Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 26.03.2014

Acte ale autoritatilor publice. Critici privind declararea ofertei ca fiind inacceptabilă, în procedura licitaţiei deschise având drept criteriu preţul cel mai scăzut .

Decizie - 15.03.2013

Emiterea unei decizii de imputare în temeiul Legii 215/2001, a Legii 273/2006, a Legii 188/1999, precum si analiza actelor normative privind salarizarea functionarilor publici în cursul anului 2009, pentru o persoana ce ocupa un post de natura contractua

Decizie - 15.03.2013

Invocarea regimului informatiilor de interes public, cu privire la o categorie de informatii ce intra în sfera informatiilor de interes personal – domeniul de aplicare al Legii 544/2001 Indicarea prin motivele de recurs a omisiunii solutionarii unei cere

Decizie - 16.05.2012

Exceptie de nelegalitate acte administrative cu caracter normativ emise în completarea regimului juridic al indemnizarii functionarilor publici cu statut special Încalcarea regimului juridic de drept comun al orelor prestate peste programul normal

Decizie - 15.03.2012

Exceptie de nelegalitate acte administrative cu caracter normativ emise în completarea regimului juridic al indemnizarii functionarilor publici cu statut special Încalcarea regimului juridic de drept comun al orelor prestate peste programul norm

Decizie - 29.02.2012

Caracterul nedeductibil al cheltuielilor cu intretinerea autoturismelor este limitat prin reglementarea art. 21 alin3 Cod Fiscal la un singur autoturism pentru fiecare persoana cu functie de conducere in societate .

Decizie - 16.02.2012

Contestatie. Decizie emisa de Curtea de Conturi a Romaniei.

Decizie - 06.02.2012

Document constatator emis de o Autoritate Contractanta, in temeiul dispoz . art.97ind.1 alin.5 din HG nr. 925/2007 in ce priveste experienta anterioara a ofertantilor , in domeniul achizitiilor publice .

Sentinţă civilă - 20.09.2011

Achizitii publice . Exceptie de nelegalitate act administrativ cu caracter normativ - admisibilitate .Nelegalitatea rezultând din limitarea dreptului la negocierea clauzelor contractului de achizitie publica .ANaliza sustinerilor privind lipsa confor...

Decizie - 26.02.2009

Prelungire dovadă circulaţie rutieră

Decizie - 19.02.2009

Obiectul excepţiei de nelegalitate - art. 4 alin 1 din Legea nr. 554/2004

Decizie - 12.12.2008

Calitatea de colaborator al securităţii. Decizia Colegiului CNSAS. Lege declarată neconstituţională.

Sentinţă civilă - 31.10.2008

Acţiune împotriva OUG . Admisibilitate.

Decizie - 12.09.2007

Constatare încetare de drept a mandatului de primar

Decizie - 10.09.2007

Certificat de mediu . Obligaţia autorităţii de a accepta alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic

Decizie - 13.06.2007

Constatare încetare de drept mandat de consilier local

Decizie - 06.03.2007

Cerere intervenţie în interes propriu. Obligativitatea plângerii prealabile prevăzute de art.7 din Legea 554/2004.

Decizie - 14.02.2007

Anulare autorizaţie de construire. Cerere introdusă de terţ ce se consideră vătămat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea în cauză, în calitate de pârâţi, a beneficiarilor actului administrativ a cărui anulare s-a cerut.

Decizie - 14.02.2007

Suspendare executare act administrativ solicitată în situaţia sesizării instanţei de contencios cu cererea în anularea actului. Condiţii. Cauţiunea prevăzută de art.185 alin.2 Cod pr.fiscală. Inaplicabilitate.