Spete jurisprudenta

Decizie - 28.01.2021

Recurs. Dare în plată. Impreviziune

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 12.12.2019

Îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 26.09.2019

Restituire plată nedatorată - începutul curgerii termenului de prescripție pentru acțiunea în repetițiunea plății nedatorate, exercitată în urma controlului Curții de Conturi

Decizie - 06.06.2019

Contract de împrumut. Interpretarea clauzelor contractuale. Motivarea hotărârii, acordarea cheltuielilor de judecată în măsura în care acţiunea a fost admisă doar în parte

Decizie - 09.11.2017

DREPT CIVIL. Decăderea din beneficiul termenului de plată a unei datorii

Decizie - 10.09.2015

Apel. Lipsa calităţii de titlu executoriu european a unui contract de credit care pe teritoriul României constituie titlu executoriu

Decizie - 14.05.2015

Apel. Actiune în constatarea nulitatii absolute a unor clauze din contractele de credit, introdusa de mai multi reclamanti cu domicilii sau sedii în diferite localitati din tara, împotriva aceleasi banci pârâte, în temeiul unor contracte de credit diferit

Decizie - 23.09.2014

Recurs litigii cu profesionişti. Răspunderea asigurătorului în baza contractului de asigurare nu poate fi extinsă la răspunderea contractuală a terţelor persoane faţă de cocontractanţii lor.

Decizie - 20.05.2014

CONSTATAREA NULITĂŢII UNUI CONTRACT DE CREDIT ÎNCHEIAT DE UNUL DIN SOŢI, CARE APARE SINGUR PROPRIETAR ÎN CARTEA FUNCIARĂ. LIPSA CULPEI ŞI A RELEI CREDINŢE A INSTITUŢIEI BANCARE. – Art. 30 - 31 din Legea nr.7/ 1996 – art.32-33 Decretul-Lege 115/1938 - Art

Decizie - 08.04.2014

Contestatie la planul de distribuire a fondurilor obtinute din vânzarea bunurilor din averea debitoarei, grevate de ipoteci în favoarea contestatoarei creditoare. Cheltuieli aferente conservarii, administrarii si vânzarii bunurilor respective. Plata remun

Decizie - 08.04.2014

Contestatie la tabelul preliminar. Creanta nascuta ulterior deschiderii procedurii. Neincidenta prevederilor art. 7 si 61 din Legea nr. 85/ 2006 privind notificarea individuala a deschiderii procedurii.

Decizie - 30.04.2012

RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE LA TABELUL DEFINITIV DE CREANŢE. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART.75 ALIN.1 DIN LEGEA NR.85/2006.. -art.73 alin.2 şi art.75 alin.1 din Legea nr.85/2006.