Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 16.10.2017

Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială. Anulare proces-verbal de recepţie. Ordinul 1725/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 - 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gosp

Sentinţă civilă - 02.07.2013

Conflict de competenţă între cabinetul individual de insolvenţă şi biroul executorului judecătoresc. Sesizarea instanţei

Sentinţă civilă - 12.06.2013

Conflict de competenţă. Încuviinţarea cererii de executare silită. Instanţa de executare

Sentinţă civilă - 06.02.2013

Conflict negativ de competenţă. Competenţa în cazul unui litigiu comercial, după abrogarea dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, prin art. 219 din Legea nr. 71/2011

Sentinţă civilă - 06.02.2013

Competenţă. Răspundere civilă delictuală. Criteriu valoric. Pluralitate de părţi

Sentinţă civilă - 09.01.2013

Competenţă. Criteriu valoric. Litigii între profesionişti

Sentinţă civilă - 18.06.2012

Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de şcolarizare solicitate în temeiul H.G. nr. 689/1994, pe toată durata anului şcolar pentru care s-au solicitat. Consecinţe

Sentinţă civilă - 28.05.2012

Conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 27.02.2012

Actiune în obligarea MECTS la tiparirea formularelor tipizate constând în diplome de licenta si respectiv a universitatii particulare la eliberarea acestea catre reclamant

Sentinţă civilă - 20.02.2012

Actiune în anularea deciziei baroului, de respingere a cererii de primire în profesia de avocat fara examen. Lipsa dovezii modului de desfasurare a probei de verificare a cunostintelor. Consecinte

Sentinţă civilă - 20.02.2012

Actiune vizând obligarea baroului la primirea în profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel putin 10 ani. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă - 06.12.2011

Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Întoarcerea executării silite. Conflict negativ de competenţă. Instanţa competentă

Sentinţă civilă - 12.10.2011

Conflict negativ de competenţă. Competenţa de soluţionare a cererii privind declaraţia de creanţă şi atribuirea unor bunuri ce au făcut obiectul unui contract de leasing. Cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 65 şi 90 din Legea nr. 85/2006.

Sentinţă civilă - 05.10.2011

Competenţa referitoare la soluţionarea cererii de decădere din drepturile părinteşti, în raport de Legea nr. 272/2004, revine judecătoriei şi nu tribunalului

Sentinţă civilă - 08.06.2011

Conflict de competenţă. Acţiune în revendicare pe calea dreptului comun. Imobil preluat abuziv de stat

Sentinţă civilă - 14.02.2011

Acţiune în obligarea pârâţilor să semneze actul adiţional la Ordinul Comun nr. 769/08.08.2005 al Ministerului Agriculturii şi Pădurilor şi nr. 1847/06.12.2005 al Ministerului Finanţelor Publice. Consecinţele aderării României la UE şi modificarea leg...

Sentinţă civilă - 07.02.2011

Excepţie de nelegalitate act administrativ. Aviz emis de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiţii speciale.

Sentinţă civilă - 22.11.2010

Decizie returnare cetăţean străin emisă cu încălcarea reglementărilor privind angajarea în muncă. Admisibilitate

Sentinţă civilă - 22.11.2010

Acţiune vizând obligarea MADR şi DADR judeţean la plata sumelor reprezentând reduceri de credite conform art. 11 alin. 2 din Legea nr. 231/2005. Nerespectarea termenului de formulare a procedurii prealabile. Consecinţe

Sentinţă civilă - 08.11.2010

Decizie de imputare a cheltuielilor reprezentând diurnă de deplasare, pentru cele 12 ore/zi minime pentru acordarea diurnei