Reindividualizare sancţiune aplicată în condiţiile în care s-a reţinut numai una dintre cele două nereguli constatate de actele administrative contestate. Impunerea ca şi condiţie referitoare la dovada experie

Decizie - 13.03.2014

Anulare act administrativ

Decizie - 27.02.2014

Dreptul minorităţilor naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală. Inscripţie amplasată pe sediul primăriei şi consiliului local care nu respectă condiţiile cerute de lege.

Decizie - 27.02.2014

I. Dreptul minorităţilor naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală. Inscripţie amplasată pe sediul primăriei şi consiliului local care nu respectă condiţiile cerute de lege.

Decizie - 26.02.2014

ANULARE ACT ADMINISTRATIV

Decizie - 21.02.2014

Achiziţii publice. Respingere plângere. Pentru lucrările de iluminat public societatea petentă, a cărei ofertă a fost declarată ca fiind neconformă în baza art. 79 alin. 1 din HG nr. 925/2006, trebuia să facă dovada îndeplinirii condiţiilor impuse de a

Decizie - 18.02.2014

Apariţia legii de amnistie fiscală ulterior emiterii actului administrativ de impunere a unei sume faţă de funcţionarul public. Efecte asupra actului administrativ.

Decizie - 31.01.2014

2.Fonduri europene. Acţiune respinsă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu stabili în caietul de sarcini specificaţii tehnice care să indice o anumită origine/marcă de fabrică sau de comerţ/licenţă de fabricaţie, singura excepţie permisă fiind

Hotărâre - 22.01.2014

ANULARE RAPORT DE EVALUARE INTOCMIT DE AGENTIA NATIONALĂ DE INTEGRITATE

Decizie - 09.01.2014

Conflict negativ de competenţă materială. Aparţine instanţelor de drept comun competenţa de soluţionare a litigiilor ce rezultă din încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune a bunurilor din domeniul privat al unităţilor a

Decizie - 03.02.2009

Anulare decizie emisă de primar. Lipsa calităţii procesuale pasive a Consiliului local şi a unităţii administrativ teritoriale şi a unor persoane fizice.

Sentinţă comercială - 20.02.2006

Anularea ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării. Legalitatea ordinului. Competenţa instanţei.